Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 187

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 187
İtirazatı iptidaiye aşağıdaki gösterilen hallerden ibaret olup davanın bidayetinde ve hepsi birlikte beyan edilmek lazımdır;

1- Türkiye'de ikametgahı bulunmıyanlardan teminat talebi,

2- Salahiyet iddiası,

3- (MÜLGA BENT RGT: 18.07.1981 RG NO: 17404 KANUN NO: 2494/37)

4- İkame olunan davanın diğer bir mahkemede derdesti rüyet bulunduğu iddiası,

5- Davanın diğer bir mahkemede derdesti rüyet olan diğer dava ile irtibatı bulunduğu iddiası, (MÜLGA İBARE RGT: 18.07.1981 RG NO: 17404 KANUN NO: 2494/37)

6- (MÜLGA BENT RGT: 03.10.1963 RG NO: 11521 KANUN NO: 338/1)

7- Dava arzuhalinin veya davetiye varakasının veyahut cevap layihasının tanziminde kanuni noksanlar bulunduğu veya tebliğin usülüne muvafık olmadığı iddiası,

8- Davayı mütekabilenin kabule şayan bulunmadığı iddiası.
 2  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 16-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 187 İçtihatları

Davacı tarafından davalı kooperatif aleyhine açılan önceki davanın, takip edilmemesi sebebiyle HUMK m.409 uyarınca 13.6.2011 tarihinde açılmamış sayılmasına karar verilmiş; bu karar henüz kesinleşmemiştir. Daha sonra eldeki dava açılmış, davalı vekili süresinde derdestlik itirazında bulunmuştur. Davanın açılmamış sayılmasına dair verilen karar nihai karar olup temyizi kabil niteliktedir. Bu durumda, önceki davanın halen derdest olduğunun kabulü zorunluluğu bulunduğundan, öncelikle bu kararın kes...
(Şerh No: 14955 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-08-2013)

Daha önce davacı tarafça ikame edilen davada yerel mahkeme, takipsizlik nedeniyle davanın işlemden kaldırılmasına ve sonra 3 ay içinde yenilenmediğinden davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir. İşbu karar taraflara tebliğ edilip kesinleştirilmemiştir. Temyize konu davada davalı, anılan sebeple derdestlik itirazında bulunmuştur. Davanın açılmamış sayılması kararı temyizi kabil nitelikte ise de; derdestlik yönünden kararın temyiz edilmeyerek veya temyiz aşamasından geçerek kesinleşmesini ...
(Şerh No: 9410 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-01-2011)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 187 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Değişen fıkranın değişiklik öncesi hali
Biri hakkında verilecek kararın diğerine tesir edecek mahiyette olması halinde iki dava arasında irtibat mevcut addolunur.
(Şerh No: 2892 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 24-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 187 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 187 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 187 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03556991 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.