Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Yanıt
Old 21-10-2008, 20:49   #1
Av. Kenan Ertaş

 
Varsayılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Merhabalar,

Müvekkilim ile müteahhit arasında "sözleşme" başlığı adı altında bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedilmiştir. Bu sözleşme taraflar arasında adi yazılı şekilde yapılmıştır. Sözleşmede "sözleşmeye uymayan taraf karşı tarafa 100.000 YTL tazminat ödeyecektir" diye bir hüküm de var. Müteahhit sözleşmedeki edimlerini yerine getirmeyince müvekkil karşı tarafa bi ihtarname gönderiyor. Karşı taraf da bu ihtarnameye cevap olarak piyasa şartlarının kötü olduğunu ve sözleşmeyi ifa edemeyeceklerini ve kendilerini dava etmemelerini istediklerini beyan ediyor. Bundan sonra müvekkil lehine karşı taraf aleyhine icra takibi başlattık. Fakat karşı taraf bu takibe itiraz etti. Şu an dava derdest ve karşı taraf cevap dilekçelesinde bu sözleşmenin şekil şartlarını ihtiva etmediğini belirterek davanın reddini talep etti.

Sizce şekil şartına uyulmadığına ilişkin iddia geçerli midir? Yoksa karşı taraf ihtarnameye vermiş olduğu cevap dilekçesinde sözleşmeyi zımni olarak kabul ettiği için sözleşmenin şekil şartı aranmaz mı?

Şimdiden teşekkürler

İyi çalışmalar...
Old 22-10-2008, 01:23   #2
avukatmurat

 
Varsayılan

YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2007/413
Karar Numarası: 2008/157
Karar Tarihi: 17.01.2008

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPMA SÖZLEŞMESİ
RESMİ YAZILI ŞEKİL ŞARTI
CEZAİ ŞART
FAYDALI GİDERLER
TEMERRÜT FAİZİ

4721 s. TMK/706
818 s. BK/213
2644 s. TapuK/26
1512 s. NoterlikK/60

ÖZETİ: Davacının dayandığı sözleşme adi yazılı şekilde düzenlendiğinden ve tapuda pay devre de yapılmadığından geçersiz olup, tarafları bağlamaz. Geçersiz sözleşmede kararlaştırılan cezai şart dahi geçersiz olup, mahkemece bu yönün re'sen gözetilmesi ve cezai şart takibinin bu nedenle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde cezai şart isteminin de hüküm altına alınması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalılar vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı avukatı gelmedi. Davalılar vekili avukat M.Y. geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalılar avukatı dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, tapulu taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yapılmasına ilişkin 28.02.2001 tarihli sözleşmeden kaynaklanmaktadır. Sözleşmede tapunun devri de öngörüldüğünden, sözleşmenin noterde düzenleme şeklinde yapılması gerekir (TMK. md. 706, BK. md. 213, Tapu Kanunu 26 ve Noterlik kanunu 60. maddeleri). Davacının dayandığı 28.02.2001 tarihli sözleşme âdi yazılı şekilde düzenlendiğinden ve tapuda pay devre de yapılmadığından geçersiz olup, tarafları bağlamaz. Geçersiz sözleşmede kararlaştırılan cezai şart dahi geçersiz olup, mahkemece bu yönün re'sen gözetilmesi ve cezai şart takibinin bu nedenle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde cezai şart isteminin de hüküm altına alınması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
Geçersiz sözleşmeye dayanarak davacı yüklenicinin iyiniyetle yapmış olduğu faydalı giderleri, davalı arsa sahiplerinden talep etmesi mümkündür. Mahkemece, bilirkişilerce belirlenen 18.020,81 YTL mimari ve statik proje bedelinin de davalılardan tahsiline karar verilmiştir. Davalılar vekili, mahkemece bedeline hükmedilen projelerin usulüne ve tekniğine uygun düzenlenmediğini, bu projelere dayanılarak inşaat ruhsatı alınamayacağını savunmuştur. Bilirkişi raporunda, davalıların bu savunası değerlendirilmemiştir. Davacının mimarı ve statik projelerin bedellerini, ancak yerine uygulanabilir ve ayrıca ilgili mercilerce onaylanabilir nitelikte olduğunun tespiti halinde talep etmesi mümkündür. Öyleyse, bilirkişilerden ek rapor alınarak, davacı tarafından çizimi yapılan projelerden davalıların yararlanıp yararlanmayacakları imar durumu da göz önünde bulundurularak saptanmalı, davalılar vekilinin bu hususla ilgili itirazları bilirkişilere incelettiril-mesi ve oluşacak sonuç çerçevesinde bir hükme varılmalıdır.
3-Sözleşme ilişkisi nedeniyle temerrüt faizi yürütülebilmesi için alacak miktarı açıkça gösterilmek ve talep edilmek suretiyle alacaklının göndereceği ihtarname ile borçlunun temerrüde düşürülmesi gerekir.
Somut olayda, davacı yüklenici 10.08.2004 tarihinde gönderdiği ihtarname ile mimari ve statik proje bedelini istemiş ve 7 günlük süre vermiştir. İhtarnamenin tebliğ tarihine ihtarnamede yazılı 7 günlük süre eklenmek suretiyle bulunacak temerrüt tarihinden itibaren, şayet davacının alacağı çıkarsa, faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde sözleşme tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1, 2 ve 3. bentte yazılı nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalılar yararına BOZULMASINA, 550,00 YTL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan davalılara verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine, 17.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


NOT: Karar legalbanktan alınmıştır..


window.print()//self.close()
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Feshi/görev AVTEMEL Meslektaşların Soruları 16 15-09-2020 14:07
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Tapuya Şerh üye18721 Meslektaşların Soruları 11 03-09-2015 13:48
Ayıplı Konut & Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Bahadır Turan DURMAZ Meslektaşların Soruları 21 28-04-2007 20:10
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/ Ruhsatsız Yapı ozlm Meslektaşların Soruları 3 19-04-2007 16:08
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Aysel Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 16:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03694010 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.