Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yeni hukuk muhakemeleri kanununa göre tapu için açılan isim tashihi davalarında görevli mahkeme

Yanıt
Old 28-09-2011, 15:35   #1
av esinnur esen

 
Varsayılan yeni hukuk muhakemeleri kanununa göre tapu için açılan isim tashihi davalarında görevli mahkeme

Arkadaşlar,yeni hukuk muhakemeleri kanununda göreve ilişkin aşağıdaki iki maddeyi okumama rağmen açmayı düşündüğüm tapuda isim tashihi davasında görevli mahkeme hususunda emin olamadım. Sizlerin de görüşlerini almak istedim. saygılarımla
Madde 2 - (1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

(2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.

Madde 4 - (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,

b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,

c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,

ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hakimini görevlendirdiği davaları,

görürler.


Old 28-09-2011, 16:53   #3
üye31284

 
Varsayılan

Nazife Hanım'a katılıyorum.

Asli görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir ve sulh hukuk mahkemelerinin görevi istisnaidir. Bu yüzden bir davanın sulh hukuk mahkemesinde görülebilmesi için görevli olduğuna dair bir hükmün ya 6100 sayılı HMK'da ya da diğer bir kanunda bulunması gerekir. Sizin davanız 4. maddede belirtilen davalardan olmadığından ve bildiğim kadarıyla ayrıca başka bir kanunla da görev istisnası tanınmadığından görev asliye hukuktadır.
Old 28-09-2011, 22:12   #4
Av. Caner Arıcı

 
Varsayılan

Bence de, tapuda isim düzeltme davaları gayrimenkulün aynına ve malvarlığı hakkına ilişkin davalardan olduğundan; madde 2/f.1 gereği değere bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesi görevli, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi de kesin yetkilidir...
Old 20-01-2012, 09:41   #5
av.aysil

 
Varsayılan

değerli meslektaşlarım.
müvekkilin ölmüş annesinden kalan gayrimenkullerde annenin adı doğru ancak baba adı sadece mehmet olması gerekirken seyit mehmet yazılmış.bu durumda isim tashihi davası açacağız.ancak elimizde bu şekilde olan 2 tapu var.yine aynıu kişiye ait tapulardan birinde ise doğru yazılmış.yani sadece mehmet.bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz.birde tapu kayıtlarına sistemden bakıldığında baba adı doğrudur ancak tapu belgelerinde bu hata yapılmıştır.
şimdi bu davada sanırım yeni hmk ya göre görevli mahkeme asliye hukuk ve yetkili mahkemede taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi değil mi?
bu davada 8 tane mirasçı var sadece müvekkilin vekaletnamesi yeterli olur mu?dava dilekçemde gayrimenkullerin dewğerini belirtmek zorubdamıyım yani maktu harç alınıyor ancak formalitedende olsa yeni hmk ya görede bu zorunlu mu?teşekkürler
Old 20-01-2012, 09:49   #6
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.aysil
değerli meslektaşlarım.
müvekkilin ölmüş annesinden kalan gayrimenkullerde annenin adı doğru ancak baba adı sadece mehmet olması gerekirken seyit mehmet yazılmış.bu durumda isim tashihi davası açacağız.ancak elimizde bu şekilde olan 2 tapu var.yine aynıu kişiye ait tapulardan birinde ise doğru yazılmış.yani sadece mehmet.bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz.birde tapu kayıtlarına sistemden bakıldığında baba adı doğrudur ancak tapu belgelerinde bu hata yapılmıştır.
şimdi bu davada sanırım yeni hmk ya göre görevli mahkeme asliye hukuk ve yetkili mahkemede taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi değil mi?
bu davada 8 tane mirasçı var sadece müvekkilin vekaletnamesi yeterli olur mu?dava dilekçemde gayrimenkullerin dewğerini belirtmek zorubdamıyım yani maktu harç alınıyor ancak formalitedende olsa yeni hmk ya görede bu zorunlu mu?teşekkürler

Yüksek Yargıtayın 4721 sayılı Kanundan sonraki görüşüne göre, terekeye temsilci tayin ettirmeden bu davayı açabileceksiniz.

Tapu kayıtlarına sistemden bakıldığında baba adı doğrudur ancak tapu belgelerinde bu hata yapılmıştır, demektesiniz; hal böyle olunca, taşınmazın ana dosyasına, evrakı müsbitesine girmek gerekecektir ki, eğer sistem ona göre düzenlenmiş ise, işiniz daha da kolaydır.

Maktu harca tabidir, değer gösterilmesi gerekmez diye düşünüyorum. Görevli ve yetkili mahkeme bellidir.
Kolay gelsin.
Old 20-01-2012, 10:00   #7
av.aysil

 
Varsayılan

çok teşekkür ederim meslektaşım.aslında bende nasıl olsa görevli mahkeme konusunda sıkıntı olmadığı için miktar belirlemenin zorunlu olmadığını düşünüyorum ancak forumda bazı meslektaşların belirtmek gerektiği hususu biraz kafama takıldı.
peki meslektaşım sizce bu tapu belgesinin mirasçıları ve muris aynı olmak üzere bu seferde annenin soyadının yazılmamaış olmadsının ancak baba adının doğru yazılmasını nasıl değerlandirmaliyim sizce.ve 3 tapu için tek bir dava açmam yeterli olur mu acaba.
Old 20-01-2012, 16:23   #8
Av. Caner Arıcı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.aysil
çok teşekkür ederim meslektaşım.aslında bende nasıl olsa görevli mahkeme konusunda sıkıntı olmadığı için miktar belirlemenin zorunlu olmadığını düşünüyorum ancak forumda bazı meslektaşların belirtmek gerektiği hususu biraz kafama takıldı.
peki meslektaşım sizce bu tapu belgesinin mirasçıları ve muris aynı olmak üzere bu seferde annenin soyadının yazılmamaış olmadsının ancak baba adının doğru yazılmasını nasıl değerlandirmaliyim sizce.ve 3 tapu için tek bir dava açmam yeterli olur mu acaba.

Sayın Okyay'ın da belirttiği gibi mirasçılardan sadece birisi bu davayı açabilir.

İkinci sorunuzla ilgili olarak, anladığım kadarıyla üç tapu var, birinde anne ad ve soyadı doğru ancak annenin baba adı "mehmet" yerine "seyit mehmet" yazılmış; diğerinde/lerinde ise anne adı var fakat soyadı yok, baba adı da sadece "mehmet" olarak doğru şekilde yazılmış?? Eğer anladığım gibiyse, her bir tapu için ayrı ayrı yanlışlığı açıklamalarda belirtip ve hangi tapunun ne şekilde düzeltilmesi gerektiğini sonuç kısmında ayrı ayrı talep edip tek bir dava açabilirsiniz.
Old 02-03-2012, 10:41   #9
avözdemir

 
Varsayılan

Ben de aynı talepli davayı asliye hukuk mahkemesinde açtım hazine vekili cevap dilekçesinde : 6100 sayılı kanunun çekişmesiz yargı başlıklı 382. maddesi ç bendi "Eşya hukukundaki yargı işleri" 1. bendi Taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması ile ilgili davaların 383. madde gereği sulh hukukta açılacağını belirterek görev itirazında bulundu. Bulunduğum ilde verilen görevsizlik kararları olduğuna da öğrendim. Bence 382. maddenin dikkatle irdelenmesi gerekir. Görevli mahkeme konusunda bu madde bağlamında yorumu olan meslektaşlarımız varsa ben de yardımınızı rica ederim
Old 11-04-2012, 08:35   #10
ehlihibre

 
Mutsuz Görevli mahkeme sulh hjukuk mahkemesidir

Merhaba arkadaşlar. Sayın Özdemir'in de belirttiği üzere HMK m.382 Ç bendi 1. fıkrası uyarınca "Taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması"çekişmesiz yargı işlerinden sayıldığından ve bu davaların da yine HMK m.383 uyarınca Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğinden görevli mahkeme Sulh Hukuk mahkemesi görevlidir. Bu konuda benim de yeni HMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığım bir dava görevsizlik nedeni ile reddedildi. Gerekçeli karar çıkınca paylaşırım.Saygılar.
Old 11-04-2012, 12:11   #11
nizar

 
Varsayılan

Arkadaşlar, bu konu daha önce sitede tartışıldı. Yargıtay'ın 14.HD.'nin 12.03.2012 tarih ve 2012/2846-3570 sayılı kararı ile tapuda isim tashihi davalarında Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu yönünde karar verildi.

http://www.turkhukuksitesi.com/showp...5&postcount=43
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=13411
Old 11-04-2012, 15:12   #12
Özgül04

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
14. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/2846
KARAR NO: 2012/3570 Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ :
TARİHİ : 19/12/2011
NUMARASI : 2011/ -2011/
DAVACILAR : A........ VD.
DAVALI : ANTALYA TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 07.12.2011 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen 19.12.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacılar vekili, 17 sayılı parselde murisin tapuda "Hasan kızı F..... T..." olarak yazılı isminin nüfus kaydına uygun olarak "Hasan kızı F..... T....." olarak düzeltilmesini istemiştir.
Mahkemece, tensip ile birlikte HMK'nun 382. maddesinde gösterilen hasımsız işlerden olmadığı gerekçesi ile mahkemenin görevsizliğine, asliye hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
Hükmü, davacılar vekili temyiz etmiştir.
Dava, tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir.
Bu tür davalarda Tapu Sicil Tüzüğünün 25. maddesinde belirtilen ve kütükte bulunması zorunlu olan kimlik bilgilerinden tapu malikinin adı ile soyadı, baba adındaki yanlışlıkların düzeltilmesi istenebilir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382/1 maddesinde; “Çekişmesiz yargı, hukukun mahkemelerce, aşağıdaki üç ölçütten birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulanmasıdır” hükmüne yer verilmiş; bu ölçütler ise ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan haller, ilgililerin ileri sürebileceği herhangi bir hakkın bulunmadığı haller ve hakimin re’sen harekete geçtiği haller olarak ifade edilmiştir.
Kanunda çekişmesiz yargı işlerinin neler olduğu önce genel çerçevesi belirlenerek, daha sonra da mümkün olduğunca sayılarak belirtilmiştir. Ancak bu sayma sınırlı olmadığından yasa maddesinde sayılmayan fakat çekişmesiz yargı ölçütlerini taşıyan diğer işlerin de çekişmesiz yargı işi olarak kabulü
gerekir. Yani, 382. maddede sayılmamakla beraber çekişmesiz yargının ölçütlerinden birini veya birkaçını taşıyan bir iş de çekişmesiz yargı işi olarak değerlendirilmelidir.
Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarında, davacı taraf tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesini talep etmekte olup bu tür davalarda hasım gösterilen Tapu Sicil Müdürlüğü ile aralarında bir uyuşmazlık yoktur. Tapu Sicil Müdürlüğü davada sadece yasal hasım olarak yer almaktadır. Gerçekte davada taraf değil, sadece ilgilidir. İlgililerin uzlaşması halinde çekişmenin ortadan kalktığından söz edilemez veya bu davalarda ilgili tarafın davayı kabulü sonuç doğurmaz. Taraflar arasında bu anlamda gerçek bir çekişmenin varlığı söz konusu değildir.
Davacıların yukarıda belirtildiği gibi davada tapu kayıtlarının malik hanesindeki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun biçimde düzeltilmesi dışında ileri sürebilecekleri herhangi bir hakları da bulunmamaktadır.
Yine bu tür davalarda, kimlik bilgilerinde düzeltme yapılması istenen tapu maliki ile ilgili araştırmada mülkiyet nakline neden olunmaması için, taraf delilleri dışında gerekli görülen hususlarda re'sen araştırma yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bu davaların sonucunda verilen kararlar kesin hüküm sayılmamaktadır. Kararın haksız veya hatalı görülmesi halinde ileri sürülen delillere göre yeniden düzeltme talebinde bulunulabilmesi, hükmün değiştirilebilmesi mümkündür. Bunların yanında, uygulamada davanın kabulüne karar verilmesi halinde dahi yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılmakta, Tapu Sicil Müdürlüğü yargılama giderlerinden ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmamaktadır.
Bütün bu değerlendirmelere göre; tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davaları da 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382. maddesinde belirtilen çekişmesiz yargı işlerinden sayılmalıdır. Kaldı ki, 382. maddenin 2-ç/1 fıkrasında “Taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması” çekişmesiz yargı işi sayılmış olup, niteliği itibariyle tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarından başka bu tarife uyacak bir dava türü de bulunmamaktadır.
Halen yürürlükte bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 383. maddesine göre de, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemeleridir. Bu itibarla, çekişmesiz yargı işi olan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarına sulh hukuk mahkemelerince bakılması gerekir.

Anılan yasanın 114/1-c ve 115. maddeleri gereğince, görev dava şartlarından olup mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını davanın her aşamasında kendiliğinden araştırmalıdır. Bu tür davaların asliye hukuk mahkemesinde görülmesi mümkün olmadığından, mahkemece davanın esastan sonuçlandırılması gerekir. Bu sebeple sulh hukuk mahkemesince verilen görevsizlik kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, 12.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Old 17-07-2012, 08:47   #13
av.külcü

 
Önemli Görevsizlik kararı, vekalet ücreti...

Arkadaşlar,

Yargıtay; "Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tapuda isim tashihi davasında, görevsizlik kararı ile birlikte vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiği" yönünde kararlar veriyor. (Mahkeme Yazı İşleri Müdürü bir dosyaya gelen Yargıtay kararını gösterdi, dosyada vekil olmadığım için fotokopi alamadım)Takip etmekte olduğunuz mevcut dava var ise, görevsizlik kararı verilmesi halinde bunu hakime hatırlatmanızda yarar var.

Benim bir davamda (Yargıtay'ın kararlarından önce) verilen bir vekalet ücretinin "terkini" için "Yargıtay görüşü uyarınca" Muhakemat Müdürlüğüne başvurmayı düşünüyorum. Alacağım sonucu sizlerle paylaşırım.

İyi çalışmalar...
Old 17-07-2012, 15:11   #14
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.külcü
...Yargıtay; "Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tapuda isim tashihi davasında, görevsizlik kararı ile birlikte vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiği" yönünde kararlar veriyor. (Mahkeme Yazı İşleri Müdürü bir dosyaya gelen Yargıtay kararını gösterdi, dosyada vekil olmadığım için fotokopi alamadım)Takip etmekte olduğunuz mevcut dava var ise, görevsizlik kararı verilmesi halinde bunu hakime hatırlatmanızda yarar var...

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.331/2: "Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder."

Saygılar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yeni Ticaret Kanunundan çıkarılan-Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununa Alınan Ticari Defterler Düzenlemesi Av.Nevra Öksüz Ticaret Hukuku Çalışma Grubu 1 08-11-2012 16:12
Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 17 - Yetki Sözleşmesi Cansu Payzin Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 6 07-01-2012 11:46
Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 149 avcihansahin Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 11 03-10-2011 17:41
tapuda isim tashihi, yeni nüfus kayıt sistemi av.şulegedik Meslektaşların Soruları 0 14-05-2008 10:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04501891 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.