Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 141

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 141
Hırsızlık
(1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)
 5  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Bülent AKÇADAĞ, 06-07-2012 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 141 İçtihatları

Sanıkların yakınana ait aracın plakasını çalması nedeni ile yapılan yargılamada suçun TCK m. 141 kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 7870 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 02-10-2010)

Sanığın, şikayetçinin dükkanına gelip şantiyede çalıştığından fazla miktarda sigara ve kontur alacağını söyleyip, onun hazırladığı bu malları, şikayetçi hesap yaptığı sırada habersizce alıp götürmekten ibaret eyleminin, hırsızlık suçuna uygun bulunduğu gözetilerek, şikayetçiye ait dükkanın bina vasfında olup olmadığı belirlenerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eylemin bölünerek yazılı şekilde dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından mahkumiyet hükmü kurulması,...
(Şerh No: 7869 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 02-10-2010)

Zorlanmak suretiyle açılan mutfak kapısının sağlam ve dayanıklı olup olmadığı belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği düşünülmeden, eksik inceleme ile yetinilerek, yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmesi, yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 7868 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 02-10-2010)

Sanığın boş arazide rulo şeklinde sarılı halde bulunan Türk Telekom Müdürlüğü'ne ait kabloları keserek götürmek istediği sırada yakalanması şeklinde gerçekleşen eylemin yalnızca hırsızlık suçunu oluşturacağı, mala zarar verme suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden bu suçtan ayrıca mahkumiyetine karar verilmesi, bozmayı nedenidir.
(Şerh No: 7867 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 02-10-2010)

Yakınana ait suça konu telefonun, sanık ve suç arkadaşı tarafından ikinci el cep telefonu alım satımı yapan A____’ya satılmak istenmesi sırasında, sanık ve suç ortağından şüphelenen A____’nın, olayı kolluğa bildirdiği ve işyerine gelen kolluğun da satılmak istenen telefonun, adı geçen mağdura ait olduğunu saptaması nedeniyle işyeri sahibinin kolluğa teslim ettiği suça konu telefonun, yakınana iade edildiğinin anlaşılması karşısında; koşulları oluşmadığı halde iade nedeniyle sanık hakkında 5237 s...
(Şerh No: 7866 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 02-10-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 141 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Enerji hırsızlığının suç olmaktan çıkarılması.
TCK 141/2 ve 142/1-f fıkralarının Anayasa'ya aykırılığı savı ile açılmış iptal davasında Anayasa Mahkemesi 2011/132 Esas, 2012/82 Karar sayılı ve 24.05.2012 tarihli karar ile, "Kaçak elektrik kullanma eyleminin kanun koyucu tarafından suç olarak nitelendirilmesini takdir yetkisi kapsamında değerlendirmek gerekir." gerekçesi ile her iki fıkranın Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir. Daha sonra 05.07.2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6352 sayılı ve 02.07.2012 tarihl...
(Şerh No: 14170 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 24-12-2012)

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 141.– Madde metninde, hırsızlığın temel şekli tanımlanmıştır. Buna göre, taşınır malın alınmasının suç oluşturabilmesi için, zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir. Rızanın geçerli olması için bulunması gereken koşulların varlığı hâlinde zilyedin rızası bir hukuka uygunluk nedeni teşkil edecek ve suç oluşmayacaktır. Hırsızlık suçunun oluşabilmesi için, failin kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla hareket etmesi yeterli olup, bunun fiilen temini şart değildir. Bu yarar,...
(Şerh No: 1231 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 141 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 141 Yabancı Dil Çevirileri

1) Any person who appropriates removable property from its place without the consent of the individual in whose possession it is in order to derive benefit for himself or a thir party shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one year to three years. 2) Any form of energy which has an economic value shall be considered to be removable property.
(Şerh No: 5857 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 141 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02871203 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.