Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

değişken oranlarda faiz uygulanmaması

Yanıt
Old 10-04-2007, 17:48   #1
av.sbaran

 
Varsayılan değişken oranlarda faiz uygulanmaması

merhaba değerli meslektaşlar

2003 yılında kambiyo senedine dayalı takip yapılıyor. %70 faiz talep ediliyor borçlu faiz oranına itiraz etmediğinden kesinleşiyor. ancak daha sonraki dönemlerde icra müdürlüğü kendiliğinden gözetmesi gerekirken değişken oranlarda faiz oranını uygulamıyor faiz hesabını %70 ten devam ettiriyor. fahiş faiz nedeniyle ödenen fazla faizin geri alımında nasıl bir yol izlenmeli

saygılarımla
Old 10-04-2007, 22:28   #3
av-gülen

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi

Esas: 2003/11150
Karar: 2004/10600
Karar Tarihi: 01.11.2004

ÖZET : Genel kredi sözleşmesine istinaden kullandırılan kredinin geri ödenmesi sırasında fahiş olarak uygulandığı ileri sürülen faiz nedeniyle istirdat talebi sözkonusudur. Bankanın kredi faiz oranını tek taraflı olarak artırma yetkisi bulunsa bile, kredi sözleşmesindeki yetkisine dayanarak bankanın, hak etmediği bir yararı sağlaması hukuken mümkün değilse de, yüksek olduğu iddia edilen faiz oranı hakkaniyet ve iyiniyet kurallarına uygun olduğu taktirde sözleşmeye uygulanması da mümkündür. Bu amaçla davalı banka ile aynı sektörde faaliyet gösteren bankaların faiz oranlarının tespiti ve onlarla mukayesesi yapılarak uygulanan faiz oranlarının objektif iyiniyet kurallarına uygun olduğunun denetlenmesi gerekmektedir.

(4721 S. K. m. 2)

Dava: Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 3.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 15.5.2003 tarih ve 2001/307-2003/243 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürkan Gençkaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankadan üç ayrı tarihte 15.200.000.000 TL. kredi kullandığını, 23 gün içerisinde geri ödenen krediye 7.351.000.000 TL. faiz tahakkuk ettirildiğini, uygulanan faizin fahiş olduğunu bu nedenle ihtirazi kayıt ile ödeme yaptıklarını ileri sürerek, fazladan ödenen 5.560.000.000 TL.nın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, yaşanan ekonomik kriz döneminde faiz oranlarının yükseltildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, davacının davalı bankaya asıl borcunu ödediği, faiz genelgesi uyarınca belirlenmiş akdi faiz oranına göre geç ödemeden kaynaklanan borcu bulunduğu. Bu faiz alacağının ödenmesi konusunda ihtar bulunmaması ve asıl alacağın kapanmış olması nedeniyle faize faiz uygulanması yapılamayacağı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 2.081.269.517 TL. asıl ve 63.863.613 TL. faiz alacağının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava, genel kredi sözleşmesine istinaden kullandırılan kredinin geri ödenmesi sırasında fahiş olarak uygulandığı ileri sürülen faiz nedeniyle istirdat talebine ilişkindir.

Taraflar arasındaki kredi sözleşmesi dosya arasında bulunmamaktadır. Öncelikle kredi sözleşmesi dosya arasına celpedilmelidir.

Davalı bankanın kredi faiz oranını tek taraflı olarak artırma yetkisi bulunsa dahi, kredi sözleşmesindeki yetkisine dayanarak bankanın, hak etmediği bir yararı sağlaması hukuken mümkün değilse de, yüksek olduğu iddia edilen faiz oranı hakkaniyet ve iyiniyet kurallarına uygun olduğu taktirde sözleşmeye uygulanması da mümkündür. Bu amaçla davalı banka ile aynı sektörde faaliyet gösteren bankaların faiz oranlarının tespiti ve onlarla mukayesesi yapılarak uygulanan faiz oranlarının objektif iyiniyet kurallarına uygun olduğunun denetlenmesi gerekmektedir.

Mahkemece, davalı bankanın sektöründeki ve davalı konumuna yakın olan bankaların dava konusu dönemde uyguladıkları faiz oranlarının tespiti ile uygulanan faiz oranının iyiniyet kurallarına uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, Bankalar Kanunu'nun 4672 sayılı Yasayla değişik 14/5/c maddesi gereğince davalıdan harç alınmasına mahal olmadığına, 01.11.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
meslektaşım belki işinize yarayabilir , saygılar...
Old 11-04-2007, 10:32   #4
av.sbaran

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Turan
faize itiraz etmediğinizden kabul etmişsiniz.

sayın turan

burda sözkonusu faiz takip talebinden sonraki dönemlerde uygulanan faiz. takipten önceki faize itiraz edilmediğinden kesinleşmiştir. ancak takip talebinden sonraki dönemlerde icea müdürülüğü değişken oranlarda faizi uygulamakla yükümlüdür. şu an faiz %29 ise bu oran üzerinden devam etmesi gerekir. %70 ten değil. zira yargıtay kararları bu yöndedir. benim asıl öğrenmek istediğim bu durumda istirdat davası açmak mı yoksa takip devam ederken sebepsiz zenginleşme davası ve tespit davası açmak mı daha mantıklıdır.

sayın gülen

gönderdiğiniz yargıtay kararı için teşekkürler

saygılarımla
Old 11-04-2007, 12:32   #5
Lifos

 
Varsayılan

Şayet takip halen derdest ise icra müdürlüğünden dosyanın son hesap hülasasının çıkartılması için talepte bulunulmalı. Talep üzerine İcra Müdürlüğünce yapılacak hesapta, kademeli faiz hesabı yapılmaması halinde hülasanın hesap edilmesinde sabit faiz ile yapılan hesaplamaya İcra Mahkemesinde itiraz yolunan başvurmanız gerekir . Mahkemenin vereceği karar sonrasında sizin ödemiş olduklarınız ile takip hitam olmuş ve fazladan para ödenmesi ortaya çıkar ise istirdat yoluna gitmeniz doğru olacaktır .
Old 12-04-2007, 00:38   #6
Av.Ayse E.

 
Varsayılan
sayın meslektasım..eger alıntıdan emınsenız..((ben hala kendı acımdan bir netlige kavusturamadım bu konuyu)) dosyaya talep acın...ancak dosya hesabının takıp kesınlesınceye kadar istege baglı olarak, takibin kesinlesmesınden sonra ise kademelı olarak faız ısletılmesını ısteyın...bu yolla yapılan toplam dosya hesabın dan...yanlıs hesaplama sonucu yapılan odemeler eger dosya hesabından fazla ıse alacaklıya muhtıra cıkartılmasını ısteyın bu fazla odenen kısımların gerı ıadesı ıcın...eger az ıse dosya toplam borcundan dusulmesını ısteyın...bakalım ıcra muduru ne dıyecek..ona gorede bahsettıgınız yargıtay kararlarınıda ekleyerek ıstemın reddı halınde sıkayet edın....en azından dava acmaktan daha kısa bır yol...dıye dusunuyorum...ıyı calısmlar...
[quote=av.sbaran]ancak takip talebinden sonraki dönemlerde icea müdürülüğü değişken oranlarda faizi uygulamakla yükümlüdür.

Old 12-04-2007, 14:28   #7
av.sbaran

 
Varsayılan

[quote=Av.Ayse Eroral]sayın meslektasım..eger alıntıdan emınsenız..((ben hala kendı acımdan bir netlige kavusturamadım bu konuyu))

sayın eroral

bu konuda yargıtayın bir çok kararı bulunmaktadır. takip talebinden sonra icra müdürlüğü değişken oranlarda faiz uygulamakla yükümlüdür.dediğiniz gibi talep açıp şikayet yoluna başvuracağım.
yararlı olması dileğiyle bir örnek...

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/9889
K. 2005/12847
T. 14.6.2005
• AVANS FAİZ ORANI ( Takipten Önce Alacaklının Talep Ettiği Faiz Oranına Borçlu Tarafından İtiraz Edilmediği Takdirde O Faiz Oranının Geçerli Olduğu - Takipten Sonrası İçin Faizin İcra Müdürü Tarafından Dönem Dönem Değişen Avans Faiz Oranlarına Göre Hesaplanması Gereği )
• BORÇLUNUN İTİRAZININ BULUNMAMASI ( Takipten Önce Alacaklının Talep Ettiği Faiz Oranına İtiraz Edilmediği Takdirde O Faiz Oranının Geçerli Olduğu - Takipten Sonrası İçin Faizin İcra Müdürü Tarafından Dönem Dönem Değişen Avans Faiz Oranlarına Göre Hesaplanması Gereği )
• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİPTE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI ( Takipten Önce Alacaklının Talep Ettiği Faiz Oranı - Takipten Sonrası İçin Faizin İcra Müdürü Tarafından Dönem Dönem Değişen Avans Faiz Oranlarına Göre Hesaplanması Gereği )
3095/m.1,2
ÖZET : Takipten önce, alacaklının talep ettiği faiz oranına borçlu tarafından itiraz edilmediği takdirde o faiz oranı geçerlidir. Takipten sonrası için faizin icra müdürü tarafından, dönem dönem değişen avans faiz oranlarına göre hesaplanması gerekir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, alacaklının takipten sonrası için % 85 oranında faiz uygulanması talebi karşısında mahkemece, avans faiz oranları belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, takipten önce uygulanan ve takipten sonrası için uygulanması istenen %85 faiz oranına borçlu itiraz etmemiştir. Bu durumda, takipten öncesi için %85 oranı üzerinden talep edilen 3.542.000.000 TL.'lik faiz miktarı kesinleşmiş bulunduğundan mahkemenin bu yöndeki uygulamasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ne var ki, takip tarihinde avans faizi %64 oranında olup bu nedenlerle İcra Müdürünün takipten sonrası için dönem dönem değişen avans faiz oranlarına göre faiz hesaplaması yapılması gerekir. Zira, takip dayanağı belgenin niteliğine göre, takipten sonra talep edilen %85 faiz oranı, ( avans faizi uygulanması ) istendiğini gösterir. Ancak, bu rakam gerçeği ifade etmediği için %85 oranının uygulanması yönündeki İcra Müdürlüğü işlemi Dairemizin yerleşik içtihatlarına uygun düşmemektedir. O halde, Mahkemece, takip tarihinden sonraki dönemler için avans faiz oranları belirlenip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine şikayetin reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda, yazılı nedenlerle İİK'nın 366. ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA 14.6.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 12-04-2007, 23:38   #8
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

sonuctan bizleri haberdar ederseniz cok yararlı olacaktır...ıyı calısmalar...
Old 04-12-2007, 15:32   #9
av.sbaran

 
Varsayılan

icra müdürlüğünde hehangi bir işlem yapmadan müdürlüğün faiz hesabına ilişkin tüm işlemlerinin iptali için şikayet yoluna başvurdum. icra mahkemesinde talebim kabul edildi ve borç miktarı yarıdan fazla azaldı. faiz oranı da düzeltildi. peki bu durumda tazminat talep edilebilir mi? maddi tazminat istenemez kanımca çünkü borç halen devam ediyor ancak manevi tazminat yönünden düşünülmeli..
saygılarımla
Old 27-12-2007, 17:09   #10
caner87

 
Varsayılan kambiyo senetlerine özgü takiplerde faiz??

2002 yılında açılmış bir çek takibinde asıl alacak, çek tazminatı ve faiz hesaplanmış ve toplam alacağa %70 faiz hesap edilmiş ve 2003 teki bir takipte de iki adet çek'e%64 faiz şartı konulmuş, vatandaş herhagi bir itirazda bulunmaış ve ödemelerini yapıyor.. fakat alacak bitecek gibi değil... bu durumlarda yapılacak bir şey var mı?
Old 27-12-2007, 17:47   #11
altiokebru

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nhn
2002 yılında açılmış bir çek takibinde asıl alacak, çek tazminatı ve faiz hesaplanmış ve toplam alacağa %70 faiz hesap edilmiş ve 2003 teki bir takipte de iki adet çek'e%64 faiz şartı konulmuş, vatandaş herhagi bir itirazda bulunmaış ve ödemelerini yapıyor.. fakat alacak bitecek gibi değil... bu durumlarda yapılacak bir şey var mı?

Merhaba Sn.Meslektaşım. 2002 yılında başlatılan takipte ödeme yapılıp yapılmadığını belirtmemişsiniz. Ancak ödeme yapılmakta olan takipte, kademeli faiz uyguanması istenebilir. Hesap yapılırken yıllara göre düşen faiz oranlarının uygulanması istenebilir.
Old 27-12-2007, 18:15   #12
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nhn
2002 yılında açılmış bir çek takibinde asıl alacak, çek tazminatı ve faiz hesaplanmış ve toplam alacağa %70 faiz hesap edilmiş ve 2003 teki bir takipte de iki adet çek'e%64 faiz şartı konulmuş, ?
Burada faizin türü ile bağlılık söz konusudur.Faizin oranı ile bağlılık söz konusu değildir.
Old 27-12-2007, 18:18   #13
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/3750
Karar: 2007/6317
Karar Tarihi: 02.04.2007
ÖZET: Alacaklı vekili tarafından borçlu hakkında iki adet bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte işleyecek faiz oranı %84 olarak talep edilmiş ve ödeme emrinin tebliğ edilmesinden sonra yasal süresi içerisinde bu isteme itiraz edilmemiştir. Bu durumda, takip talebinde yer verilen miktarı kesinleşmiştir. İcra mahkemesinin kararı kesinleşen işlemiş faiz miktarı açısından yasaya uygundur. Ancak, takipten sonraki dönemde işleyecek faizin %84 oran aşılmamak kaydıyla değişen oranlara göre icra müdürlüğünce hesaplanması zorunludur. Mahkemece takipten sonra işleyecek faizin kademeli olarak hesaplanması yönünde bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

(3095 S. K. m. 1, 2)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı vekili tarafından borçlu hakkında iki adet bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte işleyecek faiz oram %84 olarak talep edilmiş ve ödeme emrinin tebliğ edilmesinden sonra yasal süresi içerisinde bu isteme itiraz edilmemiştir. Bu durumda, takip talebinde yer verilen (1.983.081.205 TL işlemiş faiz) miktarı kesinleşmiştir. İcra mahkemesinin kararı kesinleşen işlemiş faiz miktarı açısından yasaya uygundur. Ancak, takipten sonraki dönemde işleyecek faizin %84 oran aşılmamak kaydıyla değişen oranlara göre icra müdürlüğünce hesaplanması zorunludur. Dairemizin yeniden oluşan uygulaması Yargıtay'ın diğer Dairelerinin kararları paralelinde olup, açıklanan bu şekli ile kararlılık kazanmıştır.
O halde, mahkemece takipten sonra işleyecek faizin kademeli olarak hesaplanması yönünde bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre karar verilmelidir. Bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 02.04.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 28-12-2007, 10:51   #14
caner87

 
Varsayılan

ödeme yapılıyor. kademeli faizi nasıl isteyebilceğim konusunda yardımcı olursanız sevinirim...
Old 28-12-2007, 11:03   #15
caner87

 
Varsayılan

sayın av. sbaran benzer durumdayım. forumda bu mesajı görmeden dün başlık açtım. olmazsa yönetim buradan da devam ettirebilir.

benim olayımda da 2002 yılında istanbul' da 20.07.2002 tarihli .......... TL bir adet çek %70 faiz ile takip talebi açılmış. ödeme yapılıyor dosyaya, itiraz , şikayet vs yapılmamış.

diğer dosya da 2003 yılında Konya'da 15.11.2002 ve 15.12.2002 tarihli iki adet ....... TL bedelli çek %64 reeskont faizle takibe konmuş yine bir itirazda bulunulmamış, ödemeler yapılıyor. Ancak bu faiz oranalarını yeniden düznleyebiliyor muyuz ve geriye dönük alacaklarımız alınır mı yoksa tüm ödemeler hesap edilip mahsup mu edillir ve siz nasıl bir yöntem izlediniz?

sonuç alabildiniz mi, bilgilendirirseniz sevinirim.
Old 28-12-2007, 12:46   #16
av.sbaran

 
Varsayılan

[
benim olayımda da 2002 yılında istanbul' da 20.07.2002 tarihli .......... TL bir adet çek %70 faiz ile takip talebi açılmış. ödeme yapılıyor dosyaya, itiraz , şikayet vs yapılmamış.

diğer dosya da 2003 yılında Konya'da 15.11.2002 ve 15.12.2002 tarihli iki adet ....... TL bedelli çek %64 reeskont faizle takibe konmuş yine bir itirazda bulunulmamış, ödemeler yapılıyor. Ancak bu faiz oranalarını yeniden düznleyebiliyor muyuz ve geriye dönük alacaklarımız alınır mı yoksa tüm ödemeler hesap edilip mahsup mu edillir ve siz nasıl bir yöntem izlediniz?

sonuç alabildiniz mi, bilgilendirirseniz sevinirim.

sayın nhn;
icra takiplerinde takip talebi ile istenen faiz oranı takipten önceki dönemi kapsar. bu faiz oranına itiraz etmediğiniz takdirde faiz takip tarihinden önceki dönem için kesinleşir. ancak takip tarihinden sonra icra müdürlüğü alacaklının veya borçlunun herhangi bir talebi olmadan değişken oranlarda avans faiz oranını re'sen uygulamakla yükümlüdür. aksi hal kamu düzenine aykırılık teşkil eder ki bu durumda süresiz şikayet yoluna gidilir. şikayetiniz ile birlikte takibin durdurulmasını isteyebilirsiniz. şikayetinizi inceleyecek icra mahkemesi takip tarihinden itibaren değişken oranlarda avans faizi üzerinden borcu yeniden hesaplatır ödemeler mahsup edildikten sonra güncel bakiye ortaya çıkar faiz oranı düzeltilir ve o faiz üzerinden takip devam eder. kısaca icra mahkemesinden şikayet yolu ile icra müdürlüğünün geçmişe yönelik tüm faiz hesaplarının düzeltilmesini, faiz hesabının güncel avans faizi üzerinden devamını, dava sonuçlanıncaya kadar takibin durdurulmasını isteyebilirsiniz. dilekçenize bu sayfada yayınlanan yargıtay kararlarını eklemenizi de tavsiye ederim. iyi çalışmalar.
Old 28-12-2007, 12:50   #17
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nhn
sayın av. sbaran benzer durumdayım. forumda bu mesajı görmeden dün başlık açtım. olmazsa yönetim buradan da devam ettirebilir.

benim olayımda da 2002 yılında istanbul' da 20.07.2002 tarihli .......... TL bir adet çek %70 faiz ile takip talebi açılmış. ödeme yapılıyor dosyaya, itiraz , şikayet vs yapılmamış.

diğer dosya da 2003 yılında Konya'da 15.11.2002 ve 15.12.2002 tarihli iki adet ....... TL bedelli çek %64 reeskont faizle takibe konmuş yine bir itirazda bulunulmamış, ödemeler yapılıyor. Ancak bu faiz oranalarını yeniden düznleyebiliyor muyuz ve geriye dönük alacaklarımız alınır mı yoksa tüm ödemeler hesap edilip mahsup mu edillir ve siz nasıl bir yöntem izlediniz?

sonuç alabildiniz mi, bilgilendirirseniz sevinirim.

Taşıdım. Sayın nhn, öncelikle siz bir hesap yapmalısınız. Değişen oranlara göre faizi hesaplayıp, dosya borcunu belirgin hale getirin. Bugüne kadar yapılmış olan ödemeleri de toplayın.B.K. 84 üncü maddeyi de gözeterek; ödeme miktarı takip borcundan fazla ise icra takip dosyasına iade için talep açın. Müdürlük talebinizi haklı bulursa İİK 361 inci madde gereğince alacaklıya paranın iadesi için muhtıra gönderecektir. Talebinizi red ederse icra mahkemesine 'memur muamelesini şikayet' edin.

Saygılarımla
Old 28-12-2007, 13:25   #18
Av.Mesut AVCI

 
Varsayılan

İcra Müdürlüğü'ne yukarıdaki kararları da ekleyerek başvuru yapın.Muhtemelen talebiniz kabul edilecektir.Aksi durumda da şikayet yolu ile sorun çözülecektir.İyi Çalışmalar.
Old 28-12-2007, 16:57   #19
caner87

 
Varsayılan

Fakat sayın Vardar'ın eklediği yargıtay kararını acaba yanlış mı anladım diye defalarca okudum ama??

"Ancak, takipten sonraki dönemde işleyecek faizin %84 oran aşılmamak kaydıyla değişen oranlara göre icra müdürlüğünce hesaplanması zorunludur. Mahkemece takipten sonra işleyecek faizin kademeli olarak hesaplanması yönünde bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir. "

örneğin benim elimdeki ödeme emirlerinde bir tanesinde sadece %70 faiz diyor, diğerinde ise % 64 reeskont faiz şeklinde belirtilmiş.

bu durumda itiraz edilmediği için %70 ve %64 ü aşan bir faiz olursa diyelim ki sadece örnek amaçlı veriyorum %80 olsun, %80 uygulanamayacak, yalnız ve yalnız % 70 ve %64 uygulanacak gibi anladım...

lütfen çk rica ediyorum aydınlatın... yargıtay içtihat mı değiştirmiş??
Old 28-12-2007, 17:07   #20
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nhn
Fakat sayın Vardar'ın eklediği yargıtay kararını acaba yanlış mı anladım diye defalarca okudum ama??

"Ancak, takipten sonraki dönemde işleyecek faizin %84 oran aşılmamak kaydıyla değişen oranlara göre icra müdürlüğünce hesaplanması zorunludur. Mahkemece takipten sonra işleyecek faizin kademeli olarak hesaplanması yönünde bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir. "

örneğin benim elimdeki ödeme emirlerinde bir tanesinde sadece %70 faiz diyor, diğerinde ise % 64 reeskont faiz şeklinde belirtilmiş.

bu durumda itiraz edilmediği için %70 ve %64 ü aşan bir faiz olursa diyelim ki sadece örnek amaçlı veriyorum %80 olsun, %80 uygulanamayacak, yalnız ve yalnız % 70 ve %64 uygulanacak gibi anladım...

lütfen çk rica ediyorum aydınlatın... yargıtay içtihat mı değiştirmiş??

Evet doğru anlamışsınız. Yargıtay alacaklının kendisini %84 ile sınırlandırdığını(Taleple bağlılık ilkesi), faiz oranlarının % 84 ün üzerine çıkması durumunda, bundan yararlanmamasını hüküm altına almıştır.

Saygılarımla
Old 28-12-2007, 17:22   #21
caner87

 
Varsayılan

o zama sayın Ergin şunu diyebilir miyiz 2003 yılında % 64 reeskont olarak talep edilen bir alacak yıllara göre yeniden o yıla özgü faizlerle ödenmelidir. Ayrıca burada faizin yasal ya da avans faizi olup olmamasının önemi var mı?
Old 28-12-2007, 19:32   #22
caner87

 
Varsayılan

sayın av. sbaran özellikle de size soruyorum. sizin dosyanızda 2003 yılında kombiyo senetlerine dayalı takipte faiz olarak sadece % 70 mi denmişti?? benim elimdeki dosyada 2002 yılında %70 faiz denmiş fakat yasal, reeskont ya da avans olarak faizin türü belirtilmemiş ve 2003 yılındaki diğer bir dosyada ise %64 reeskont faizden hesap edilerek dosya ödenmeye başlanmış..
bu arada dosyaların biri konya diğeri istanbulda, borçlu ise izmirde..
şikayet muhakkak şikayet olunacak icra dairesinin bulunduğu yerde mi yapılmalıdır..
Old 28-12-2007, 19:50   #23
caner87

 
İyi

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/1948

K. 2005/5423

T. 15.3.2005

• FAİZ ORANININ KESİNLEŞMESİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte Alacaklının Takipten İtibaren % 70 Faiz Talebinde Bulunması ve Borçlunun İtiraz Etmemesi Nedeniyle Takibin Kesinleşmesi - Değişen Faiz Oranlarının Uygulanmasının İstenemeyeceği )

• TAKİP TALEBİNDE ALACAĞIN % 70 FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİNİN İSTENMESİ ( İtiraz Edilmeyen Takibin Faiz Oranı Yönünden de Kesinleşmesi - Borçlunun Değişen Faiz Oranlarının Uygulanması Talebinin Reddi Gereği )

• İTİRAZ EDİLMEYEN TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Alacağa % 70 Faiz Talep Edilmiş Olması ve İtiraz Edilmemesi Nedeniyle Faiz Oranının da Kesinleşeceği - Borçlunun Değişen Faiz Oranlarının Uygulanmasını Talep Edemeyeceği )

2004/m.168/5


ÖZET : Alacaklı, borçlu hakkında bonoya dayalı olarak başlattığı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, işleyecek faiz oranını %70 olarak talep etmiş olup, 163 örnek ödeme emrine tebliğden itibaren süresi içerisinde itiraz edilmediğinden anılan faiz oranı bu takip için kesinleşmiştir. Bu nedenle, borçlu vekilinin, faiz hesabının 3095 sayılı kanun hükümlerine göre zaman içerisinde değişen faiz oranlarına göre yapılması talebinin reddine dair icra müdürlüğü işlemi kesinleşen takip içeriğine uygundur.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklı, borçlu hakkında bonoya dayalı olarak başlattığı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, işleyecek faiz oranını %70 olarak talep etmiş olup, 163 örnek ödeme emrine tebliğden itibaren süresi içerisinde itiraz edilmediğinden anılan faiz oranı bu takip için kesinleşmiştir. Bu nedenle, borçlu vekilinin, faiz hesabının 3095 sayılı kanun hükümlerine göre zaman içerisinde değişen faiz oranlarına göre yapılması talebinin reddine dair 29.11.2004 tarihli icra müdürlüğünün işlemi kesinleşen takip içeriğine uygundur. O halde, icra mahkemesinin anılan icra işleminin iptaline dair kararı isabetiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 15.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

bu kararı forumlarda buldum, doğruluğu konsunda emin değilim, hukuk programı olanlar bir kontrol ederse ve bana da yardımcı olursanız sevinirim.. şu ana kadar epey bir fikir oluştu sayenizde, iyi çalışmlar saolun.
Old 28-12-2007, 20:04   #24
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nhn
bu kararı forumlarda buldum, doğruluğu konsunda emin değilim, hukuk programı olanlar bir kontrol ederse ve bana da yardımcı olursanız sevinirim.. şu ana kadar epey bir fikir oluştu sayenizde, iyi çalışmlar saolun.


13. No.lu mesajda yer alan karardan alıntıdır:

Alıntı:
Dairemizin yeniden oluşan uygulaması Yargıtay'ın diğer Dairelerinin kararları paralelinde olup, açıklanan bu şekli ile kararlılık kazanmıştır.

Sayın nhn,

Bütün sorularınıza yanıt verilmiştir. Lütfen yanıtları ve sunulan kararları iyi okuyup, değerlendirin.

Saygılarımla
Old 29-12-2007, 12:32   #25
av.sbaran

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nhn
sayın av. sbaran özellikle de size soruyorum. sizin dosyanızda 2003 yılında kombiyo senetlerine dayalı takipte faiz olarak sadece % 70 mi denmişti?? benim elimdeki dosyada 2002 yılında %70 faiz denmiş fakat yasal, reeskont ya da avans olarak faizin türü belirtilmemiş ve 2003 yılındaki diğer bir dosyada ise %64 reeskont faizden hesap edilerek dosya ödenmeye başlanmış..
bu arada dosyaların biri konya diğeri istanbulda, borçlu ise izmirde..
şikayet muhakkak şikayet olunacak icra dairesinin bulunduğu yerde mi yapılmalıdır..

şikayetlerde yetkili yer takibin başlatıldığı yer mahkemesidir. kambiyo senetlerine mahsus takip yapıldıysa eğer faiz türü belirtilmediyse dahi alacaklının avans faizi talep ettiği kabul edilir kanaatindeyim. icra dosyalarında herhangi bir işlem yapmadan şikayet tolu ile tüm faize ilişkin işlemlerin iptalini talep edebilirsiniz.
iyi çalışmalar..
Old 29-12-2007, 12:37   #26
av.sbaran

 
Varsayılan

bundan sonraki konu tazminat talep edilip edilemeyeceğidir. bilindiği üzere icra müdürünün işlemlerinden zarar gören İİK'ya göre tazminat talep edebilecektir.benim dosyamda borç yarıdan fazla azaltılmıştır ancak borç ödenmeye devam edilmektedir. bu durumda maddi bir zarar yok görünüyor fakat yüksek faiz baskısı altında kalan borçlunun manevi tazminat isteme hakkı var mıdır? bu konuda düşünceleriniz nedir?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
faiz oranı attorneytalay Meslektaşların Soruları 10 04-02-2008 14:19
iş davasında faiz mkaraca Meslektaşların Soruları 2 09-11-2006 11:18
Mvk Den Vek Ücr Faiz Oranı Av.ALKIS Meslektaşların Soruları 9 20-12-2004 23:25
faiz oranlari mine Hukuk Soruları Arşivi 2 11-02-2002 03:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07034492 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.