Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TTK. MADDE 84

     
 
6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu MADDE 84
III - SAHİBİNİN ALEYHİNDE:

       Kanuna uygun olarak veya olmıyarak tutulmuş olan ticari defterlerin münderecatı, sahibi ve halefleri aleyhinde delil sayılır. Şu kadar ki; kanuna uygun olan defterlerde sahibi lehine olan kayıtlar dahi aleyhindeki kayıtlar gibi muteber olup bunlar birbirlerinden ayrılamaz.
 7  İçtihat    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TTK. MADDE 84 İçtihatları

Ticari defterlere kaydedilen bir kayıt belli koşulların gerçekleşmesi halinde sahibi lehine delil kabul edildiği gibi, kaydın mevcut olmaması da aleyhine delil teşkil eder. Önemli not: İş bu karar Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Esas: 2011/7671, Karar: 2012/3698 Sayılı kararı ile karar düzeltme talebi üzerine değişmiştir! Okumak için baknız: [url]http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=13671[/url]
(Şerh No: 13135 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 28-05-2012)

TTK düzenlemelerindeki şartların gerçekleşmesi ile ticari defterlerin kapsamı, sahibi lehine ya da aleyhine delil olmakta ise de; ticari defterlere kaydolunmayan konunun delil olacağına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. NOT: Dairenin temyiz incelemesine ait 24.02.2011 T., 2010/10178 E., 2011/625 K. sayılı gerekçeli kararı için bkz: [url] http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=13135 [/url]
(Şerh No: 13671 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2012)

Dava, davacının alacaklı olduğundan bahisle ve faturaya mesnetle başlattığı takibe, davalı borçlunun itirazı üzerine ikame olunan itirazın iptali davasıdır. Davalının iddia ve savunması takibe mesnet faturalardaki malları almadığı yönündedir. Dava aşamasında ibraz olunan taraf ticari defterlerinin, usulüne uygun tutulmadıkları sabittir ve takibe konu fatura, her iki taraf ticari defterinde de kayıtlıdır. Davalının savunması, fatura konusu malları satın almadığına dairdir ve aksi, aleyhin...
(Şerh No: 12447 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-11-2011)

TTK m.84 uyarınca kanuna uygun olarak veya olmayarak tutulmuş olan ticari defterlerin münderecatı, sahibi ve halefleri aleyhinde delil sayılır.
(Şerh No: 9134 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-12-2010)

Menfi tespit davasına konu çekin, davalının ticari defterlerinde kayıtlı olmaması, tek başına, çekin karşılıksız kaldığını kanıtlamaya yeterli değildir.
(Şerh No: 9133 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-12-2010)

TTK. nun 84. maddesince kanuna uygun olarak veya olmayarak tutulmuş olan ticari defterlerin münderecatı sahibi ve halefleri aleyhine delil sayılır.
(Şerh No: 4753 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 12-03-2010)

Faturaya dayalı takibe yapılan itirazın iptali davasında, uyuşmazlık konusu faturanın davalı tarafın defterinde kayıtlı olması karşısında, TTK. 84. maddesi gereği artık malın teslim edilmediği yönündeki itiraz dinlenemez.
(Şerh No: 3232 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 13-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TTK. MADDE 84 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TTK. MADDE 84 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TTK. MADDE 84 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TTK. MADDE 84 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

TTK. MADDE 84 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6818 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03846693 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.