Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

EskiBK. MADDE 53

     
 
818 S.lı Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 53
VIII - CEZA HUKUKU İLE MEDENİ HUKUK ARASINDA MÜNASEBET
Hâkim, kusur olup olmadığına yahut haksız fiilin faili temyiz kudretini haiz bulunup bulunmadığına karar vermek için ceza hukukunun mesuliyete dair ahkâmiyle bağlı olmadığı gibi, ceza mahkemesinde verilen beraet karariyle de mukayyet değildir. Bundan başka ceza mahkemesi kararı, kusurun takdiri ve zararın miktarını tâyin hususunda dahi hukuk hâkimi takyit etmez.
 8  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 26-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

EskiBK. MADDE 53 İçtihatları

Temyize konu dava; taraf muvazaasına mesnetle ikame edilen tapu iptal ve tescil istemlidir. Ceza Mahkemesi'nin maddi olayla ilgili tespitleri ve tapuda davalı adına hareket eden vekilin yalan tanıklık yaptığından bahisle verilen hükmün esastan onanması, özel evrakta sahtecilikle ilgili tespiti, ceza yargılamasında maddi olayla ilgili yapılan tespit ve kabuller karşısında eldeki davanın dayanağını teşkil eden protokolün hukuken geçerli olmadığı, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği sabit olduğu...
(Şerh No: 15685 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-07-2014)

Davacıların murisi, davalılarla arasındaki eser sözleşmesi ile üstlendiği kalıp demir beton işleri ile çatı yapımı sırasında inşaattan düşerek vefat etmiştir. Davacılar, iş sahibi davalılardan maddi ve manevi tazminat talep etmiştir. Eser sözleşmelerinde yüklenici, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatına göre işyerinde tüm tedbirleri almak ve bu konuda denetimi sağlamak yükümlülüğü altında olmakla beraber iş sahibinin böyle bir yükümlülüğü yoktur. İş sahibi, İş Güvenliği Mevzuatı dışında kus...
(Şerh No: 15425 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-03-2014)

Hukuk hakimi, ceza hakiminin mahkumiyet kararına dayanak yaptığı maddi olaylarla bağlı olup olayların başka şekilde gerçekleştiğini benimseyemez. Ceza mahkemesinde haksız fiil öğelerinden eylem, illiyet bağı, hukuka aykırılık yönleri saptanmış ise bu durumlar hukuk hakimini de bağlar.
(Şerh No: 12812 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2012)

BK m.53'e göre, ceza mahkemesinin olayın ne biçimde gerçekleştiğini tespit eden kararı, olay yönünden ve mahkumiyet kararı, eylemin hukuka aykırılığı bakımından hukuk hakimini bağlar.
(Şerh No: 12432 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-11-2011)

Hukuk hakimi, ceza hakiminin belirlediği kusur oranı ve delil yetersizliğine dayalı beraat kararı ile bağlı değil ise de; sanığın isnat edilen eylemi işlemediğinin kesin olarak tespiti olgusuna dayalı beraat kararı ile ve iddia olunan eylemin hukuka aykırılığını ve failini belirleyen mahkumiyet kararının bu yönleri ile bağlıdır.
(Şerh No: 11320 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-04-2011)

Davacının para kazanmak amacıyla,kesim karşılığı topladığı ve ayrıca satın aldığı kurban derilerine,kolluk kuvvetlerince el konularak davalıya(Türk Hava Kurumu) verildiği, olayla ilgili kanuna muhalefetten davacının sanık olarak ceza mahkemesinde yargılanıp beraat ettiği, buna dayanarak el konulan deri bedellerini geri istediği uyuşmazlıkta; BK.53. maddesine göre, hukuk hakimi kural olarak ceza mahkemesinin beraat kararıyla bağlı değildir. Bunun tek istisnası, beraat kararının hukuk mahkemesin...
(Şerh No: 8621 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 14-11-2010)

ceza mahkemesinin mahkumiyet kararları ve saptadığı maddi olgular hukuk hakimini bağlar.
(Şerh No: 3686 - Ekleyen: Av.Ceylan GEDİKOĞLU - Tarih : 27-01-2010)

Davanın ceza zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına dair karar BK md 53 uyarınca hukuk hakimini bağlamaz.
(Şerh No: 831 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 15-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

EskiBK. MADDE 53 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m.73 ve Gerekçesi
D. Yargılama I. Ceza hukuku ile ilişkisinde MADDE 73- Hâkim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hâkimini bağlamaz. GEREKÇESİ: MADDE 73- 818 sayılı Borçlar Kanununun 53 ünc...
(Şerh No: 8808 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-12-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 53 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

EskiBK. MADDE 53 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 53 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03653312 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.