Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TTK. MADDE 36

     
 
6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu MADDE 36
3. İTİRAZ:

       İlgililer, vukubulacak tescil veya tadil yahut terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilecek kararlara karşı, tebliğinden itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler. Bu itiraz mahkemece evrak üzerinde incelenerek karara bağlanır. Şu kadar ki; sicil memurunun kararı, üçüncü şahısların sicilde kayıtlı bulunan hususlara mütaallik menfaatlerini ihlal ettiği takdirde, itiraz edenle üçüncü şahıs da dinlenir. Gelmezlerse evrak üzerine karar verilir.

       Yukarıki maddenin 4 üncü fıkrası hükmü bu halde dahi tatbik olunur.
 3  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TTK. MADDE 36 İçtihatları

Sicil memurluğu tarafından verilen karar üzerine gidilen itiraz incelemesinin evrak üzerinden yapılacağı düzenlenmiş ise de bu düzenleme, mahkemece itiraz dilekçesinin ilgili sicil memurluğuna tebliğine ve sicil memurluğundan bir cevap alınmasına engel değildir. İtiraz dilekçesinin ilgili sicil memurluğuna tebliğ edilmeden karar verilmiş olması eksik inceleme ile karar verilmiş olduğu anlamına gelir.
(Şerh No: 996 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 19-11-2009)

Sicil Memurluğunun kararına karşı gidilen itiraz üzerine verilen kararlar aleyhine ancak sicil memurluğu ve ilgililer temyiz yoluna başvurabilir. Azınlık grubu temyiz yoluna başvurabilecek ilgililerden değildir.
(Şerh No: 995 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 19-11-2009)

Bu madde kapsamında itiraza tabi bir karardan bahsedebilmek için, sicil memurluğunca, ilgilinin tescil talebi hakkında nihai bir karar verilmiş olmalıdır. Talep hakkında verilen nihai bir karar bulunmadıkça, itiraz yoluna başvurulamaz.
(Şerh No: 994 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 19-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TTK. MADDE 36 Şerhler, Notlar, Yorumlar

09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 34 ve Gerekçesi
3. İtiraz Madde 34 - (1) İlgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren sekiz gün içinde, sicilin bulunduğu yerde ticarî davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler. (2) Bu itiraz mahkemece dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır. Ancak, sicil müdürünün kararı, üçüncü kişilerin sicilde kayıtlı bulunan hususlara ilişkin menfaatlerine aykırı olduğu takdirde...
(Şerh No: 4468 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-02-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TTK. MADDE 36 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TTK. MADDE 36 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TTK. MADDE 36 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

TTK. MADDE 36 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6615 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03602290 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.