Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 101

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 101
DOKUZUNCU FASIL: İHTİYATİ TEDBİRLER
Hakim iki taraftan birinin talebiyle davanın ikamesinden evvel veya sonra aşağıda gösterilen hal ve şekillerde ihtiyati tedbirler ittihazına karar verebilir;

1- Menkul ve gayrimenkul malların ayni münazaalı ise bunun haciz veya yeddiadle tevdiine,

2- Münazaalı şeyin muhafazası için lazımgelen her türlü tedbirlerin ittihazına,

3- Kanunu Medeni ile muayyen hallerde nafaka alınmasına,

4- Ayrılık veya boşanma davası üzerine Kanunu Medeni mucibince icap eden muvakkat tedbirlerin ittihazına.
 3  İçtihat    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 05-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 101 İçtihatları

İcra Müdürlüğü'nce konulan haciz kaydı tarihinde, tapu maliki icra borçlusu olarak görüldüğünden ve tapu iptal ve tescil davasına bakan mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararında cebri icrayı engelleyici ibare bulunmadığından; adına tescile karar verilenin, genel mahkemelere başvurarak haciz tarihi itibarı ile taşınmazın kendisine ait olduğu hususunu ispat etmek sureti ile haczin kaldırılmasını istemesi gerekir.
(Şerh No: 14511 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-05-2013)

HUMK madde 101'de düzenlenen ihtiyati tedbir kararları, tevdi yeri tayini kararları ve HUMK madde 368 vd.daki delil tesbiti kararları ile bu nitelikteki isin esasını çözümlemeyen kararlar temyiz edilemez.
(Şerh No: 12047 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 02-08-2011)

İhtiyati tedbirin amacı, davadan önce veya dava sırasında, dava konusu alacağa tehlikeye düşmeden kavuşabilmek için menkul veya gayrimenkule el koymak, devir ve temlikini önlemektir. Kayıtta bir taraf lehine ihtiyati tedbir şerhi işlenerek aleniyet kazanmışsa, bu kayıt sonrasında işlenmiş başkaca kısıtlamalara değer tanınmaz.
(Şerh No: 9831 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-02-2011)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 101 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 101 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 101 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 101 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03606701 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.