Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranları

Yanıt
Old 01-02-2007, 18:06   #1
Av.Yasemin Işık

 
Karar Mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranları

Değerli Meslaktaşlarım,
bir müvekkilim ile ilgili olarak kıdem tazminatı hesabı yapacağım ancak,10.10.2005'ten bu zamana kadar olan kamu bankalarının mevduata uyguladığı en yüksek faiz oranlarına ihtiyacım var. Bu konuda bana yardım edebilirseniz sevinirim,
iyi çalışmalar
Old 02-02-2007, 09:58   #2
Av.Ertan Uzunoğlu

 
Varsayılan

Sayın ışık bu link size yardımcı olur düşüncesindeyim.iyi çalışmalar...

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/bgm/yfa/AzamiMFO.html
Old 02-02-2007, 11:12   #3
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan Kamu bankası olması şart değil


Genellikle benzeri sorulara Merkez Bankası linkine yollama yapılarak cevap verilmekte. Oysa Yargıtay Merkez Bankası listesindeki oranların ,uygulanan mevduat oranları olmayıp uygulanması muhtemel olan uygulayabilecekleri oranlar olduğunu fiilen uygulanan oranları göstermediğini ifade ile kabul etmemektedir. (Aşağıdaki kararlar )

12.HD. si önceki kararlarında kamu bankalarının uyguladığı en yüksek faiz oranlarını esas alırken, içtihat değiştirerek kamu bankası olması şartını kaldırmış ve tarafların bildireceği bankalardan sorularak sonuca gidileceğini öngörmüştür.

Bu yönden elinde bankaların ( kamu bankası veya özel banka) fiilen uyguladığı mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı listesi olan varsa hesaplamada yardımcı olabilir. Yoksa bu husus bankalardan sorularak öğrenilmelidir. Diye Düşünüyorum.
Saygılarımla.


T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/5486

K. 2004/19982

T. 27.9.2004

• KIDEM TAZMİNATI GECİKME FAİZİ ( Merkez Bankasına Bankalarca Bildirilen Faiz Oranlarının Fiilen Uygulanan Faiz Oranları Olmadığı - Bankalardan Bir Yıl Vadeli Mevduata Uygulanan Faiz Oranı Sorularak En Yükseğine Göre Belirlenmesi Gereği )

• BANKA MEVDUAT FAİZİ ( Merkez Bankasına Bildirilen Faiz Oranlarının Asgari ve Azami Oranı Gösterdiği - Merkez Bankası Yazısının Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Belirlenmesi İçin Yeterli Olmadığı )

• GECİKME FAİZİ ( Merkez Bankasına Bankalarca Bildirilen Faiz Oranlarının Fiilen Uygulanan Faiz Oranları Olmadığı - Bankalardan Bir Yıl Vadeli Mevduata Uygulanan Faiz Oranı Sorularak En Yükseğine Göre Belirlenmesi Gereği )

1475/m. 14

ÖZET : Kıdem tazminatı gecikme faizi hesaplanırken, Merkez Bankası yazısındaki fesih tarihindeki faiz oranı olarak bildirilen %115-200 oranlarından, %200 esas alınmıştır. Bankalarca Merkez Bankasına bildirilen faiz oranları, uygulayabilecekleri mevduat faizinin asgari ve azami oranlarını göstermektedir. Başka bir anlatımla fiilen uygulanan faiz oranını açıklamamaktadır. Bankaların faizleri mevduatın miktarına ve vade tarihine göre belirledikleri bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Merkez Bankası yazısı, uygulanan en yüksek faiz oranının belirlenmesi için yeterli değildir.
DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile faiz alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Kıdem tazminatı gecikme faizi hesaplanırken, Merkez Bankası yazısındaki fesih tarihindeki faiz oranı olarak bildirilen %115-200 oranlarından, %200 esas alınmıştır. Bankalarca Merkez Bankasına bildirilen faiz oranları, uygulayabilecekleri mevduat faizinin asgari ve azami oranlarını göstermektedir. Başka bir anlatımla fiilen uygulanan faiz oranını açıklamamaktadır. Bankaların faizleri mevduatın miktarına ve vade tarihine göre belirledikleri bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Merkez Bankası yazısı, uygulanan en yüksek faiz oranının belirlenmesi için yeterli değildir.
Mahkemece yapılacak iş, TL.na mevduat faizi veren bankalara müzekkere yazarak, 21.3.2001 fesih tarihi itibariyle 1 yıl vadeli mevduata uygulanan faiz oranlarını belirlemek ve içlerinden en yükseğine göre bilirkişiden ek rapor alarak hüküm kurmaktan ibarettir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.9.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/2522

K. 2006/5088

T. 13.3.2006

• KAMU BANKALARININ UYGULADIĞI EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ( Hakkın Doğumu Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Sorulması Gereği - Kıdem Tazminatı )

• KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZİN BELİRLENMESİ ( Hakkın Doğumu Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Sorulması Gereği )

• TARAFLARIN BİLDİRDİĞİ BANKALARDAN FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİN SORULMASI GEREĞİ ( Kıdem Tazminatına Uygulanacak En Yüksek Faizin Belirlenmesi )

1475/m.14

ÖZET : Kıdem tazminatına uygulanacak faize kamu bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı esas alınarak karar verilmesi görüşü içtihat birliğinin sağlanması bakımından değiştirilmiştir. Mahkemece, hakkın doğumu tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranı tarafların bildirdikleri bankalardan sorulmalı, sonucuna göre karar verilmelidir.
DAVA :
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Takip dayanağı ilamda kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz üzerinden tahsiline karar verildiği görülmüştür. İcra Mahkemesine, Merkez Bankasından gelen ve fiilen uygulanan değil, uygulanması muhtemel olan en yüksek mevduat faiz oranları bildirilmiştir. Yargılama aşamasında bilirkişiden alınan faiz hesabına yönelik raporun incelenmesinde, Mahkemece, Dairemiz enflasyon geçiş dönemindeki ülke gerçekleri nazara alınarak uygulanan "kamu bankalarından sorulması" gerekeceği görüşüne değer verilerek kamu bankalarınca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı esas alınarak hüküm kurulmuştur. Ancak, Dairemizce bu görüş terk edilerek, Yargıtay diğer Daireleriyle içtihat birliği sağlanması ve ülkenin ekonomik gerçeklerine uygun düşeceği görüşleriyle oluşturulan son içtihatlarına göre, Mahkemece yapılması gereken iş, "hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının" ( tarafların bildirdikleri ) bankalardan sorulmak üzere oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken önceki içtihatlar doğrultusunda ve yazılı şekilde sonuca gidilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nın 366. ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 13.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
(KAZANCI)

Old 02-02-2007, 12:18   #4
Av.Yasemin Işık

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım,
yardımlarınız için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar...
Old 23-12-2009, 15:36   #5
TALES

 
Karar Şu Siralar Mevduata Uygulanan En YÜksek Faİz Yasal Faİzİn Altinda Kaliyor.

Bu konu gerçekten önemli fakat cari bilgi çok az.Benim de bu konuda davam var daha bankalardan yanıt gelmedi.
Sürekli ilgili konuları okuyorum,fakat kesin sonuca daha ulaşamadım. En aydınlatıcı yazı, İstanbul Baro dergisinde ( Sayı 2009/5 ) Av.Celal Ülgen'in aydınlatıcı bir yazısı .
Sonuç olarak : 2005/Aralık ayından 2008 /Ocak ayına kadar ortalama %16 .Ancak 15/09/2009 tarihi itibarıyla ortalama %7 'ye düşmüş durumda .Yani şuan yasal faizin altında kalmış.Mahkemeler yasal faizin altında uygulama yapmaması gerekir ama yine de ' Yasal faizden düşük olmamak üzere ' diye bir kayıt koymak gerekir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Dövİz Alacağında Faiz Oranları tugrahan Meslektaşların Soruları 10 05-04-2012 16:54
Yasal Faiz Oranları ibrahimbey Meslektaşların Soruları 16 23-03-2008 13:48
Kanuni Faiz Oranları Üzerine VARTO'LU Meslektaşların Soruları 4 27-04-2005 08:19
Yasal Mevduat Faiz Oranları ibrahimbey Meslektaşların Soruları 0 28-04-2004 15:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,13049698 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.