Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Tapuya Şerh

Yanıt
Old 01-08-2007, 08:45   #1
üye18721

 
Varsayılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Tapuya Şerh

Düzenleme şeklinde yapılan gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığıı inşaat sözleşmesinde yer alan klozlardan biri de sözleşmenin tek taraflı olarak; -mütteahhit-tapuya şerh hakkının verilmesi. Mütteahhit ile arsa sahipleri bu sözleşmeyi noterde mi düzenlemeli, yoksa akdin geçerliliği bakımından taraflar mezkur sözleşmeyi tapuda mı yapmalı? Sözleşme noterde düzenlendiği takdirde kendisine şerh verilen yüklenici bu yetkiye dayanarak tek başına tapuda şerh işlemi yaptırabilir mi? Şerh varken arsanın 3. kişilere satılması mümkün mü?Sözleşmenin sııhhati açısından en iyi düzenleme nasıl yapılmalı. Teşekkürler.
Old 01-08-2007, 17:47   #2
Av.Kamil Mercan

 
Varsayılan

Arsa sahibinin müteahhide vermeyi yükümlendiği arsa payının geçirimi taahhüdünün resmi senetle yapılması B.K. 22-213 M.K. 634 maddelerince geçerlilik koşulu olduğundan gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığıı inşaat sözleşmeleri "NOTERDE 'RESMİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE" yapılmalıdır.(istisnai durumlar için Bkz.Turgut uygur-Cengiz Kostakoğlu yayınları)
Şekil ve Esas unsurlarını içermek ve sözleşmede aksi kararlaştırılmamış olmak koşulu ile "noterde düzenleme şeklinde yapılan gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığıı inşaat sözleşmesinin " TARAFLARDAN SADECE BİRİNİN İSTEMESİ ile tapuya şerhi mümkündür.(Tapu Kanunu 26.M.)
Kanaatimce şerhli olarak arsanın satımı mümkündür.Ancak satın alan sözleşme hükümleri ile aynen bağlıdır.
Saygılarımla...
Old 02-08-2007, 16:31   #3
noter isim soyad1

 
Varsayılan

Av.Kamil Mercan'nin da belirttigi gibi kat karsiligi insaat sozlesmeleri ve gayrimenkul satis vaadi sozlesmesi duzenleme suretiyle tanzim edilerek noterde yapilir.isbu sozlesmede tapuya serh yetkisi verilir.Ancak sozlesmenin hemen akabinde arsa sahiplerince mutteahhite yapacagi isler icin vekaletname verilir,bu vekalette tapuya serh etmeye de yetki verilerek mutteahhit vekalet ve sozlesme ile birlikte tapuya serh koyabilir.Serh koyduktan sonra arsanin 3.cu kisilere satisi icin mutlaka serh sahibinin noterden muvafakati gerekir.
Old 03-02-2008, 12:15   #4
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan noter isim soyad1
Av.Kamil Mercan'nin da belirttigi gibi kat karsiligi insaat sozlesmeleri ve gayrimenkul satis vaadi sozlesmesi duzenleme suretiyle tanzim edilerek noterde yapilir.isbu sozlesmede tapuya serh yetkisi verilir.Ancak sozlesmenin hemen akabinde arsa sahiplerince mutteahhite yapacagi isler icin vekaletname verilir,bu vekalette tapuya serh etmeye de yetki verilerek mutteahhit vekalet ve sozlesme ile birlikte tapuya serh koyabilir.Serh koyduktan sonra arsanin 3.cu kisilere satisi icin mutlaka serh sahibinin noterden muvafakati gerekir.


benim de daha once actığım bi konuya bi bakıma cevap vermissin bu yazında.Merak ettiğim nokta ; mütahitin noterde 3. sahıslarla yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin 3. şahıslar tarafından tapuya şerh verilmesi için arsa sahibin noterden muvafakati gerekir demissin. Bunun dayanağı nedir. yani hangi kanun maddesine dayanarak yada hangi kanun maddesinden yola cıkılarak yapılan bir yorumdur. cunku kanun maddesinde sadece" gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi tapuya tek taraflı şerh verilebilir" demektedir
Old 03-02-2008, 14:11   #5
Av.Kaan

 
Varsayılan

Şerh, muvafakata gerek olmaksızın verilebilir. Şerh, arsamın satımını engellemez, sadece şahsi hakkın-sözleşmenin- ayni hakkı devralan şahıslara karşı da öne sürülebilmesini sağlar.
Old 03-02-2008, 22:27   #6
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Kaan
Şerh, muvafakata gerek olmaksızın verilebilir. Şerh, arsamın satımını engellemez, sadece şahsi hakkın-sözleşmenin- ayni hakkı devralan şahıslara karşı da öne sürülebilmesini sağlar.


bununla iligili bir yargıtay kararı varmı yani. 3. sahısla mütahit arasında yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh verebilmesi için arsa sahibinin izninin gerekmedediği ile ilgili ?
Old 04-02-2008, 16:38   #7
Av.Kaan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alperyldrm
bununla iligili bir yargıtay kararı varmı yani. 3. sahısla mütahit arasında yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh verebilmesi için arsa sahibinin izninin gerekmedediği ile ilgili ?

2644 sayılı tapu kanununun 26.maddesi (5.fıkrası) yeterlidir;
Alıntı:
Noterlik Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir.


yine de bir karar ekliyorum.


YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/17103

K. 2001/18142

T. 6.11.2001

• TAPUYA ŞERH VERİLEN GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Üzerine Haciz Konulmasına Engel Olması )

• GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN ŞERH VERİLMESİ ( Taşınmaz Üzerine Haciz Konulamaması )

• HACZİN KALDIRILMASI ( Tapuya Şerh Verilmiş Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak )

1512/m.60

818/m.213


ÖZET :Noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir. Şerhten itibaren 5 yıl içinde satış yapılmazsa veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh, tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından resen terkin olunur. Tapu Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca 12/11/1999 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile şerh tapuya işlendiğinden üçüncü kişilere karşı bu hak ileri sürülebilir hale gelmiştir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin davacı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : Hukuk Genel Kurulunun 01/11/2000 tarih ve 2000/1-1331 esas sayılı kararında da benimsendiği üzere Noterlik Kanunu'nun 44. maddesinin B bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir. Şerhten itibaren 5 yıl içinde satış yapılmazsa veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh, tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından resen terkin olunur. Bu süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Somut olayda 12/11/1999 tarihinde ilkeye uygun olarak satış vaadi sözleşmesi tapuya işlenmiş, 13/04/2001 tarihinde haciz konulmuş 23/01/2001 tarihinde ise müşteki üçüncü kişi adına verilen tapu iptal ve tescil kararı kesinleşmiştir. Tapu Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca 12/11/1999 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile şerh tapuya işlendiğinden üçüncü kişilere karşı bu hak ileri sürülebilir hale de gelmiştir. Merciin yukarıda açıklanan kuralları gözardı edilerek şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar vermesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 06/11/2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Umarım işinize yarar. Kolay gelsin
Old 06-02-2008, 10:09   #8
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Kaan

2644 sayılı tapu kanununun 26.maddesi (5.fıkrası) yeterlidir;


yine de bir karar ekliyorum.


YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/17103

K. 2001/18142

T. 6.11.2001

• TAPUYA ŞERH VERİLEN GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Üzerine Haciz Konulmasına Engel Olması )

• GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN ŞERH VERİLMESİ ( Taşınmaz Üzerine Haciz Konulamaması )

• HACZİN KALDIRILMASI ( Tapuya Şerh Verilmiş Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak )

1512/m.60

818/m.213


ÖZET :Noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir. Şerhten itibaren 5 yıl içinde satış yapılmazsa veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh, tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından resen terkin olunur. Tapu Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca 12/11/1999 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile şerh tapuya işlendiğinden üçüncü kişilere karşı bu hak ileri sürülebilir hale gelmiştir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin davacı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : Hukuk Genel Kurulunun 01/11/2000 tarih ve 2000/1-1331 esas sayılı kararında da benimsendiği üzere Noterlik Kanunu'nun 44. maddesinin B bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir. Şerhten itibaren 5 yıl içinde satış yapılmazsa veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh, tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından resen terkin olunur. Bu süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Somut olayda 12/11/1999 tarihinde ilkeye uygun olarak satış vaadi sözleşmesi tapuya işlenmiş, 13/04/2001 tarihinde haciz konulmuş 23/01/2001 tarihinde ise müşteki üçüncü kişi adına verilen tapu iptal ve tescil kararı kesinleşmiştir. Tapu Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca 12/11/1999 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile şerh tapuya işlendiğinden üçüncü kişilere karşı bu hak ileri sürülebilir hale de gelmiştir. Merciin yukarıda açıklanan kuralları gözardı edilerek şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar vermesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 06/11/2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Umarım işinize yarar. Kolay gelsin


bahsettiğin maddeleri ve bu yargıtay kararınıda iyi biliyorum. benim sorduğum soru bu değildi. benim demek istedim. 3.sahıs, mütahitle(mütahitte arsa sahibiyle aralarında kat karşılığı inşaat ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmıştır) yapmış olduğu gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini tapuya serh ettirebilmesi için asıl malikin arsa sahibinin yani izni gerekirmi
Old 06-02-2008, 18:38   #9
Av.Kaan

 
Varsayılan

Sorunuzu yanlış anladığım için özür dilerim.
Bilindiği üzere, müteaahhit edimlerini yerine getirdiğinde arsa sahibine karşı kişisel hak kazanır ve sözleşme uyarınca kendisine bırakılan bağımsız bölümlerin tapusunun adına nakledilmesini arsa sahibinden isteyebilir. Aynı şekilde sizin olayınızda olduğu üzere, bu hakkını 3.kişilere devredebilir. Sanırım siz de işte bunun şerh verilip verilemeyeceğini soruyorsunuz.
İstediğiniz üzere her hangi bir içtihat bilmiyorum. Ancak, bu devir BK 162 uyarınca alacağın temliki olduğundan ve şerh verilecek hakların sınırlı sayıda kanunlarda açıkça belirtilen haklar olduğundan şahsi kanaatim olumsuzdur.
Şayet bilen bir arkadaşımız varsa umarım bilgisini bizimle paylaşır.
Old 01-09-2015, 15:50   #10
k.karatas

 
Varsayılan

yakın zamanda böyle bir işlem yaptığım için başlığı güncelleme isteğinde bulundum.

bizim olayımızda taraflar arasında şekil şartını sağlayan bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi gene aynı sözleşmede yer alan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi mevcuttu. noterde düzenlenen bu sözleşmelerde tarafların tek başına sözleşmeye tapuya şerh edebileceğine dair bir hüküm yoktu, fakat aksine bir hükümde yoktu.

müvekkil müteahhit tapuya şerh için daireye şahsen bir başvuruda bulunmuş ancak olumsuz yanıt almış. gerekçe olarakta toprak sahibinin muvafakatinin olması aranmış. nitekim bizden yardım istedi kavga dövüş nihayetinde işimizi çözdük.

Fakat nedendir bilinmez bu ülkenin devlet dairelerinin hukuk bilmezliği ve dahi açık kanun hükmüne rağmen işi yapmaktan geri durmaları adettendir. ne zamanki devlet dairesinde böyle bir işlem yapmam gerekse muhakkak bir münakaşaya girmek mecburiyetinde kalıyorum. öyle ki; TMK 1009 ve Tapu Kanunu 26/6 usulüne uygun sözleşmenin tapu kütüğüne şerhini taraflar münhasıran talep edebilir diyor.

yani bunun izaha gerek duyulan yanı neresidir? Böyle bir durumun münakaşası olur mu? demeden edemiyorum fakat her defasında aynı sahneyle karşılaşıyorum.

hukuk herkese lazım diye boşuna denmiyor. bizimde en büyük eksikliğimiz özel tüzel ayırt etmeksizin yaptığı işin hukuksal zeminini dahi bilmeyen personeller sanırım.

oysa ki ben bir avukat olarak tapu müdürünün en azından tapu kanununu yorumlama noktasında da bir avukattan (bu hususta özel ihtisas ve tecrübe sahibi meslektaşlarımı tenzih ederim.) daha başarılı olması gerektiği kanısındayım.
Old 01-09-2015, 19:50   #11
Av.Kamil Mercan

 
Varsayılan

Sayın k.karataş; BENCE; Avukatlık mücadele demek. Nası mı? İlk önce; ofis kirası, sekreter maaşı, bağkur pirimi, telefonların parası, ortak gider v.s. Sonrasında ise; Haklı olduğun ve resmi kurumlar nezdinde, haklılığını ispat ettiğin takdirde para kazanıp yukarıdaki giderlerin yanında HAYATINI İDAME ETTİRMEK için MAHKEMELR DAHİL tüm kamu kurumlarında söz söylemek LAHİYA vermek, gerektiğinde tartışmak zorundayız.

16 sene donra öğrendim bende..
Kolay gelsin.Saygılarımla...
Old 03-09-2015, 12:48   #12
k.karatas

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Kamil Mercan
Sayın k.karataş; BENCE; Avukatlık mücadele demek. Nası mı? İlk önce; ofis kirası, sekreter maaşı, bağkur pirimi, telefonların parası, ortak gider v.s. Sonrasında ise; Haklı olduğun ve resmi kurumlar nezdinde, haklılığını ispat ettiğin takdirde para kazanıp yukarıdaki giderlerin yanında HAYATINI İDAME ETTİRMEK için MAHKEMELR DAHİL tüm kamu kurumlarında söz söylemek LAHİYA vermek, gerektiğinde tartışmak zorundayız.

16 sene donra öğrendim bende..
Kolay gelsin.Saygılarımla...

üstadım biz demek hala yolun çok başındayız bizimde kendi mücadelemiz ve sizlerin tuttuğu ışıkla gidecek çok yol ve öğrenecek çok şeyimiz var. Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tapuya Şerhi ve Kaldırılması olgun Meslektaşların Soruları 2 26-06-2014 11:23
Kat KarŞiliĞi İnŞaat SÖzleŞmesİ Tapuya Şerh olgun Meslektaşların Soruları 6 31-08-2009 13:26
Kİra SÖzleŞmesİ av.egemen Meslektaşların Soruları 3 01-08-2007 15:13
Hİzmet Alimlari Tİp SÖzleŞmesİ av_yilmaz Meslektaşların Soruları 8 03-05-2007 11:12
Tapuya düşülen şerh condictio_certi Meslektaşların Soruları 10 19-03-2007 17:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04978800 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.