Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yeni HMK itirazın iptali davalarında görevli mahkeme

Yanıt
Old 01-12-2011, 16:31   #1
Av. Salim

 
Varsayılan Yeni HMK itirazın iptali davalarında görevli mahkeme

Merhaba değerli meslektaşlarım,

Bir kira alacağı nedeniyle adi takip yaptık. (Tahliyeli takip değil direkt ilamsız takip). Borçlu borcu ödediğini iddia ederek borca itiraz etti, takip durdu. Gerçekte ödeme falan yok, maksadı zaman kazanmak. (Takipteki asıl alacak miktarı 7000 TL.)
Şimdi itirazın iptali davası açacağız. Görevli mahkeme konusu sorun olarak karşımıza çıkıyor. Eski HUMK döneminde bu davayı sulh hukuk mahkemesinde açıyorduk dava miktarı nedeniyle. Şimdi miktara bakılmaksızın tüm alacak davalarına bakma görevi Asliye Hukuk'a verilmiş durumda. Davayı tam Asliye Hukuk'ta açacaktım ki aklıma yeni HMK'da kira sözleşmesinden doğan tüm davalar için görevli mahkemenin sulh hukuk olduğuna ilişkin madde geldi.
Şimdi tereddütteyim. Bu maddeye göre kiraya ilişkin bir alacak olması nedeniyle görevli mahkeme sulh hukuk mudur? Eğer biz hiç icra takibi yapmadan bu kira alacağı için direkt alacak davası açmış olsaydık sulh hukuk mahkemesi görevli olduğunda tereddüdümüz olamayacaktı. Ancak dava icraya itiraz üzerine açılan itirazın iptali davası. Eskiden kira alacağına icrada itiraz edilince itirazın iptali davasını miktara göre asliye veya sulh'te açtığımızı hatırlıyorum. Miktar sınırı kaldırılıp tüm alacak davaları asliye hukuka verildiğine göre itirazın iptali davası olduğunu düşünerek asliye hukukta açmamız gerekmiyor mu?
İcraya konan alacak kira alacağı diye sulh hukuk mu görevli diyeceğiz yoksa. Fikri olan arkadaşların paylaşmasını rica ederim. Saygılar.
Old 01-12-2011, 16:57   #2
İlhan_ERDEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Salim
İcraya konan alacak kira alacağı diye sulh hukuk mu görevli diyeceğiz yoksa. Fikri olan arkadaşların paylaşmasını rica ederim. Saygılar.


HMK MD 4/1-a :Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları, (Sulh Hukuk Mahkemesi)
Old 01-12-2011, 21:43   #4
üye26959

 
Varsayılan

her halükarda sulh hukuk mahkemesi
Old 01-12-2011, 23:57   #5
Av. Salim

 
Varsayılan

Öncelikle cevap veren tüm mesletaşlarıma teşekkürler.
Ancak bahsi geçen maddenin aşagı yukarı aynısı daha önceki HUMK'ta da vardı. Biz kira alacağına ilişkin de olsa miktar Asliye Hukuk sınırına girilorsa itirazın iptali davasını Asliye Hukuk'ta açıyorduk ve bir sorun yaşamamıştık. Şimdi ne değişti, düzenleme aynı. Biz önceden de mi yanlış yapıyor ve uyguluyorduk acaba? Tereddüdüm o noktadan. Yoksa yeni yasada kira sözleşmesinden doğan davalarla ilgili göreve ilişkin hüküm eskisiyle aynı.
Old 02-12-2011, 08:48   #6
üye26959

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Salim
. Şimdi ne değişti, düzenleme aynı. .
görev sınırı denen uygulama kalktı meslektaşım sizce de yeterli bir gerekçe değil mi? Kira sözleşmesinden doğan davalarda sulh hukuk mahkemesi görevlendirilmiş.Asliye hukukta hangi maddeye dayanarak açmayı düşünüyorsunuz?
Old 02-12-2011, 16:18   #7
JACELYN

 
Varsayılan

Tereddütsüz sulh hukuk mahkemesi görevlidir.
Old 02-12-2011, 16:31   #8
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Salim
Merhaba değerli meslektaşlarım,

Bir kira alacağı nedeniyle adi takip yaptık. (Tahliyeli takip değil direkt ilamsız takip). Borçlu borcu ödediğini iddia ederek borca itiraz etti, takip durdu. Gerçekte ödeme falan yok, maksadı zaman kazanmak. (Takipteki asıl alacak miktarı 7000 TL.)
Şimdi itirazın iptali davası açacağız...

Neden icra mahkemesinden "itirazın kaldırılması"nı talep etmeyi düşünmüyorsunuz?

Saygılar...
Old 02-12-2011, 16:33   #9
tiryakim

 
Varsayılan

Kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar SULH HUKUK MAHKEMESİNDE görülmektedir.
Old 03-12-2011, 00:24   #10
Av. Salim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
Neden icra mahkemesinden "itirazın kaldırılması"nı talep etmeyi düşünmüyorsunuz?

Saygılar...


Değerli meslektaşım, genel mahkemede her türlü ispat imkanı olduğunu düşünerek böyle yapmayı düşünüyorum. Bir de altı aylık süre geçmiş durumda.
Old 03-12-2011, 14:41   #11
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av.Salim,

Alıntı:
Yazan Av. Salim
Değerli meslektaşım, genel mahkemede her türlü ispat imkanı olduğunu düşünerek böyle yapmayı düşünüyorum...

Borçlu, "borcu ödediği" yönünde itirazda bulunduğu için, taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi ve borcu kabul etmiş sayılır, böylece itirazın kaldırılması talebinde bulunsaydınız borçlu, İcra Mahkemesinde borcu ödediğini ispatlamak zorunda kalacaktı. Bu sebeple ispat hususunda, itirazın iptali davası veya itirazın kaldırılması yönünden daha avantajlı bir durumun olduğunu düşünmüyorum ; çünkü borcu ödediğini ispatlayabiliyorsa itirazın iptali davasında da ispatlar ve dava reddedilir.

Sanırım,
Alıntı:
Yazan Av.Salim
...Gerçekte ödeme falan yok, maksadı zaman kazanmak...

söyleminiz sebebiyle 6 ay geçmiş olabileceği aklıma gelmemişti

Alıntı:
Yazan Av.Salim
...Bir de altı aylık süre geçmiş durumda....

6 aylık süre geçtiğine göre evet haklısınız, "itirazın iptali" davası ikame etmek durumundasınız...

Saygılar...
Old 18-01-2012, 10:31   #12
svejk

 
Varsayılan

muhterem meslektaşlar,
verilen cevaplardan anladığım kadarıyla kira alacağı menşeli itirazın iptali davalarında sulh hukuk mahkemeleri görevli. peki tarafların tacir ve kiralanan mahallin işyeri olarak kullanılması halinde davanın asliye ticaret mahkemesinde açılması gerekir mi?
Old 03-05-2012, 18:19   #13
Av.Hülya Büyükoğlu

 
Varsayılan

Sayın Svejk,
Ben de aynı konuyu araştırıyorum. Kira tespit davasından kaynaklanan kira fark alacaklarını takip konusu yaptık ve borçlular tarafından takibe itiraz edildi. İtirazın iptali davası için görevli mahkeme neresidir?

Teşekkürler,
Old 03-05-2012, 18:38   #14
aykutyigit

 
Varsayılan

Sulh hukuk mahkemelerinin görevi
MADDE 4- (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;
a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,
demektedir.Bu yüzden arada eğer kira ilişkisi varsa bu ilişkiden doğan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.
Old 17-10-2012, 14:40   #16
Av. Bahadır

 
Varsayılan

Başlıkla ilgili olduğundan yeni başlık açıp forumu kirletmek istemedim. Açılmış başlıkları kullanayım dedim.

Müvekkil mali müşavir M, borçlu A şirketi ise müvekkilin mali müşavirliğini yaptığı şirkettir.

Alacağını alamayan M, mali müşavirlik hizmet sözleşmesine dayanarak A hakkında icra takibinde bulunmuş, A bu takibe itiraz etmiştir. Açılacak itirazın iptali davasında görevli mahkeme Asliye Ticaret mi, Asliye Hukuk mu olmalıdır?

Cevap için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
Old 17-10-2012, 14:44   #17
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

mali müşavirlik hizmet sözleşmesine dayanarak yapılan iş, ticaret kanununda düzenlenmemişse, veya ticari iş olarak tavsif edilemiyorsa, görevli mahkeme, Asliye Hukuk diye düşünüyorum. Kolay gelsin...
Old 18-10-2012, 21:58   #18
gamze tuna

 
Varsayılan

kesinlikle sulh hukuk mahkemesidir.Hatta bu hususla ilgili yeni HMK yürülüğe girdikten sonra Asliye Hukuk ta açmıştım görevsizlik kararı verildi.Verilen karar doğrudur çünkü Yargıtayın bu yönde kararları var.Kira alacağından dolayı açılabilecek menfi tespit davasında dahi sulh hukuk mahkemesi görevlidir.
Old 14-03-2013, 21:31   #19
zübeyde kamalak

 
Varsayılan

ecrimisilden kaynaklanan alacağımızın 5 yıl geriye dönük aldık dava sonuçlandı müdahalenin meni ile birlikte açmıştım şimdi dava devam ederken yeri kullanmıyoruz diye ihtar çektiler ihtar tarihine kadar olan kısmıda bilirkişinin belirlediği aylık ecrimisil(kira) bedeli üzerinden ilamsız icraya koydum borca itiraz ettiler itirazın iptali davası açacağım icra mahkemesindemi sulh hukuktamı miktar bakımından asliye hukuktamı dava açacağım şimdiden teşekkürler
Old 02-01-2014, 19:10   #20
eser_29

 
Varsayılan

Kiracı vekili olarak depozito alacağı ve anahtar teslim noter masrafı ile ayıp nedeni ile kira akdinin feshi ihtarnamesi, nakliye masrafları olmak üzere 4 alacak konusu için icra takibi yaptık, ev sahibi "alacaklıya herhangi bir borcum bulunmamaktadır" diyerek itirazda bulundu.

Şimdi biz burada borç ilişkisinin reddi yoktur diye yorum yapıp İcra Mahkemesinde "itirazın kaldırılması" davası açabilir miyiz yoksa HMK gereğince Sulh Hukuk'ta "itirazın iptali" davası mı açmalıyız ?
Old 07-01-2014, 22:33   #21
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan eser_29
... depozito alacağı ve anahtar teslim noter masrafı ile ayıp nedeni ile kira akdinin feshi ihtarnamesi, nakliye masrafları... için icra takibi yaptık, ev sahibi "alacaklıya herhangi bir borcum bulunmamaktadır" diyerek itirazda bulundu.

...İcra Mahkemesinde "itirazın kaldırılması" davası açabilir miyiz ...Takip kalemleriniz imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit (İİK m.68) olmadığından ve tahsili gerekip gerekmediği yargılamayı gerektirdiğinden itirazın kaldırılmasını talep ederseniz reddedilir.
Old 13-06-2014, 19:08   #22
Volkan44

 
Varsayılan

benimde benzer bir sorum olacaktı, kira alacağı ile birlikte su faturalarının tahsili ile ortaya çıkan zararlardan dolayı maddi tazminat davasını sulh hukukta açabilir miyiz? (yani toplam 3 alacak kalemini)şimdiden teşekkür ederim.
Old 13-04-2016, 18:34   #23
tegese

 
Varsayılan

Kira alacağı ile birlikte birikmiş su ve elektrik borcuna istinaden itirazın iptali için görevli mahkeme sulh hukuk mudur?

saygılar
Old 14-04-2016, 10:07   #24
gülşenşen

 
Varsayılan

[quote=tegese]Kira alacağı ile birlikte birikmiş su ve elektrik borcuna istinaden itirazın iptali için görevli mahkeme sulh hukuk mudur?

(1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalarile bu davalara karşı açılan davaları,
denildiğinden dolayı sulh hukuk mahkemesi olduğunu düşünmekteyim
Old 14-04-2016, 15:44   #25
Av. İbrahim Şen

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan svejk
muhterem meslektaşlar,
verilen cevaplardan anladığım kadarıyla kira alacağı menşeli itirazın iptali davalarında sulh hukuk mahkemeleri görevli. peki tarafların tacir ve kiralanan mahallin işyeri olarak kullanılması halinde davanın asliye ticaret mahkemesinde açılması gerekir mi?

Kiradan kaynaklanan alacak davalarının Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılacağı gayet açık. Tarafların tacir ve kiralananın işyeri olması görevli mahkemeyi değiştirmez
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatlık ücreti alacağına ilişkin icra takibine itiraz ve itirazın iptali davasında görevli mahkeme Serhat Arasan Meslektaşların Soruları 14 03-02-2015 10:10
yeni hukuk muhakemeleri kanununa göre tapu için açılan isim tashihi davalarında görevli mahkeme av esinnur esen Meslektaşların Soruları 13 17-07-2012 16:11
kredi kartından dolayı açılacak itirazın iptali davasında görevli mahkeme av.h.şahin Meslektaşların Soruları 8 19-04-2012 18:28
ticari fatura-icra takibine itiraz-itirazın iptali-görevli mahkeme GECE Meslektaşların Soruları 1 01-05-2011 10:13
Devlet okulu,icra borcu,itirazın iptali,görevli mahkeme av_omerolgun Meslektaşların Soruları 3 29-09-2010 12:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06382108 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.