Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

7201 S.lı Tebligat Kanunu MADDE 21 Türkçeleştirme Önerisi

TebK. MADDE 21 Mevcut Metin
TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA:
(Değişik madde: 06/06/1985 - 3220/7 md.)

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 19/01/2011 - 6009 S.K./5. md)Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K./5. md.) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki (Değişik: 6009 S.K. m.5) fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.
TebK. MADDE 21 Türkçeleştirme Önerisi
BİLDİRİMİN OLANAKSIZLIĞI VE BİLDİRİMİ ALMAKTAN KAÇINMA
Kendisine bildirim yapılacak kişi ya da yukarıdaki maddeler gereğince bildirim yapılacak kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmazsa ya da bildirimi almaktan kaçınırsa bildirim yapan görevli, bildirim belgesini o yerin muhtar ya da ihtiyar heyeti üyelerinden birine ya da zabıta üstü ya da görevlilerine imza karşılığında teslim eder ve kendisine teslim edilen kişinin adresini içeren haber yazısını gösterilen adresteki yapının kapısına yapıştırır, ayrıca adreste bulunmama durumunda bildirim yapılacak kişiye durumdan haber verilmesini de olanaklı oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici ya da kapıcıya da bildirir. Haber yazısının kapıya yapıştırıldığı tarih, bildirim tarihi sayılır.

Muhtar, ihtiyar heyeti üyeleri, zabıta üstü ve görevlileri yukarıdaki fıkra uyarınca kendilerine teslim edilen belgeyi kabul etmek zorundadır.
Ekleyen Üyemizin Notu :


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Özge YÜCEL
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Şerh Son Güncelleme: 18-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03240395 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.