Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2014/26105 Esas 2014/25924 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
MADDİ MANEVİ TAZMİNAT FAİZ BAŞLANGICI

“kararın kesinleştiği tarihten” sözcüklerinin çıkarılmasına yerine “boşanma hükmünün kesinleştiği tarihten" sözcüklerinin yazılmasına ve yine hüküm fıkrasının 4. bendinin hükümden tamamen çıkarılmasına, hükmün bu bölümlerinin düzeltilmiş şekliyle onanmasına karar verilmiştir.
(Karar Tarihi : 17.12.2014)
Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (koca) tarafından, kusur belirlemesi, tazminatlar ve vekalet ücreti yönünden; davalı (kadın) tarafından ise tazminatların miktarı, faizin başlangıç tarihi ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve özellikle mahkemenin ilk kararında davalı (kadın) yararına hükmedilen yoksulluk nafakasının, boşanma hükmünün kesinleştiği tarihten itibaren geçerli olacağının tabii bulunmasına göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı (kadın) yararına Türk Medeni Kanununun 174/1. ve 2. maddesi gereğince takdir edilen tazminatlar, boşanma hükmünün kesinleşmesi ile muaccel hale gelir. Faize de boşanma kararının kesinleşme tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekir. Davalı (kadın) yararına hükmedilen maddi ve manevi tazminatlara boşanmadan sonra verilen 05.06.2014 tarihli hükmün kesinleşme tarihinden itibaren faiz uygulanması doğru olmadığı gibi boşanma davalarında vekalet ücretine davanın kabul veya reddine göre hükmedileceği, boşanmanın eki (feri) niteliğinde olan nafakaların ve tazminatların kabulü veya reddi halinde ayrıca vekalet ücretine hükmedilmesi mümkün olmadığı halde davalı (kadın) lehine vekalet ücretine karar verilmesi doğru olmamıştır. Ne var ki bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu kısımlarının düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK md. 438/7).

KARAR : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2. bendinde yer alan “kararın kesinleştiği tarihten” sözcüklerinin çıkarılmasına yerine “boşanma hükmünün kesinleştiği tarihten" sözcüklerinin yazılmasına ve yine hüküm fıkrasının 4. bendinin hükümden tamamen çıkarılmasına, hükmün bu bölümlerinin düzeltilmiş şekliyle temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 174 :Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 13-11-2020

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02520108 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.