Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 267

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 267
İftira
(1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması halinde, ceza yarı oranında artırılır.

(3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.


(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması halinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.

(5) Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; hükmolunur.

(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır.

(7) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı Kararı ile.)

(8) İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar.

(9) Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilan olunur. İlan masrafı, hükümlüden tahsil edilir.
 5  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Bülent AKÇADAĞ, 19-07-2022 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 267 İçtihatları

Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesinin (5) numaralı fıkrasının “... süreli hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına...” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesine.
(Şerh No: 15203 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 10-12-2013)

5237 S.K. m.267/7'nin Anayasa'ya aykırı olduğundan İPTALİNE ve iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı 17.03.2012 tarihinden itibaren 1 YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE karar verilmiştir.
(Şerh No: 13232 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-03-2012)

SANIĞIN SÜRÜCÜ BELGESİ BULUNMADIĞI İÇİN, TRAFİK KONTROLÜ SIRASINDA BAŞKA KİŞİ ADINA DÜZENLENEN VE İĞFAL KABİLİYETİ OLAN ALDATICI NİTELİKTEKİ SÜRÜCÜ BELGESİNİ SUNMASI BİÇİMİNDEKİ EYLEMİ NEDENİYLE TCK'NIN 204/1. MADDESİ UYARINCA SAHTECİLİK SUÇUNUN YANI SIRA, SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİNDE ADI GEÇEN KİŞİ HAKKINDA YALNIZCA KABAHAT SAYILAN FİİL HAKKINDA TUTANAK DÜZENLENMİŞ OLMASINA GÖRE, HER NE KADAR GERÇEKTE VAR OLAN BİR KİMSEYE AİT BİLGİLER KULLANILMIŞ İSE DE, EYLEMİN İFTİRA DEĞİL; TCK'NIN 206. MADDESİNDE...
(Şerh No: 12997 - Ekleyen: Hasan ATAY - Tarih : 02-02-2012)

Sanık sırf borcunu ödememek için ,aslında kendi rızasıyla ve kendisi tarafından düzenlenen belgenin katılan tarafından zorla elde edilddiğini iddia ederek katılanı şikayet etmesi durumunda iftira suçunun oluştuğu dikkate alınmalıdır.
(Şerh No: 12995 - Ekleyen: Hasan ATAY - Tarih : 02-02-2012)

Sanığın bir suç soruşturması nedeniyle hakkında yapılan adli işlemler sırasında yalan beyanda bulunması eyleminde ;kimlik tespitinin hangi nedenle yapıldığı araştırılmalı, kimlik tespiti bir suç nedeniyle yapılıyorsa İFTİRA suçu, aksi halde RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN suçu oluşturacağı gözetilmelidir.
(Şerh No: 12996 - Ekleyen: Hasan ATAY - Tarih : 02-02-2012)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 267 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 267.– Madde metninde, iftira suçu tanımlanmıştır. İftira, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için, bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesiyle oluşur. İftira suçunun konusunu hukuka aykırı fiil oluşturabilir. Bu fiilin suç oluşturması şart değildir. Disiplin yaptırımını veya başka bir idari yaptırımı gerekli kılan fiiller de bu suçun konusunu oluşturabilir. Bu isnadın yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunmak...
(Şerh No: 1376 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 267 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 267 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 267 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03872609 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.