Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

3914s kanun 18. madde uygulaması

Yanıt
Old 01-03-2008, 13:58   #1
Av. Emrah GELEŞ

 
Karar 3914s kanun 18. madde uygulaması

T.C.

DANIŞTAY


6. DAİRE

E. 1992/1205

K. 1993/826

T. 5.3.1993

• MÜŞTEREK MÜLKİYETTE PARSELASYON YAPILMASI ( Yeni Oluşan Parsellerin Müşterek Maliklere Dağıtım Usulü )

• PARSELASYON SONUCU OLUŞAN PARSELLERİN DAĞITIMI ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazda Parselasyon Durumunda )

3194/m.18

ÖZET : Müşterek mülkiyet sözkonusuysa bu taşınmazın parselasyon işlemi sonucu oluşacak tüm imar parselleri paydaşlara müşterek mülkiyetle tahsis edilmelidir.
İstemin Özeti: Aydın İdare Mahkemesinin 12.12.1991 günlü, E: 1988/9, K: 1991/1011 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Savcı Orhan Dikbaş`ın Düşüncesi: 2577 sayılı Yasa`nın 46. maddesi uyarınca idare mahkemelerinin nihai kararlarına karşı yapılan temyiz isteminde; öne sürülen hususlar, anılan yasanın 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Aydın İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakimi Alaattin Öğüş`ün açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, Bodrum ... Mah. 91 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 18. maddesi uyarınca düzenlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan imar parsellerinin tapuya tescil edilmemesine ilişkin işlemin iptali dileğiyle açılmış, idare mahkemesince; 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 18. maddesinin metni açıklanarak uyuşmazlıkta belediyenin düzenleme sonucu oluşan parsellerin tescili talebinin Tapu Sicil Tüzüğünün 25 ve Medeni Kanun`un 925. maddeleri gereğince reddedildiği, anılan yasa hükümleri ile re`sen tescil yaptırma yetkisinin belediyelere verilmiş olduğu, davalı idarenin tescile ilişkin takdir yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş, karar davalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü`nce temyiz edilmiştir.
Medeni Kanunun müşterek mülkiyetin sona ermesini düzenleyen 627 ve 628. maddelerinde, müşterek mülkiyetin paydaşların rızalarıyla taksim edilerek, uyuşmazlık halinde ise ortaklığın giderilmesi davası yoluyla mahkeme kararına dayanılarak sona erdirilebileceği öngörülmüş olup, bunun dışında herhangi bir taksim usulü bulunmamaktadır.
Bu durum karşısında, müşterek mülkiyete konu olan bir taşınmazın parselasyon işlemine tabi tutulması halinde oluşacak tüm imar parsellerinin paydaşlara yine müşterek mülkiyet şeklinde tahsis edilmesi zorunludur.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu 91 ada, 3 parsel sayılı kadastral taşınmazda belediye ile birlikte iki kişinin hissedar olduğu, İmar Kanunu`nun 18. maddesi uyarınca yapılan düzenleme sonucu 7 adet imar parseli oluşturulup bunlardan beş adedinin belediyeye öteki ikisinin de ayrı ayrı diğer hissedarlara müstakilen tahsis edildiği böylece müşterek mülkiyetin davacı belediye tarafından ferdileştirildiği, anılan düzenleme sonucu oluşan imar parsellerinin tescili isteminin de dava konusu işlemle reddedildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, mevzuata uygun olmayan perselasyon işleminin tapuya tescili isteminin reddedilmesinde yasaya aykırılık söz konusu olmadığından işlemin tapu ve kadastro idaresinin tescile ilişkin takdir yetkisi bulunmadığından bahisle iptal edilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle usul ve yasaya aykırı verilen temyize konu Aydın İdare Mahkemesinin 12.12.1991 günlü, E: 1988/9, K: 1991/1011 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 5.3.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi.


bu davada davalı tapu idaresi benim. Daha önce de belirttiğim gibi;
1) Tapu idaresinin yetkisinin niteliğini
2) Tapu idaresinin parselsayon planını inceleme yetkisi yoktur. Fakat burada tescil işlemini reddetmektedir. Bu uygulamayı
ayrıntılı olarak öğrenmek istiyorum.
Kütüphanemizden sağlıklı şekilde yararlanamadığım için sizden bilgi yardım istiyorum...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatlık Kanunu 172. madde uygulaması erdal7 Meslektaşların Soruları 29 10-03-2020 05:55
resmi evrakta sahtekarlıkta lehe kanun uygulaması ve zamanaşımı LEVENT OSMAN Meslektaşların Soruları 11 04-01-2011 18:12
İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması - Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Turkmen Meslektaşların Soruları 2 01-06-2007 11:54
Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun 4. Madde Ve 10. Madde Kadir COŞKUN Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 3 01-05-2007 09:30
İmar Kanunu 18.madde uygulaması ile Kamulaştırma İşleminin karşılaştırması Gürkan Çalışkan Meslektaşların Soruları 1 11-04-2006 00:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03726912 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.