Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 158 İngilizce Çevirisi

TCK. MADDE 158 Mevcut Metin
Nitelikli dolandırıcılık
(1) Dolandırıcılık suçunun;

a) Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) (Ek: 6763 - 24.11.2016 / m.14) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, (Değişik ibare: 6763 - 24.11.2016 / m.14) "üç yıldan on yıla" kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.(Ek cümle: 5377 - 29.6.2005 / m.19) (Değişik son cümle : 6456 - 3.4.2013 / m.40) Ancak, (e), (f), (Değişik ibare: 6763 - 24.11.2016 / m.14) "(j), (k) ve (l)" bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı (Değişik ibare: 6763 - 24.11.2016 / m.14) "dört yıldan", adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) (Ek: 6763 - 24.11.2016 / m.14) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yan oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.
TCK. MADDE 158 İngilizce Çeviri
Qualified embezzlement
(1) Fraud crime;

a) By exploiting religious beliefs and emotions,

b) By making use of the dangerous situation or difficult conditions that the person is in,

c) Taking advantage of the weak perception ability of the person,

d) By using public institutions and organizations, public professional organizations, political parties, foundations or associations as legal entities,

e) At the loss of public institutions and organizations,

f) By using information systems, banks or credit institutions as vehicles,

g) By taking advantage of the convenience provided by the media and press,

h) During the commercial activities of persons who are traders or company managers or act on behalf of the company; Within the scope of the cooperative's activity,

i) By self-employed persons, abuse of trust in them because of their profession,

j) In order to ensure the opening of a loan that should not be allocated by the bank or other credit institutions,

k) In order to receive the insurance fee,

l) (Annex: 6763 - 24.11.2016 / art.14) By introducing himself as a public official or employee of the bank, insurance or credit institutions or saying that he is related to these institutions and organizations,

If it is processed, (Amended phrase: 6763 - 24.11.2016 / art.14), "three to ten years" imprisonment and judicial fines up to five thousand days. (Supplementary sentence: 5377 - 29.6.2005 / art. 19) last sentence: 6456 - 3.4.2013 / m.40) However, (e), (f), (Amended phrase: 6763 - 24.11.2016 / m.14) "(j), (k) and (l)" The lower limit of imprisonment (Amended phrase: 6763 - 24.11.2016 / art.14) "four years" in cases listed in the subparagraphs of the clause cannot be less than twice the amount of judicial fines.
(2) Since he has a relationship with public officials, he is respected before them, the person who benefits from someone else is punished in accordance with the provisions of the paragraph above, by betraying him with the promise that a certain job will be performed.

(3) (Annex: 6763 - 24.11.2016 / art.14) The penalty to be imposed in case the crimes stated in article 157 are committed together by three or more persons; In the event that an organization formed for committing a crime is committed within the framework of its activity, the penalty to be imposed is increased by one fold.


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Galip KUBATLI
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 07-05-2020

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02702498 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.