Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

EskiBK. MADDE 49

     
 
818 S.lı Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 49
3 - ŞAHSİ MENFAATLERİN HALELDAR OLMASI
(Değişik: 3444 - 04.05.1988) Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dâva edebilir.

Hâkim, manevi tazminatın miktarını tâyin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır.

Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yolu ile ilanına da hükmedebilir.
 8  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 26-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

EskiBK. MADDE 49 İçtihatları

Haksız yere bir kimsenin mallarının haczettirilmesi, o kimsenin şeref ve haysiyetini ihlal eden, kişilik haklarına saldırı teşkil eden ve manevi tazminatla sorumlu tutulmayı gerektiren bir davranış ise de; davacı hakkında yapılan takipte davacı borçlunun evinde veya iş yerinde herhangi bir haciz işlemi yapılmadığından manevi tazminat isteminin reddi gerekir.
(Şerh No: 15898 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-09-2014)

Davalı şirket, tahsil ettiği alacak için davacı hakkında takip yaparak evinde haciz işlemi uygulayıp davacının maddi ve manevi zararına sebep olduğundan; davacı yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya uygundur.
(Şerh No: 15897 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-09-2014)

Haksız fiil sorumluluğunda, tazmin borcunun doğabilmesi için "ihtimal" yeterli olmayıp "zarar"ın doğmuş olması gerekmektedir.
(Şerh No: 14492 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2013)

Davalının, Hakem Heyeti Başkanlığı'na gönderdiği savunma yazısında kullandığı "orta düzey zeka seviyesindeki bir tüketici de bunu bilebilecek konumdadır" ifadesi, bir kısım Yargıtay Dairelerince de kullanılan ifadelerden olup, davalının bu ifadeleri kullanmakta hakaret kastı olmadığından; davacının iddia ettiği gibi zeka seviyesine hakaret edilmesi, dolayısıyla şahsiyet haklarına tecavüz söz konusu değildir. Bu sebeple davacı lehine manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 14485 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-04-2013)

Dava, komşu taşınmazda yapılan hafriyat ve bina inşaatı esnasında davacılara ait binanın çökmesi sonucu davacıların eşyalarının zarar görmesinden mütevellit manevi tazminat talebine ilişkindir. BK m.49 düzenlemesi kişilik hakkına saldırı nedeniyle manevi tazminat talebine ilişkindir. Kişinin malvarlığı değerlerinin, kişilik hakkı içinde yasayla korunan bir yanı olması için; zarar gören eşyalar arasında yerine konması mümkün olmayan ve davacılar için manevi değeri olduğu tartışmasız şeylerin b...
(Şerh No: 9958 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-02-2011)

İhtiyati hacizde, bilerek veya ağır kusurlu olarak, dayanağı olan olay yanlış biçimde mahkemeye gösterilir ise; hak kötüye kullanılmış olacağından eylem hukuka aykırı olur. Bu durumda Borçlar Kanununun 49. maddesi uyarınca manevi giderim istenebilir. İcra takibinde borçlu olmayan davacının ikame ettiği davada, ağır zarardan bahsedilebilir ise de ağır kusur söz konusu olmadığından manevi tazminat talebinin reddi gerekir.
(Şerh No: 9957 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-02-2011)

Dava konusu köşe yazısında,B_____Holding A.Ş. tarafından satın alınan S___ gıda şirketi ile bir şahıs arasında ki hukuki ihtilafa değinilerek;"yüksek mevkilerin manevi çocuğu K____Ç_____'ün bir nevi dokunulmazlığı olduğu...Bu ülkede bir savcının yüreği K_____Ç_____'e dava açmaya yetmez. Kamuran'ın TÜSİAD' a "sıkıysa atsınlar" diyen dilinin ardındaki güç, işte böyle bir güçtür" sözcüklerinin yazılı bulunduğu anlaşılmaktadır.Dosyadaki bilgi, belge ve açıklamalardan,S____ gıda şirketi ile bir şahıs...
(Şerh No: 8493 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 31-10-2010)

Türk Medeni Kanunu 'nda babalık davası ile birlikte manevi tazminat istenebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığından,babalık davasıyla birlikte açılan manevi tazminat davası, ancak Borçlar Kanunu madde 49'da yer alan genel hükümlere dayanabilir.Bu sebeple,babalık davası ile birlikte açılmış olan manevi tazminat talebi tefrik edilmeli ve aile mahkemesi görevsizlik kararı vermelidir.
(Şerh No: 3300 - Ekleyen: Av.Hilal TOSUN - Tarih : 12-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

EskiBK. MADDE 49 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m.57 ve Gerekçesi
3. Kişilik hakkının zedelenmesi MADDE 57- Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevî zarara karşılık manevî tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir. GEREKÇESİ: MADDE 57- 818 sayılı Borçlar Kanununun 49 uncu maddesini kısmen karşılamaktadır. ...
(Şerh No: 8796 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-12-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 49 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

EskiBK. MADDE 49 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 49 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03846312 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.