Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MülgaHUMK. MADDE 22

     
 
1086 S.lı (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 22
Mahkemenin salahiyeti intizamı amme esasına binaen tayin edilmemiş olan hallerde iki taraf bir veya mütaaddit muayyen hususa mütaallik ihtilaflarının salahiyettar olmıyan mahal mahkemesinde görülmesini tahriren mukavele edebilirler. Bu halde işbu mahal mahkemesi o davaya bakmaktan imtina edemez.
 5  İçtihat    2 Bilgi    1  Türkçe    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 16-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MülgaHUMK. MADDE 22 İçtihatları

Taraflar arası sözleşmede "İşbu Sözleşme, İngiliz Kanunları tarafından yönetilmekte olup, buna göre yorumlanır. SG ve Konsinye Alıcısının her ikisi de İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin adli yetkisini kabul etmektedirler." ifadesi bulunmaktadır. Yetkili mahkemeden alınan ihtiyati tedbir kararının Türkiye'de tenfizinin mümkün olmaması nedeniyle Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nden ihtiyati haciz talebinde bulunulmuş, yerel Ticaret Mahkemesi de 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK) hükümlerine gö...
(Şerh No: 14661 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 04-06-2013)

Sözleşmede(senette) yer alan mahkemenin yetkisi ile ilgili kayıt, İcra Dairelerinin yetkisini de kapsar.Daha açık anlatımla, taraflar arasında kararlaştırılan yetki hükmü, sadece ilgili mahkemenin yetkisini belirtip, icra dairesinin yetkisine ilişkin bir ibare içermese dahi, bu hüküm aynı yer icra dairelerinin de yetkili olacağını kapsar niteliktedir.
(Şerh No: 14664 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 04-06-2013)

Tasarrufun iptali davalarında alacaklı ile borçlu arasında yazılı yetki sözleşmesi var ise sözleşmede gösterilen yer mahkemesi yetkilidir.
(Şerh No: 12067 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 12-08-2011)

Yetki sözleşmesi ile T.C. mahkemelerinin esas davadaki yetkisinin kaldırılmış olması, T.C. mahkemesinin geçici bir hukuki himaye tedbiri olan ihtiyati haciz kararı vermesine engel değildir.
(Şerh No: 6318 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 07-08-2010)

Her ne kadar taraflar arasında icra dairesinin yetkisine ilişkin bir yetki anlaşması mevcut ise de bu yetki anlaşması HUMK ile belirlenmiş genel ve özel teki kurallarını ortadan kaldırmaz. Bu durumda davacı/alacaklı tarafın seçimlik bir hakkı vardır.
(Şerh No: 875 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 16-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MülgaHUMK. MADDE 22 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu madde, aynı Kanun'un (HUMK'un) 9 ila 21. maddelerinde olduğu gibi, İcra ve İflas Kanunu'nun 50. maddesinin göndermesiyle icra takiplerinde de uygulanmaktadır. Yani taraflar; aralarında yapacakları yazılı bir sözleşme ile (ya da uygulamada görüldüğü üzere, yazılı bir sözleşmeye bu konuya dair madde eklemek suretiyle) yetkili icra dairesini belirleyebilirler.
(Şerh No: 874 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 16-11-2009)

Yetki sözleşmesi; taraflarca bir veya birden çok konuda aralarında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için (Kanun'da yetkili kılınmamış olsa dahi) herhangi bir Mahkeme'yi yetkili kılabilmeleri amacıyla öngörülmüş bir düzenlemedir. Maddenin genel yapısı incelendiğinde anlaşılacağı üzere yetki sözleşmesi öncelikle yetki sözleşmesi ile yetkili Mahkeme'nin belirleneceği konunun kamu düzenine ilişkin olmaması gerekir (Örneğin -kural olarak- alacak ve tazminat davaları kamu düzenine ilişkin değildi...
(Şerh No: 873 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 16-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 22 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MülgaHUMK. MADDE 22 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MülgaHUMK. MADDE 22 Türkçeleştirme Önerileri

Mahkemenin yetkisinin kamu düzenine göre (kesin yetki ile) belirlenmemiş olduğu durumlarda, davanın tarafları bir veya birden fazla belirli konuya ilişkin uyuşmazlıklarının (bu yasaya göre) yetkili olmayan bir mahkemede görülmesini yazılı olarak kararlaştırabilirler. Böyle bir yazılı yetki anlaşmasının varlığı durumunda yetkili kılınan mahkeme o davaya bakmaktan çekinemez.
(Şerh No: 872 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 17-11-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03697896 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.