Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bono arkasında yer alan TEMİNAT SENEDİ ibaresi

Yanıt
Old 03-01-2014, 13:06   #1
Av.İbrahim Tapşık

 
Varsayılan Bono arkasında yer alan TEMİNAT SENEDİ ibaresi

Merhaba sayın meslektaşlarım.
Müvekkil tarafından bize gönderilen bononun ön yüzünde senedin teminat senedi olduğuna dair bir ibare bulunmamasına rağmen arka yüzünde tam olarak şu ibare yer almaktadır."TEMİNAT SENEDİDİR MAKİNA DEVİR SATIŞI YAPILDIKTAN SONRA SENET İADE OLACAKTIR. 180 DAEWO MAKİNANIN SATIŞI YAPILMAZ İSE SENET KULLANILABİLİR."
Yazının altında borçlunun kaşesi ve imzası yer almaktadır.
Siz meslektaşlarımın görüşlerini merak ediyor ve cevap vermenizi umuyorum.
1. Bono ile doğrudan takip başlatabilir miyiz?
2. Senet arkasındaki yazı senedin bono olma vasfını yitirmesine sebep olur mu?
3. Borçlunun arka yüzüne de imza atması aradaki ilişkiyi Garanti Sözleşmesine çevirir mi?
4. Son olarak böyle bir durumda hakkımızı takip yoluyla mı yoksa dava yoluyla mı ararsak daha avantajlı konumda oluruz?
Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
Old 03-01-2014, 13:22   #3
üye7160

 
Varsayılan

YHGK 24.2.2010 E.2010/19-67 – K.2010/99
On 08.16.11, In Yargı Kararları, By Kazanci.- Menfi Tesbit Davası (Teminat Senedinin Takibe Konulması)


– Teminat Senedinin Takibe Konulması (Menfi Tesbit Davası)

– Teminattır İbaresi


– Bonoya Karşı İddialar (Teminat Senedi – “Teminattır” İbaresi) –

HUMK.290 – İİK.72,169 – TTK.688

Dava konusu senette teminat kaydı varsa da neyin teminatı olduğu belirtilmediğinden senedin mücerretlik vasfını ortadan kaldırmaz. Kambiyo senedi geçerli olup, senede karşı iddiaların HUMK.nun 290. maddesi uyarınca yazılı delille ispatı gerekir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki “Menfi Tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Asliye 9. Ticaret Mahkemesince davanın “kabulüne” dair verilen 26.7.2007 gün ve 2006/673 – 2007/375 sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 3.4.2008 gün ve 2007/9954 – 2008/3402 sayılı ilamı;

(…Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkete ticari ilişkiden doğan borcun teminatını teşkil etmek üzere bir adet bono verdiğini, bononun üzerinde teminat kaydı bulunduğunu, teminat senedinin şirket tarafından ortağı Nazım Yolcu`ya ciro edilerek bu davalı tarafından takibe konu yapıldığını, müvekkilinin ticari ilişkiden dolayı borcu bulunmadığını ileri sürerek müvekkilinin davalılara borçlu olmadığının tespitine, %40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili cevabında, kambiyo senedi vasfında bir senede karşı ileri sürülen iddianın senetle ispat edilmesi gerektiğini, ne de tarihi ve senet hamilinin açık olduğu iddiasının dinlenemeyeceğini, senet hamilinin kötüniyetli olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre dava konusu bonoda “teminat senedidir” ibaresi bulunduğu, teminat senedinin düzenlendiği tarihte kural olarak bedelsiz olduğu, lehtarın ticari ilişki nedeniyle alacaklı olduğunu iddia etmesi halinde alacağını ispat etmesi gerektiği, davalının alacakla ilgili savunması bulunmadığı, lehdarın ortağı olduğu davalı şirketin iyiniyetli hamil kabul edilemeyeceği gerekçesiyle davacının davalılara borçlu olmadığının tespitine, alacağın %40`ı tazminatın davalı şirketten alınarak, davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu senette teminat kaydı varsa da neyin teminatı olduğu belirtilmediğinden senedin mücerretlik vasfını ortadan kaldırmaz.

Kambiyo senedi geçerli olup, senede karşı iddiaların HUMK.nun 290. maddesi uyarınca yazılı delille ispatı gerekir.

Mahkemece davacıdan bu yönde delilleri sorulup toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 14.3.2001 gün ve 2001/12-233 E. – 2001/257 K. 20.6.2001 gün ve 2001/12-496 E. – 2001/534 K. sayılı kararlarında da aynı hususların benimsenmiş olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu`nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.H.G.K. 24.2.2010 E.2010/19-67 – K.2010/99
Old 03-01-2014, 15:25   #4
Av.M.Duman

 
Varsayılan

Senedin arkasına koyulan kayıt senedi kambiyo vasfından çıkarmıştır. Dolayısıyla kambiyo takibi yapılamaz.Bono vasfını yitirmiştir. Bu konu THS'de çok sayıda başlıkta tartışılmış durumdadır.

Dava yoluyla hakkınıza daha kolay ulaşacağınızı düşünüyorum.

“Bono metninde (24.05.2005 tarihli bayilik sözleşmesinin teminatı) olduğu yazıldığına göre bono, TTK.nun 688/2. Maddesinde yer alan (kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadini) içermemektedir. O halde alacağın tahsil edilip edilemeyeceği yargılamaya muhtaç olup borçlular hakkında ilamsız takip yapılamaz.”
(Yargıtay 12.H.D. 2005/1787 E, 2005/5629 K, 17.3.2005 T )
Old 06-01-2014, 10:24   #5
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

Senet üzerinde yalnızca'' Teminattır''ibaresi mevcut ise bu durumda neyin teminatı olduğu kesin olmadığı için senedin kambiyo vasfını etkilemez. Ancak somut olayınızca senet şarta bağlı düzenlenmiştir. Bu durumda Teminat senedi olarak kabul edilir ve öncelikle şartın gerçekleşmediğinin tarafınızca ispatı gerekir. Doğrudan kambiyo takibi yapamazsınız. Ancak elinizdeki senede dayanarak adi takip yapmanız ve itiraz sonucuna göre itirazın iptali davası yoluna gitmenizi bir seçenek olarak değerlendirebilirsiniz. İtirazın iptali davasında eda davası niteliği gereği şartın gerçekleşmediği yargılama konusu yapılacaktır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Temİnat Senedİ Arif Aydın Meslektaşların Soruları 11 13-04-2012 11:56
Temİnat Senedİ av.mertt_06 Meslektaşların Soruları 3 23-03-2011 15:29
Temİnat Senedİ armegedon23 Meslektaşların Soruları 2 30-11-2010 12:04
Temİnat Senedİ Kaydi avukat1980 Meslektaşların Soruları 1 05-02-2009 12:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04376006 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.