Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

diyaliz makinelerinin haczi

Yanıt
Old 26-06-2007, 14:30   #1
safiye dündar

 
Varsayılan diyaliz makinelerinin haczi

Özel bir diyaliz merkezine yapılan hacizde diyaliz makineleri de haczedilmiş. Hastane faal durumda, yani o makinelere bağlı olan hastalar var.Bu durumda makineler mesleğin devamı için gerekli mallar kapsamına girermi, ya da başka şekilde haczi kabil olmayan mallardan sayılabilir mi? Bazı Yargıtay kararları var ama bu konuya çok benzeyen bir karar henüz bulamadım. Yardımcı olabileceklere şimdiden teşekkür ederim.
Old 26-06-2007, 15:24   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

Genel bir tartışma var kararda. İyi çalışmalar...

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2003/7542
Karar: 2003/10260
Karar Tarihi: 06.05.2003

ÖZET : İİK.nun 82/4. maddesi gereğince borçlunun ( sanat ve mesleği için lüzumlu olan alet, edevat ve kitapları ) haczedilemez. Ancak, bunun için borçlunun haciz sırasında bir meslek veya sanatla uğraşıyor olması ve kendisi ile ailesinin geçimini anılan meslek ve sanatla sağlaması gerekir.
Yukarıda yer verilen madde gereğince haczedilemeyecek malların kapsamını tayin edebilmek için sanat sözcüğü ile eş anlamda kullanılmış olan meslek kavramını teşebbüsten ayıracak kıstasların açıklanması gerekir. Çünkü, borçlu bir meslek sahibi sayıldığı takdirde, bu mesleği ile ilgili alet, edevat ve kitapları haczedilemeyecek, aksine bir teşebbüs sahibi sayıldığı zaman, bu teşebbüsün malları sermaye ağırlıklı olup haczedilebilecektir. Şikayet konusu incelenirken borçlunun yaptığı işte sermaye ile emeğin karşılıklı oranları tespite çalışılır ve emeğin değerinin, sermayenin değerinden daha fazla olduğu görülürse "bir mesleğin" varlığına, aksi takdirde "bir teşebbüsün söz konusu olduğuna" hükmedilir.
Ayrıca, borçlunun mesleki eşya sayılarak haciz dışı bırakılan eşyasının kıymetinin fazla olması durumunda nasıl bir sonuca varılacağı da önemlidir. Yani, bu durumda mahcuzun satılıp, bedelinden borçluya daha ucuzunun alınması için para ayrılıp kalanının alacaklıya ödenmesi mi, yoksa kıymeti fazla olan mesleki eşyanın aynen borçluya bırakılması mı ön görülmelidir? Dairemizin, süregelen içtihatlarına göre yukarıdaki açıklamaya ve önerilen çözüme özel olarak değinen İİK.nun 82/12. maddesi hükmünün burada kıyasen uygulanması mümkün değildir. Yani, kıymeti fazla olsa dahi mesleki eşyanın haczedilemeyeceğine karar verilerek borçluda bırakılması gerekmektedir
Somut olayda borçlu, haczedilen mallardan Arçelik televizyon ve buzdolabı dışındaki mahcuzlarla ilgili haczin kaldırılmasını istemiş ve mercice bu istemin kabulü yukarıda açıklanan ilkelere uygun bulunmuştur.


(2004 S.K.m.82)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İİK.nun 82/4. maddesi gereğince borçlunun ( sanat ve mesleği için lüzumlu olan alet, edevat ve kitapları ) haczedilemez. Ancak, bunun için borçlunun haciz sırasında bir meslek veya sanatla uğraşıyor olması ve kendisi ile ailesinin geçimini anılan meslek ve sanatla sağlaması gerekir.

Yukarıda yer verilen madde gereğince haczedilemeyecek malların kapsamını tayin edebilmek için sanat sözcüğü ile eş anlamda kullanılmış olan meslek kavramını teşebbüsten ayıracak kıstasların açıklanması gerekir. Çünkü, borçlu bir meslek sahibi sayıldığı takdirde, bu mesleği ile ilgili alet, edevat ve kitapları haczedilemeyecek, aksine bir teşebbüs sahibi sayıldığı zaman, bu teşebbüsün malları sermaye ağırlıklı olup haczedilebilecektir. Şikayet konusu incelenirken borçlunun yaptığı işte sermaye ile emeğin karşılıklı oranları tespite çalışılır ve emeğin değerinin, sermayenin değerinden daha fazla olduğu görülürse "bir mesleğin" varlığına, aksi takdirde "bir teşebbüsün söz konusu olduğuna" hükmedilir. ( Hukuk Genel Kurulu'nun 02.12.1972 tarih 1972/572-974 sayılı kararı ). Uygulamada, bu şekilde incelemeye ekonomik kıstasın üstün tutulması adı verilmektedir.

Ayrıca, borçlunun mesleki eşya sayılarak haciz dışı bırakılan eşyasının kıymetinin fazla olması durumunda nasıl bir sonuca varılacağı da önemlidir. Yani, bu durumda mahcuzun satılıp, bedelinden borçluya daha ucuzunun alınması için para ayrılıp kalanının alacaklıya ödenmesi mi, yoksa kıymeti fazla olan mesleki eşyanın aynen borçluya bırakılması mı ön görülmelidir? Dairemizin, süregelen içtihatlarına göre yukarıdaki açıklamaya ve önerilen çözüme özel olarak değinen İİK.nun 82/12. maddesi hükmünün burada kıyasen uygulanması mümkün değildir. Yani, kıymeti fazla olsa dahi mesleki eşyanın haczedilemeyeceğine karar verilerek borçluda bırakılması gerekmektedir. ( Talih Uyar-Haciz-1990 baskı, sayfa 608 vd. ) ( Prof. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku 1. cilt -1988 Baskı sf. 797 vd )

Somut olayda borçlu, haczedilen mallardan Arçelik televizyon ve buzdolabı dışındaki mahcuzlarla ilgili haczin kaldırılmasını istemiş ve mercice bu istemin kabulü yukarıda açıklanan ilkelere uygun bulunmuş olmakla hüküm onanmalıdır.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 7.880.000 lira onama harcı temyiz edenden alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 06.05.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************

Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
SSK maaş haczi avorbay Meslektaşların Soruları 9 28-05-2008 22:04
enkaz haczi alvarez Meslektaşların Soruları 1 29-03-2007 18:54
teminatların haczi Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 9 08-01-2007 11:29
marka haczi devrimneval Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu 2 02-08-2006 09:19
maaş haczi esra giritli Hukuk Soruları Arşivi 0 16-04-2006 15:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04560304 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.