Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 340

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 340
BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ HALİNDE CEZA:
(Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/41 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./11.mad)

       111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.
 7  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Admin, 03-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 340 İçtihatları

İCRA TAAHHÜT TUTANAĞINDA FAİZİN BELİRTİLMEMESİ VE ALACAKLANIN SON ÖDEME TARİHİNE KADAR İŞLEYECEK OLAN FAİZDEN FEREGAT BEYANININ DE YER ALMAMASI NEDENLERİNDEN ÖTÜRÜ BELİRSİZLİĞİN BULUNMASINI İCRA TAAHHÜT TUTANAĞININ GEÇERSİZ KILACAĞINDAN ATILI SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.
(Şerh No: 16807 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 18-07-2018)

Sanığa yapılan tebligat iade döndüğü halde icra dairesindeki taahhüdünde tüm sürelerden feragat ettiği ve takibin kesinleştirilmesi yönünde bir beyanının bulunmaması karşısında borçlu sanık yönünden takibin kesinleşmemesi nedeniyle henüz borçlu duruma düşmediği için cezalandırılması mümkün değildir.
(Şerh No: 16713 - Ekleyen: Av.Yakup AYDIN - Tarih : 15-12-2017)

Borçlu sanığın icra kefili olduğu ve sanığa icra emri tebliğ edilmediği için icra takibinin kesinleşmediği ve yapılan taahhüdün de borcun tamamını kapsamadığı, bu nedenle atılı suçun oluşmamıştır. Sanığın beraati gerekir.
(Şerh No: 11014 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 22-03-2011)

Borçlunun, hakkında yürütülen icra takibinde, 12.11.2007 tarihinde adresinde yapılan haciz işlemi sırasında, haciz tutanağında 16.860,98.-TL borcu için; 12.12.2007 tarihinde 4.200,00.-TL, 12.01.2008 tarihinde 4.200,00.-TL, 12.02.2008 tarihinde 4.200,00.-TL, 12.03.2008 tarihinde 4.260,98.-TL ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, alacaklı vekilinin de borçlunun taahhüdünü kabul ettiği, ancak borçlunun 12.12.2007 tarihli ilk taksiti ödememesi üzerine, alacaklı vekilinin 11.03.2008 havale tarihli dilekçe...
(Şerh No: 10812 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-03-2011)

İcra tutanağında yapılan ödeme taahhüdünde toplam borç miktarının bütün ferileriyle birlikte açıkça gösterilmemesi nedeniyle, taahhüdün hukuken geçerli olmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması, bozmayı gerektirmiştir.
(Şerh No: 10357 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 16-02-2011)

Taahhüdü ihlal suçunun oluşabilmesi için ödenecek toplam miktarın rakamsal olarak belirlenmesi, tarafların belirlenen bu miktar üzerinde icap ve kabulde bulunması zorunludur. Ceza sorumluluğunun doğabilmesi için, taahhüt esnasında ödenecek miktarın hiçbir kuşkuya yer vermeksizin saptanmasında zorunluluk bulunmaktadır. Bu miktar belirlenmediğinde, hangi miktar için taahhütte bulunulduğu, kabulün de hangi miktar nazara alınarak yapıldığı saptanamayacağından, ödeme koşulunun ihlali halinde cezai so...
(Şerh No: 2958 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 26-12-2009)

Bir kişinin birden fazla taksit halinde ödeme taahhüdünde bulunması ve taksitlerin hiçbirini ödememesi durumda verilecek toplam ceza 3 ayı geçemez. Borçlu hakkında birden fazla dava açılmışsa da bunların birleştirilmesine karar verilmelidir.
(Şerh No: 915 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 17-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 340 Şerhler, Notlar, Yorumlar

TAAHHÜDÜ İHLAL
BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ (İİK 340) TAAHHÜDÜ İHLAL İİK 340 md.gereği taahhüdü ihlal suçu; Alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartının, borçlu tarafından makbul bir sebep olmaksızın ihlali bilindiği üzre seçimlik hareketli suçlar olarak düzenlenmiş ve yaptırımı ise özgürlüğü bağlayıcı ceza olarak belirlenmiştir. (3 aya kadar hapsen tazyik) Anayasamızın 38.maddesinin 6.fıkrasına "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getireme...
(Şerh No: 14211 - Ekleyen: Av.Murat DEMİRKAN - Tarih : 04-01-2013)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 340 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 340 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 340 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02708697 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.