Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HarçlarK. MADDE 30

     
 
492 S.lı Harçlar Kanunu MADDE 30
NOKSAN TESPİT EDİLEN DEĞER ÜZERİNDEN HARCIN ÖDENMESİ :
Muhakeme sırasında tespit olunan değerin, dâva dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça dâvaya devam olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409'uncu maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konulması noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır.
 3  İçtihat    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 09-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HarçlarK. MADDE 30 İçtihatları

Düğün masraflarını isteme , boşanmanın fer'isi niteliğinde olmayıp, TMK'nın 174/1. maddesine de dayanmamaktadır. Bu talep , boşanmadan bağımsız olup , nispi harca tabidir. Yatırılan başvurma harcı tüm istekleri kapsar. Talep edilen tazminat üzerinden nispi peşin harç noksanlığının Harçlar Kanununun 30-32. maddeleri gereğince tamamlattırılması, harç tamamlandığı takdirde görev hususu da düşünülerek bir karar verilmesi, aksi takdirde Harçlar Kanununun 30. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde...
(Şerh No: 16828 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 10-09-2018)

Taşınmazın aynına dair davanın harca esas gerçek değeri, dava dilekçesinde belirtilen değil taşınmazın keşfen belirlenecek değeridir. Bu sebeple dava dilekçesindeki değer esas alınmak suretiyle eksik harca hükmedilmiş olması doğru değildir. Ayrıca haciz şerhlerinin kaldırılması istemi konusunda; verilecek kararın haciz alacaklılarının haklarını etkileyeceği gözetilerek, haciz şerhi olan kişilerin tespitiyle davada yer almalarının sağlanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken; bu...
(Şerh No: 15254 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-01-2014)

Dava değeri yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu ile belirlendiğine göre, belirlenen bu değer üzerinden, Harçlar Kanunu'nun 27. ve 30. maddeleri gereğince verilecek müteakip celseye kadarki süre içerisinde eksik harcın tamamlatılması, tamamlanmaması durumunda HUMK'nın 409. maddesi hükmüne göre dava dosyasının işlemden kaldırılması, bu maddede öngörülen üç aylık sürede dosyanın yenilenmesi halinde davaya kaldığı yerden devam edilmesi, tersi durum olan, üç aylık sürede davanın yenilenmemesi...
(Şerh No: 2535 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-12-2009)

Bu Maddeye Not Girin

HarçlarK. MADDE 30 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HarçlarK. MADDE 30 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HarçlarK. MADDE 30 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HarçlarK. MADDE 30 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03994298 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.