Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Müdahalenin men'i davalarında kesinleşme şartı.

Yanıt
Old 12-01-2007, 11:21   #1
Av.Sevim Zorlu

 
Varsayılan Müdahalenin men'i davalarında kesinleşme şartı.

Değerli meslektaşlarım müdahalenin men'i davalarında ecrimisil alacağı karar kesinleşmeden icraya konulabilir mi Bu davalar gayrimenkulün aynına ilişkin davalardan mıdır.Öyle ise kesinleşmeden infaz edilemiyor değil mi Şimdiden teşekkür ederim.
Old 12-01-2007, 20:47   #2
Av. Caner Arıcı

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
Esas : 2003/23629
Karar : 2003/22436
Tarih : 13.11.2003

( - )
KARAR METNİ :
YARGITAY İLAMI
Yukarıda gün ve numarası yazılı merci kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İcra takibinin dayanağı olan ilamın incelenmesinde davacının tapu kaydına dayalı olarak el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteminde bulunduğu, davalının ise, karşı dava açarak Medeni Yasanın 651 maddesi dayanak gösterilip tapu kaydının iptali ile adına tescilinin talep edildiği görülmektedir. İptal ve tescil isteminin reddedildiği ve davalı borçlu Ruhi K.'nun el atmanın önlenmesine ve ecrimisille sorumlu tutulmasına karar verildiği ve alacaklı tarafından ilamın infazı için İcra Dairesine başvurulduğu anlaşılmıştır.
Takip dayanağı ilamda davalı borçlunun tapu iptali ve tescil istemi ile karşı dava açtığı da anlaşıldığı için gayrimenkulün aynı ihtilaflı olup, gerek el atmanın önlenmesi ve gerekse ecrimisil ve eklentilerinin tahsil edilebilmesi için HUMK.nun 443/4. maddesi gereğince ilamın kesinleşmesi zorunludur. O halde, şikayetin kabulüne karar verilmesi yerine reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 13.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Old 12-01-2007, 21:19   #3
Av.Duran Küçüköner

 
Varsayılan

HD 12 Esas : 2001/3806 Karar: 2001/4550 Tarih: 19.03.2001

* KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONABİLECEK İLAMLAR


Gayrimenkul üzerindeki kişisel "şahsi" haklara ilişkin olan ilamlar, kesinleşmeden icraya konabilir.

(1086 s. HUMK. m. 443/4)

Mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 26.2.2001 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

HUMK.nun 443/4. maddesi gereğince gayrımenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu nedenle aynı ilamda yazılı eklentilerin de infazının istenebilmesi için ilamın kesinleşmesi zorunludur. Buna karşılık, gayrimenkulun aynına ilişkin olmayan (gayrimenkul üzerindeki kişisel "şahsi" haklara ilişkin olan) ilamların icraya konulabilmesi için bunların kesinleşmelerine gerek yoktur. Yani, bu ilamlar kesinleşmeden icraya konulabilir (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, 3. cilt, sahife 2212). Somut olayda, takip konusu ilamın incelenmesinde, taşınmazın alacaklı tarafından daha önce borçluya kiraya verildiği, kiracılık süresinin sona erdiği ve bundan sonra borçlunun alacaklı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yeni bir kira sözleşmesi imzalamadığı için fuzuli şagil durumuna düşen adı geçenin müdahalesinin men´ine ve ecrimisile hükmedilmesinin talep edildiği ve mahkemece de talep gibi karar verildiği görülmektedir. Bu durumda taşınmazın aynı ihtilaflı olmadığı için ilamın infazı için kesinleşmesi gerekmez (Prof. Dr. Baki Kuru, A.G.E., Sahife 2187). O halde istemin reddi yerine kabulü isabetsizdir. Sonuç: Alacaklı vekilin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 19.3.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-03-2014, 14:09   #4
hakan111

 
Varsayılan

-Sağlık bakanlığı aleyhine açmış olduğumuz el atmanın önlenmesi ve ecrimisile ilişkin davada davanın kabulüne karar verildi.
-Tarafımızca sadece el atmanın önlenmesi ve tahliye talepli icra takibi başlatıldı. vekalet ücreti ve icra vekalet ücreti talebimiz olmadı.
-Sağlık bakanlığı tehiri icra kararı aldı.
-Yargıtay 5. hukuk dairesi el atmanın önlenmesine ilişkin verilen kararda bir isabetsizlik bulunmamaktadır dedi. Ancak ecrimisil yönünden kararı bozdu. -Yargıtay'ın bu kararı üzerine madem el atmanın önlenmesine dair kararda isabetsizlik yok, takibin devam etmesini istedik. İcra müdürlüğü kabul etti ve sağlık bakanlığı vekiline 7 günlük muhtıra gönderdi. kurum muhtıraya 7 gün içinde cevap vermedi.
-muhtıranın tebliğinden 2 ay sonra hacze gittim ancak icra müdürü burası hastane iik 135 uyarınca son kez 15 gün süre vermeliyiz dedi. tamam dedik 15 gün kesin süre verip tutanağa geçirttik.
-süre verdikten 19 gün sonra icra memuru işlemini şikayet edip muhtıra ve icra takibinin iptaline ilişkin dava açtılar.
-Bu arada görülen davada sağlık bakanlığının el atılan taşınmaza ilişkin hiç bir ayni hak iddiası yok, daha önce açtıkları tapu iptali ve tescil davası reddedildi ve kesinleşti. Ayrıca ilgili Yargıtay kararının el atmanın önlenmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır şeklindeki kısmına dair sağlık bakanlığının karar düzeltme talebide yok.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kira Tespit Davası İlamının icraya koyulabilmesi için kesinleşme şartı aranması. Av. Levent Kıray Meslektaşların Soruları 16 11-02-2010 12:53
İlamın İcrası İçin Kesinleşme Sorunu Av.Elvan Akkaya Meslektaşların Soruları 17 15-09-2009 16:52
35.E Göre Tebliğ - Kesinleşme - Temyiz Devilsadvocate Meslektaşların Soruları 5 12-02-2008 23:25
Müşterek Mülkiyette Müdahalenin Men'i Talebi Desarac Hukuk Soruları Arşivi 4 29-08-2006 12:10
Müdahalenin Men'i Av. Can DOĞANEL Meslektaşların Soruları 2 26-07-2006 23:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02868605 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.