Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 106

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 106
Tehdit
(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.
 8  İçtihat    1 Bilgi    1  Değişiklik Önerisi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 07-02-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 106 İçtihatları

Katılanın kendi kızını dövdüğünü gören sanığın, katılanla tartışması üzerine söylediği iddia olunan “sana göstereceğim, seni burada barındırmayız” şeklindeki sözlerinin, TCK'nın 106/1-2. cümlesinde düzenlenen sair tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 106/1-1. cümlesi uyarınca hüküm kurulması suretiyle fazla ceza tayini,
(Şerh No: 17188 - Ekleyen: Av.Ali TAYLAN - Tarih : 19-08-2022)

Yasal düzenleme ile tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında alınmasından ötürü, bu konuda öncelikle tarafların uzlaştırma işleminin sonucuna göre karar verilmesi gerektiği,
(Şerh No: 17054 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-12-2020)

Sanığın bir kavga olayından dolayı polis merkezinde olan çocukları ve akrabalarını hırpalanmış şekilde gördükten sonra, polis memurlarına yönelik: “Bu çocukların hali ne? Kan gövdeyi götürecek.” sözlerini sarf ettiği, sanığın bu sözleri ile herhangi bir gerçek kişi ile aidiyet ilişkisi kurmadığı, dolayısı ile bu sözlerin tehdit suçunu oluşturmadığı gibi zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını gerektirir bir durumda olmadığı gözetilmeden sanığın bu suçtan mahkumiyetine karar verilmesi hukuka ay...
(Şerh No: 17053 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-12-2020)

Başvuran Mahkeme, silahla basit yaralama suçunda verilen ceza ile silahla tehdit suçuna verilen cezayı karşılaştırarak, bu hususun suç ve ceza dengesini bozduğunu ileri sürmüş ise de, silahla tehdit suçunun işlenmesi hâlinde verilecek cezayı belirlemek kanun koyucunun takdirinde olup, ceza miktarının kanunda belirtilen yaralama suçu ile karşılaştırılarak yapılan değerlendirme anayasal denetime esas alınamaz. Açıklanan nedenlerle, Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer a...
(Şerh No: 14626 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 30-05-2013)

Sanık hakkında tehdit suçundan TCK.nun 62. maddesinin uygulanması sırasında hesap hatası yapılması suretiyle sonuç hapis cezasının 25 gün yerine 20 gün olarak belirlenmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
(Şerh No: 14312 - Ekleyen: Alahattin ŞİMŞEK - Tarih : 27-02-2013)

Tehdit içerikli beyanları doğrulayan tanık ifadelerine neden itibar edildiği kararda belirtilmeli, ayrıca tehdidin olayın vuku bulduğu hal ve şartlar altında katılanda ciddi bir korku yaratmaya elverişli olup olmadığı araştırılmalı, kavga sırasında tehdit içerikli sözlerin tehdit iradesi taşımadığının kabulunün yasal olmadığı gözetilmelidir.
(Şerh No: 8501 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 31-10-2010)

Kavga sırasında öfkeyle söylenen sözlerin tehdit suçu oluşturmayacağı şeklindeki düşüncenin doğru olmadığını, her somut olayda, olayın kendine has özelliklerine göre sarf edilen sözlerin incelenmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 8025 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 09-10-2010)

Somut dosyada sanığın, duruşma sırasında "yalan söylüyorsun, senin canını alacağım" diyerek müştekiyi tehdit ettiği ve onun iç huzurunu bozduğunun anlaşılmasına karşın, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraatine hükmolunması, kanuna aykırıdır.
(Şerh No: 3804 - Ekleyen: Av.Ayşe KARHAN AKÇADAĞ - Tarih : 03-02-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 106 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 106.– Maddeyle, “tehdit” bizatihi suç hâline getirilmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere tehdit diğer bazı suçlarda ayrıca unsur olarak öngörülmüştür. Burada tehdidin koruduğu hukukî değer, kişilerin huzur ve sükunudur; böylece kişilerde bir güvensizlik duygusunun meydana gelmesi engellenmektedir. Bu nedenle, söz konusu madde ile insanın kendisine özgü sulh ve sükununa karşı işlenen saldırılar cezalandırılmış olmaktadır. Fakat, tehdidin bu maddeyle korumak istediği esas değer, kişinin karar ...
(Şerh No: 1187 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 106 Değişiklik Önerileri

(1) a)Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. b)Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur (2) Tehdidin; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.
(Şerh No: 4703 - Ekleyen: Ahmet AVCI - Tarih : 08-03-2010)

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 106 Yabancı Dil Çevirileri

1) Any person who threatens another individual by stating that he will attack the individual's or his relative's life or physical or sexual immunity shall be subject to a penalty of imprisonment for a term of six months to two years. Where the threat relates to causing extensive loss of economic assets or other related harms, there shall be a penalty of imprisonment for a term of up to six months or a judicial fine, upon the complaint of the victim. 2) Where the threat is carried out: a) with the use of a weapon; b) while concealing his identity or with an unsigned letter or by using a particular symbol; c) jointly with more than one person; d) by taking advantage of the power to invoke fear derived from a criminal organisation which exists, or is assumed to exist the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two to five years. 3) Where the offences of intentional killing, intentional injury or damaging property are committed with the aim to threaten, the penalties for such offences shall be imposed in addition.
(Şerh No: 5677 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 106 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04386497 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.