Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Menfi Tespit-Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri-Kesinleşme Şartı

Yanıt
Old 23-02-2007, 00:14   #1
Av.Ayse E.

 
Varsayılan Menfi Tespit-Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri-Kesinleşme Şartı

sayın meslektaslarım..menfı tespıt davası sonucu alınan ılamdakı mahkeme masrafları mahkeme vekalet ucretı ve mahkeme harcları kalemlerını ıcra takıbıne konu edebılmek ıcın kesınlesmesı gerekırmı...ıyı calısmalar...sımdıden tesekkurler...
Old 23-02-2007, 01:17   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Kural olarak tespit hükmü içeren ilamlar kesinleşmedikçe icra edilemez.

Alıntı:
T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 1980/2316
Karar: 1980/3752
Karar Tarihi: 28.04.1980
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından temyiz olunması üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 17.3.1980 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Borçlu (M.S.) tarafından İstanbul 12. İcra Memurluğunda kira alacağının tahsili için yapılan takipten sonra borçlu (H.Ç.) İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı borçlu olmadığına ilişkin menfi tespit davası sonunda 8.10.1979 tarihli kararla İİK.'nun 72. maddesi gereğince (H.Ç.)'ın (M.S.)'a (45.850) lira borçlu olmadığının tespitine ve 72/5 madde gereğince bu miktarın % 5 nispetinde zararının (M.S.) tarafından tazminine ve mahkeme masrafları ile (4.585) lira vekalet ücretinin 1.345 lira harcın davalıdan tahsiline karar verilmiş, (H.Ç.) bu karara dayanarak (28.500) lira alacak 2.250. lira zarar, (4.585) lira vekalet ücreti 1.468 lira masraf, toplam (36.798) liranın tahsili için (M.) aleyhine takip açmış ve (M.) kendisine tebliğ edilen 53 örnek numaralı icra emrine karşı mercii kararı terihi icra talebi ile temyiz ettiğini (H.Ş.)'ın bu ilamı 12. İcra Memurluğuna ibraz ederek icranın iadesini istemesi gerektiğini müstakil icra takibi konusu olmayacağını bu itibarla Gaziosmanpaşa'da icra takibi yapılmıyacağından takibin iptaline karar verilmesini istemiş, merciice İİK.'nun 34. maddesine istinaden bu talep reddedilmiştir. İİK.'nun 72. maddesine istinaden açılan bir menfi tespit davası sonunda verilen kararın infazı istenmektedir. 72. maddenin 5. fıkrası gereğince borçlu lehine karar verilmesi halinde yapılan takip durur ve ilamın kesinleşmesi halinde münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir ve borçlu lehine tazminata hüküm verilebilir. İcrası istenilen ilamda bir alacağın tahsiline ilişkin hüküm yoktur. Aksine 976/9886 sayılı icra takibi dosyasına yatırılan bedelin istirdadına ilişkin hüküm tesis edilmiştir. Bu ilamın icra edilebilmesi için ayrıca takibe lüzum yoktur. İcra dairesine, ibraz edildiği takdirde mevcut takip duracağından ve kesinleşmesi halinde hükme hacet kalmaksızın yatırılan para borçluya ödeneceğinden olaya (28.500) lira alacak dolayısıyla İİK.'nun 34. maddesinin uygulama olanağı bulunmadığı düşünülmeksizin bu yönden vaki itirazın reddine karar verilmesi doğru değildir. İlamın, vekalet ücreti, tazminat, masrafa ait hüküm fıkrasının icrası yoluna gelince, bu kısmın 72. maddesinin infazla ilgili hükümleri dışında kaldığından 34. madeye istinaden bu yönden yetki itirazının reddi doğru isede İİK.'nun 72/5 gereğince ilam kesinleşmeden evvel takibi durduracağı ve infazın kesinleşmesi ile mümkün olması sebebiyle teferruata ilişkin kısmın icrası için kesinleşmesi gerekeceği düşünülmeksizin ilamın kesinleşip kesinleşmediği saptanmadan bu yönelen kısmın itirazının da reddine karar verilmesi isabetsiz, borçlunun temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden mercii kararının İİK.366 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 28.4.1980 gününde, oybirliği ile karar verildi. *
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 23-02-2007, 11:59   #3
av.olgunçelik

 
Varsayılan

meslektaşım bana göre de kesinleşme şartı gerekem diye takip yaptım ama takiplerimin birinden şikayet oldu,şikayet sonucu kesinleşem şartı gerekir şeklinde takibin iptaline karar verildi
diğer takip de icra müdürlüğü kesinleşme olmadığı için ödeme emrinde tebligat çıkarmadı
Old 23-02-2007, 18:49   #4
kurt

 
Varsayılan

bu konuda talih uyarda yargıtay kararı var zaten. 35. maddeyle ilgili olarak bakarsanız.
menfi tespit davaları sonucu verilen hükümler(tazminat ve buna bağlı fer' i alacaklar olan yargılama giderleri ve vekalet ücreti) kesinleşmeden infaz edilemez.
bn kesinleşmeden takip yaptım şikayet oldu ve takip iptal edildi.
Old 12-04-2013, 17:32   #5
Av.Nihat Arslan

 
Varsayılan

Menfi Tespit davasının reddi, (borçlu aleyhinde sonuçlanması) durumunda kesinleşme şart düzenlenmemiştir. Bu nedenle ilamın esası kesinleşmeden eda hükmü içeren fer’i niteliğindeki vekalet ücreti alacağı İNFAZ EDİLEBİLİR, HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ GEREKMEZ. (12.HD. 2010/16924 E., 2010/29087 K. ve 07.12.2010)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Müdahalenin men'i davalarında kesinleşme şartı. Av.Sevim Zorlu Meslektaşların Soruları 3 20-03-2014 15:09
Meskeniyet davasında yargılama giderleri ve vekalet ücreti kime yüklenir Av. Salim Meslektaşların Soruları 3 29-03-2013 19:16
Kira Tespit Davası İlamının icraya koyulabilmesi için kesinleşme şartı aranması. Av. Levent Kıray Meslektaşların Soruları 16 11-02-2010 13:53
vekalet ücreti yargılama gideri midir? av.semire nergiz Meslektaşların Soruları 1 20-11-2006 17:12
Menfi Tespit Davası/ Vekalet Ücreti Esen Hukuk Soruları Arşivi 10 01-12-2004 16:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04404712 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.