Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

resmi evrakta sahtekarlıkta lehe kanun uygulaması ve zamanaşımı

Yanıt
Old 14-01-2008, 11:34   #1
LEVENT OSMAN

 
Varsayılan resmi evrakta sahtekarlıkta lehe kanun uygulaması ve zamanaşımı

Eski Türk Ceza Yasasının 342/1 maddesindeki suçu 11.05.2000 tarihinde ihlal eden ve halen firarda olan sanığın zamanaşımı süresi hesaplanırken eski Ceza Yasasındaki zamanaşımı süresi mi yoksa aleyhe olan yeni zamanaşımı süresi mi uygulanacaktır? Bu suçun cezası Eski TCK’da 2-8 yıl arası hapis cezası, yeni TCK. M.204 uyarınca ise 2-5 yıl hapis cezasıdır. Yeni TCK’da 5 yıla kadar olan hapis cezalarının zamanaşımı süresi 8 yıl Eski TCK’da ise 5 yıldır ancak bu suç ile ilgili Yeni Ceza Yasamız cezanın üst sınırını 5 yıl olarak düşürdüğü için eski zamanaşımı süresinin uygulanması çapraz uygulamamı sayılır, bir diğer deyişle kanunların blok uygulanması ilkesine aykırılık mı teşkil eder. Bu konu aslında zamanaşımının maddi hukuka mı, infaz hukukuna mı ait olduğu konusu ile ilgili olduğu için zamanaşımı müessesesi infaz hukukuna ilişkin kabul edilirse, eski TCK’daki zamanaşımı ve yeni TCK’daki cezanın üst sınırının göz önüne alınarak zamanaşımından davanın düşürülmesi gerektiği kanaatindeyim, konu ile ilgili elinde örnek olan arkadaşların ve düşüncesi olan arkadaşların yazmalarını bekliyorum, herkese iyi çalışmalar ve iyi bir yıl dilerim.
Old 01-03-2008, 16:34   #2
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Adalet Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ceza mahkemeleri öneriler listesinden
“103- Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanmasında Hatalar

Zamanaşımına yönelik olarak yapılan incelemede; bir kısım dosyanın zamanaşımı süresi dolmasına rağmen derdestler arasında tutulduğu, bir bölümünde yasal süre dolmadan ortadan kaldırma kararı verildiği, bazı dosyalarda ise mahsus sürelerin dolmasından sonra duruşma yapılmasına rağmen, icap eden kararın verilmeyip sonraki oturumlara bırakıldığı, kimi dosyalarda da ceza süresi ile zamanaşımı müddetinin hesaplanması ve uygulanmasında 765 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunlarının karma olarak uygulandığı,

Bu bağlamda ;

- 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 1998/157 esas sayılı dosyasında; 08/07/1997 günü işlendiği iddia edilen resmi evrakta sahtecilik, dolandırıcılık suçlarından 28/07/1997 tarihinde dava açıldığı, sanık (B.Ç.)’nin savunmasının alınması amacıyla 04/08/1997 günü gıyabî tevkif müzekkeresi çıkartıldığı ve bu durumda sürenin 04/08/2007 günü dolması gerektiği halde 20/10/2005,

Tarihinde zamanaşımı müddetleri henüz dolmadan kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verildiği,

- 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2000/126 esas sayılı dosyasında; sanık hakkında 30/09/1997 tarihinde işlediği iddia olunan sahtecilik suçundan 25/04/2000 tarihinde mülga 765 sayılı TCK’nın 342/1. maddesi gereğince kamu davasının açıldığı, 04/07/2000 tarihinde gıyaben tutuklandığı, ceza miktarı 5237 sayılı TCK’nın 204/1. maddesine göre ( 5 yıl ), zamanaşımı süresi ise mülga 765 sayılı TCK’nın 102/4. maddesi uyarınca hesaplanarak 30/06/2005,

Tarihlerinde, ceza miktarı ve zamanaşımı süresinin hesaplanmasında 765 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunlarının karma olarak uygulanması suretiyle davaların ortadan kaldırılmasına hükmedildiği,

Belirlenmiştir.

* Mülga 765 sayılı TCK’nın 102, 104, 5237 sayılı TCK’nın 66, 67 ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9/3. maddeleri uyarınca dava zamanaşımı ile ilgili hükümlerin tatbikinde daha duyarlı davranılarak benzeri yanlışlıklara sebep olunmaması,

Mülga 765 sayılı TCK’nın 2/2 ve 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddeleri uyarınca lehe olan kanunun her dosyada bir bütün olarak tatbiki gerektiğinin unutulmaması, bu hususu teyit eden 23/02/1938 gün ve 29/9 sayılı içtihadı birleştirme kararı ile Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 10/11/2005 gün ve 2005/6746-8599 sayılı ve Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 14/11/2005 gün ve 2005/8751-11060 sayılı içtihatlarının uygulamada nazara alınması,”
Old 01-03-2008, 20:41   #3
FYLOZOF

 
Varsayılan

Bu suçta yeni TCK . 204 Mad. lehe olduğu için yeni TCK uyglanır. her ne kadar yeni TCK daki zamanaşımına ilşkin maddesi aleyhe isede , yeni TCK nın zaman aşımına ilşkin maddesi uygulanır.
Yani ceza tayinin de yeni TCK nın lehe, zamanaşımındada eski TCK nın lehe olan hükmü uygulanmaz.
Siz ,yeni TCK nın zamanaşımına ilşkin uygulamasını dikkate alın. benzer konularla bizde karşılaştık.saygılar
Old 01-03-2008, 21:08   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan FYLOZOF
her ne kadar yeni TCK daki zamanaşımına ilşkin maddesi aleyhe isede , yeni TCK nın zaman aşımına ilşkin maddesi uygulanır.

Yeni TCK'nın zamanaşımı hükümleri neden aleyhedir?

Aleyhe olduğunu yazmanıza rağmen, neden yeni TCK uygulanır demektesiniz?

Saygılarımla
Old 01-03-2008, 21:37   #6
FYLOZOF

 
Varsayılan

Sayın Suat Ergin yeni TCK nın öngördüğü zamanaşımı süresi 8 yıl, eski TCK 5 yıl,
Yeni TCK nın ceza tayinine ilişkin maddesi (2-5 yıl), eski TCK nın eza tayinine ilişkin maddesi(2-8 yıl) olduğundan yeni TCK lehe olduğu için ,bir bütün olarak ta yeni TCK nın zamanaşımına ilşkin maddesi uygulanır dedim.
üst kısmı okursanız, neden uygulandığı anlaşılır. sanırım yanlış okudunuz)
Old 01-03-2008, 23:05   #7
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Olayda, kesin hüküm söz konusu olmadığından, 5252 Sayılı yasanın 9/3 maddesi uyarınca, dava zamanaşımına ilişkin düzenlemelerde karşılaştırılacaktır.

5237 sayılı yasanın zamanaşımı hükümleri, 765 sayılı yasaya göre aleyhe değil, lehedir. Şöyle ki; olaya uygulanması gereken 765 sayılı yasanın 102/3 maddesine göre zamanaşımı 10 yıldır. ( 102/4 değil, zaten önerilerde 102/4 uygulanmış olması eleştiri konusu yapılmaktadır.) 5237 sayılı yasanın 66/e maddesi ise 8 yıllık bir süreyi öngörmektedir.

Ancak bu durum tek başına belirleyici değildir. 23/02/1938 gün ve 29/9 sayılı içtihadı birleştirme kararı ile Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 10/11/2005 gün ve 2005/6746-8599 sayılı ve Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 14/11/2005 gün ve 2005/8751-11060 sayılı içtihatları uyarınca lehe kanun bulunacak ve lehe kanunun zamanaşımı hükümleri uygulanacaktır.

Uygulamada, 765 sayılı yasanın veya 5237 sayılı yasanın lehe kabul edildiği örnekler bulunmaktadır.

Lehe yasanın tespitinde, 5237 sayılı yasanın 53 üncü maddesi de dikkate alınması gereken bir faktördür.

Saygılarımla
Old 02-03-2008, 13:06   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan FYLOZOF
Sayın Suat Ergin yeni TCK nın öngördüğü zamanaşımı süresi 8 yıl, eski TCK 5 yıl,
Yeni TCK nın ceza tayinine ilişkin maddesi (2-5 yıl), eski TCK nın eza tayinine ilişkin maddesi(2-8 yıl) olduğundan yeni TCK lehe olduğu için ,bir bütün olarak ta yeni TCK nın zamanaşımına ilşkin maddesi uygulanır dedim.
üst kısmı okursanız, neden uygulandığı anlaşılır. sanırım yanlış okudunuz)

Sayın FYLOZOF,

Sanırım yanlış okumuyorum. Her yazdığınız mesajda doğrularla birlikte yanlışlar yer almaktadır. Cevap verdiğim mesajınızda; yeni TCK'nın zamanaşımı hükümleri sanığın aleyhinedir, dedikten sonra yine de yeni TCK uygulanır,demektesiniz. Her iki ceza yasası blok olarak uygulanmaktadır. Çıkan sonuçlardan hangisi sanığın lehine ise o uygulanacaktır. Zamanaşımı nedeniyle davanın ortadan kaldırılmasının sanığın lehine olduğu izahtan varestedir. O halde iki yasadan hangisinde zamanaşımı kısa ise o uygulanacaktır. Ama siz alıntısını yaptığım bu mesajınızda ise,
Alıntı:
yeni TCK nın öngördüğü zamanaşımı süresi 8 yıl, eski TCK 5 yıl,
derseniz, eski TCK uygulanacaktır. Dolayısıyla yanlış olacaktır.

Sayın Av.Ö.Erol Yavuz yeterli açıklamayı yapmış ama ben de tekrarlamış olayım.

Eski TCK 'da ceza miktarı:2-8 yıl, dava zamanaşımı süresi: 10 yıl

Yeni TCK'da ceza miktarı:2-5 yıl, dava zamanaşımı süresi: 8 yıl

Alıntı:
suçu 11.05.2000 tarihinde ihlal eden ve halen firarda olan sanığın

Soruda zamanaşımını kesen/durduran sebepler yazılmadığı için uzamış zamanaşımı tartışmasına girmiyorum.

Dolayısıyla yeni TCK uygulanacaktır. Siz de yeni TCK uygulanır, diyorsunuz ama gerekçelerinize itiraz ediyorum.

Saygılarımla
Old 03-03-2008, 15:09   #9
Av.Mustafa yağan

 
Varsayılan Yeni TCK uygulanır

yeni TCK sanık lehine 204 md.sine ğöre 5 yıl zamanaşımı da 8 yıl,yani kanun bütün olarak uygulandığı için çapraz uygulanmıyor hangisi lehime ise o uygulanır şeklinde değil hangi temel kanun lehe ise önce o sonra onun tabi olduğu usul kanunu,Yeni TCK yeni CMK uygulanır.
Old 03-03-2008, 16:04   #10
zcan

 
Varsayılan

Resmi evrakta sahtecilik suçundan sanık C Y’in bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda: Beraatine dair D Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 09.12.2004 gün ve 2004/...Esas, 2004/... Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 30.11.2005 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Yüklenen resmi evrakta sahtecilik suçunun kanunda gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu, hükümden sonra 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7. ve 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri gereğince uygulanması gereken ve lehe olan 5237 Sayılı TCK. nun 66/1-e maddesinde öngörülen 8 yıllık asli dava zamanaşımının, kesici son işlem olan sanığın sorgusunun yapıldığı 1.12.1998 tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiğinden dolayı davanın düşürülmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanık hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 5237 Sayılı TCK. nun 66/e maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE, 21.12.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 14-04-2010, 20:16   #11
doctod

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
E. 2008/1-79
K. 2008/90
T. 29.4.2008
• TEHDİT EYLEMİ ( 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Sonucu İtibariyle Bütünüyle Sanıklar Lehine İse de 765 Sayılı TCK.m.102/4 ve 104/2 Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - 765 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )
• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Tehdit Eylemi/5237 Sayılı Yasa Hükümleri Sonucu İtibariyle Bütünüyle Sanıklar Lehine İse de 765 Sayılı TCK.m.102/4 ve 104/2 Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Tehdit Eylemi/765 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )
• DAVA ZAMANAŞIMI ( Tehdit Eylemi/5237 Sayılı Yasa Hükümleri Sonucu İtibariyle Bütünüyle Sanıklar Lehine İse de 765 Sayılı TCK.m.102/4 ve 104/2 Uyarınca 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - 765 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )
Yerel mahkemece, hükmün tesis edildiği 13.07.2006 tarihinde, somut olaya, 765 sayılı yasa hükümleri ile 5237 sayılı yasa hükümleri bütünüyle uygulandığında, 27.11.1999 tarihinde gerçekleştirilen tehdit eylemi nedeniyle, 5237 sayılı yasa hükümleri sonucu itibariyle bütünüyle sanıklar lehine ise de; 765 sayılı yasanın 102/4 ve 104/2. Maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aylık zamanaşımı süresine tabi bulunan eylemde, özel dairece incelemenin yapıldığı 19.09.2007 tarihinde, suç tarihi ile inceleme tarihi arasında 7 yıl 9 ay 22 günlük bir süre geçmiş, atılı eylemde 765 sayılı tcy'nın 102/4 ve 104/2. Maddelerinde düzenlenmiş bulunan dava zamanaşımına ilişkin koşullar gerçekleşmiştir.
Old 04-01-2011, 17:12   #12
ravunos

 
Varsayılan

Yukarıda tartışılan konuya istinaden;
5237 sy Tck 204/1 Kapsamında kişi resmi evrakta sahtecilik suçunu 3 kere işlemiş ve tek dosya kapsamına alınmış olursa nasıl olacak?
Mesela ikişer yıldan 6 yıl ceza alırsa burada zamanaşımı hesaplaması 6 yıl üzerinden mi yapılmalıdır yoksa ceza üst sınırı olan 5 yıldan mı?
Bu duruma göre her suç için ayrı ayrı zamanaşımı hesap edilecekse 765 sy kanun ayrı ayrı hesap edilmeyecek ise 5237 sy kanun daha lehe hükümler içeriyor. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Resmi evrakta sahtecilik evo09 Meslektaşların Soruları 7 17-03-2008 04:09
resmi evrakta sahtecilik Av.Aylin ARIKAN Meslektaşların Soruları 3 15-06-2007 08:59
Trafik Muayenesi-Resmi Evrakta Sahtecilik Uluc13 Hukuk Soruları Arşivi 12 20-01-2007 16:39
resmi evrakta sahtecilik xxxx Hukuk Soruları Arşivi 4 02-01-2007 19:32
Resmi evrakta sahtecilik taze mezun yalçın Meslektaşların Soruları 4 11-11-2006 14:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04400110 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.