Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

7201 S.lı Tebligat Kanunu MADDE 21 Değişiklik Önerisi

TebK. MADDE 21 Mevcut Metin
(Değişik madde: 06/06/1985 - 3220/7 md.)

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 19/01/2011 - 6009 S.K./5. md)Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K./5. md.) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki (Değişik: 6009 S.K. m.5) fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.
TebK. MADDE 21 Önerilen Yeni Metin
(Değişik madde: 06/06/1985 - 3220/7 md.)

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 19/01/2011 - 6009 S.K./5. md)Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Tebliğ memuru bu fıkraya göre çıkarılan tebligatlarda da muhatabını öncelikle adresinden sorup araştıracak, muhatabın adresinde bulunamaması halinde ise ancak bu fıkra hükümlerine göre tebliğ yapabilecektir.

(Ek fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K./5. md.) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki (Değişik: 6009 S.K. m.5) fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.
Üyemizin Değişiklik Gerekçesi :

Her türlü tebligatın öncelikle muhatabına yapılması asıldır. Tebligat kanunundaki düzenlemeler incelendiğinde tebliğin mümkün olduğunca asile yapılmasının arandığı açık olarak görülebilecektir.
Buna, Tebligat Kanunun 21/2 md sindeki hal de dahildir.
Oysa tebliğ memurları, Tebligat Kanunun 21/2 md şerhini içeren tebligatları adreslerine hiç gitmeden, yasada geçen sair kişilere ( çoğunlukla muhtarlara ) teslim etme eğilimindirler. Bunda, Tebligat Kanunun 21/2 md de, posta memurunun bu maddedeki halde dahi öncelikle ilgili adrese gitmesi gerektiği yönünde açık bir hüküm olmamasının etkisi büyüktür.
Bu nedenle, ilgili maddeye bu tür bir ekleme yapılarak uygulamadaki bu belirsizliğin önü alınmış olacaktır.
İyi veya kötü niyetli olup olmadığına bakılmaksızın muhatabına herhangi bir tebliğ yapmak veya yaptırmak isteyen kişi, öncelikle muhatap ile ile ilgili olmayan bir adrese ilk tebligatı göndererek bunun iade olmasını sağladıktan sonra bu kere tebligatın TK m 21/2 md göre yapılmasını talep etmesi halinde, bu kere yasada bu konuda açık hüküm olmadığından ilgili posta memurları, bahse konu tebligatı direkt olarak muhtara bırakmaktadırlar. Bu halde de muhatabın tebliğe konu işlemden haberdar olması mümkün değildir. Çünkü hiçbir muhtar tebliğ muhatabını aramaz. Bu, zaten muhtarın yasal görevi de değildir. Bu hal özellikle TK 21/2 md ile ilgili son içtihadı birleştirme kararından sonra daha da önem kazanmıştır.

Bu nedenle ilgili maddeye bu tür bir ekleme yapılarak uygulamadaki bu belirsizliğin önü alınmış olacaktır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Suat TOK
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 02-12-2020

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02304196 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.