Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 287

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 287
Kanunun muayyen bir delil ile ispatını emreylediği hususlar başka suretle ispat olunamaz. İki tarafça muayyen deliller ile ispatı tahriren kabul edilmiş olan veya muhakeme esnasında olveçhile beyinlerinde karar verildiği ikrar olunan maddeler hakkında başka delil kabul olunmaz.
 2  İçtihat    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 18-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 287 İçtihatları

Sigorta Şirketi ile acentesi arasındaki acentelik sözleşmesi sona ermiştir. Sigorta Şirketinin, cari hesap ilişkisine göre acentesinden bakiye prim alacağı olduğundan bahisle ikame ettiği davada; Cari hesabın denetlenmesi, dosyaya sunulan delil sözleşmesi gereği, davacı sigorta şirketinin ticari defter ve kayıtlarına göre saptanacak ise de; Somut olayda olduğu gibi, sigorta şirketi kayıtlarında yer almamakla birlikte, acentenin ödeme yaptığını gösterir belgelerin bulunması halinde, bu bel...
(Şerh No: 14138 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-12-2012)

HUMK 287. maddesinde bir delil mukavelesinin yapılmış olduğu hallerde, mukaveleye konu olan vakıanın başka bir delil ile ispat olunamayacağı kabul edilmekle, delil konusunda tarafların anlaşmalarının geçerli bulunduğu esası benimsenmiştir. Temyize konu olayda; Yapım İşleri Genel Şartnamesi, taraflar arasında akdedilen yapım işi ihale sözleşmesinin eki olarak kabul edilmiştir. Söz konusu şartnamenin 40 ve 41. maddeleri uyarınca yüklenici tarafından ara ve kesin hakedişlere şartnamede belirlene...
(Şerh No: 12945 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-01-2012)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 287 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 287 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 287 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 287 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03538990 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.