Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 163

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 163
Kanunun tayin ettiği müddetler katidir. Bu müddetlerde yapılması lazım olan muamele yapılmazsa o hak sakıt olur. Hakim tayin ettiği müddetin kati olduğuna da karar verebilir. Aksi takdirde tayin olunan müddeti geçirmiş olan taraf yenisini istiyebilir. Bu suretle verilecek müddet katidir. Bir daha verilemez.
 3  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 16-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 163 İçtihatları

Mahkemece ara kararla alacakların hesaplanması için dosyanın bilirkişiye tevdii ile davacı işçiye bilirkişi ücretini yatırması için kesin süre verilmiş; davacı işçi tarafından kesin süre içinde bilirkişi ücretinin yatırılmaması üzerine de davanın reddine karar verilmiştir. Talep edilen kıdem tazminatı, ücret ve yıllık izin ücreti alacaklarının niteliği göz önüne alındığında davanın, hakim tarafından genel hukuk bilgisiyle çözülmesi mümkün olmasına rağmen; bilirkişi ücreti yatırılmadığından ba...
(Şerh No: 16238 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-05-2015)

Kesin sürenin hukuki sonuç doğurabilmesi için, taraflara yüklenen yükümlülüklerin birer birer açıklanması, tarafların yapacağı işlevlerin duraksamaya yer vermeyecek biçimde açık ve kesin olarak belirlenmesi, kesin süre verilen tarafın, süreye uymadığı takdirde davasının bu nedenle reddedileceği konusunda uyarılması gerekir. (Ayrıca Bknz: HGK 25.06.1975-1-1560/837, HGK 18.02.1983-1-1284/141, HGK 24.06.1992-14-296/395, HGK 10.10.2001-14-940/709)
(Şerh No: 9123 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 22-12-2010)

Davacıya sonuçları anlatılarak verilen kesin süreye rağmen bilirkişi ücreti, gecikmeli olarak yatırılmış ise de; bu durum o tarihte yürürlükte bulunan enerji affı ile ilgili, tarafların yaptığı sulh müzakereleri nedeniyle meydana geldiğinden ve bu gecikmenin, duruşmanın ertelenmesi, davanın sürüncemede bırakılması kastıyla yapılmadığı anlaşıldığından; salt bilirkişi ücretinin kesin süre içinde yatırılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
(Şerh No: 8687 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 05-12-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 163 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Yargılama esnasında hakim tarafından bir ara kararda verilen kesin sürenin hüküm doğurabilmesi için -ara kararda kendisine kesin süre verilen dava tarafına bu süre içerisinde ara kararla yüklenen hususun ne olduğunun açıkça vurgulanması -bu hususa ilişkin masrafın nelerden ibaret olduğunun açıkça yazılması -kesin süreye ilişkin ihtarın yapılması ve bu ihtarın da verilen süre içerisinde ara karar gereği yerine getirilmediği taktirde doğacak hukuki sonuçların özellikle doğacaksa usule ilişkin hak ...
(Şerh No: 956 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 18-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 163 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 163 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 163 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03460503 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.