Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MÖHUK. MADDE 54

     
 
5718 S.lı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun MADDE 54
Tenfiz şartları
(1) Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dahilinde verir:

       a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması.

       b) İlamın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilamın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı halde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.

       c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.

       ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.
 2  İçtihat    3 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 02-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MÖHUK. MADDE 54 İçtihatları

Taraflar arasında yabancı mahkemede görülüp kesinleşen boşanma davasında tebligatın usulüne uygun yapıldığı kanıtlanamamış olsa da, ortada artık kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunduğu için yabancı kararda uygulanan usul ve tespitler, tanıma ve tenfiz davasının inceleme konusu dışında kalmaktadır. Yabancılık unsuru barındıran davalar, yargılama usulüne ilişkin sorunlar bakımından hâkimin hukukuna (lex fori) tabi olduğu için davacının tanıma istediğinin kabulü gerekir.
(Şerh No: 17103 - Ekleyen: Av.Safacan GÜNEŞ - Tarih : 29-09-2021)

Yürürlükten kaldırılan 2675 sayılı Yasa'nın 38. maddesinin (e) bendindeki "yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yönde itiraz etmemiş olması" koşulu yeni yasada yer almadığından, yabancı mahkeme kararının tenfizine karar verilebilmesi için, o ilamda Türk Hukuku'nun uygulanması şartı yoktur.
(Şerh No: 723 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MÖHUK. MADDE 54 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması Ve Tenfizi İle Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Kabul Tarihi ve Yeri: 20/05/1980, Lüksemburg Türkiye'nin İmza Tarihi: 20.10.1997 İşbu Sözleşmede imzası bulunan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler, Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerde, çocuğun çıkarının gözönüne alınmasının, velayeti konusundaki kararlarda, hayatî önemi haiz olduğunu kabul ederek, Çocuğun velayeti konusundaki kararların tanınması ve tenfizini kolaylaştırmaya yönelik önlemlerin alınmasının, çocukların çıkarının daha iyi korunmasını sağlayacağını gözönüne alarak, Bu amaçla...
(Şerh No: 16168 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-04-2015)

Maddenin değişiklikten önceki hali
TENFİZ ŞARTLARI Madde 38 - Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dahilinde verir. a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği Devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması, b) İlamın Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması, c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması, d) ...
(Şerh No: 2869 - Ekleyen: Av.Zeynep ÖDER - Tarih : 24-12-2009)

MADDE GEREKÇESİ
Madde 54 – 2675 sayılı Kanunun 38 inci maddesini kısmen karşılamaktadır. 2675 sayılı Kanunun, yabancı mahkeme ilâmlarının tanınma ve tenfiz şartlarını düzenleyen 38 inci maddesinin (b) bendinde tanıma ve tenfiz için, ilâmın Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması şartı aranmakta, buna mukabil yabancı mahkemenin yetkisi üzerinde durulmamaktaydı. Bu durumda, kendi hukukuna göre dahi yetkisiz olan veya hukuk devletlerinde kabul edilmiş genel yetki ilkelerine aykı...
(Şerh No: 2009 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 28-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MÖHUK. MADDE 54 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MÖHUK. MADDE 54 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MÖHUK. MADDE 54 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03767109 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.