Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 2008/19032 E.N , 2009/18866 K.N. İçtihat

Üyemizin Özeti
Tehdit içerikli beyanları doğrulayan tanık ifadelerine neden itibar edildiği kararda belirtilmeli, ayrıca tehdidin olayın vuku bulduğu hal ve şartlar altında katılanda ciddi bir korku yaratmaya elverişli olup olmadığı araştırılmalı, kavga sırasında tehdit içerikli sözlerin tehdit iradesi taşımadığının kabulunün yasal olmadığı gözetilmelidir.
(Karar Tarihi : 09.04.2009)
Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Dosya içeriği itibariyle, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Hakaret suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazının incelenmesinde;

Hakaret suçundan hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre hükmün; 21.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 sayılı Kanun'un 3-B maddesi ile değişik 1412 sayılı CMUK'nın 305/1. maddesi gereğince hüküm tarihine göre temyizi mümkün olmadığından, sanığın temyiz isteğinin aynı Kanun'un 317. maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,

Tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazının incelenmesine gelince;

Soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki anlatımlarında, sanığın katılana "seni geberteceğim." diye tehditte bulunduğunu açıklayarak katılanın iddialarını doğrulayan tanık İ___'in ifadelerine itibar edilmemesinin gerekçeleri kararda gösterilip tartışılmadan ve tehdit içerikli sözlerin katılan üzerinde ciddi korku ve endişe yaratacak elverişlilikte olup olmadığı; eylemin işlendiği ortam, olaya özgü koşullar, tarafların bedensel ve ruhsal durumları değerlendirilerek belirlenmesi gerekirken, "delil olmadığı gibi kavga esnasında bu tür sözlerin tehdit iradesi ile olamayacağı" biçimindeki önceden varsayıma dayanan bir kabule dayanılarak yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 09.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 106 :(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Raşit TAVUS
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Şerh Son Güncelleme: 31-10-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03065395 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.