Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

EskiBK. MADDE 31

     
 
818 S.lı Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 31
IV - AKDE İCAZET İLE RIZANIN FESADI BERTARAF EDİLMESİ
Hata veya hile ile haleldar olan yahut ikrah ile yapılan akit ile mülzem olmayan taraf bu akdi ifa etmemek hakkındaki kararını diğer tarafa beyan yahut verdiği şeyi istirdat etmeksizin bir seneyi geçirir ise, akde icazet verilmiş nazariyle bakılır. Bu mehil, hata veya hilenin anlaşıldığı veya korkunun zail olduğu tarihten itibaren cereyan eder.

Hile ve haleldar olmuş yahut ikrah ile yapılmış olan bir akde icazet, zarar ve ziyan talebinden feragati istilzam etmez.
 3  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 26-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

EskiBK. MADDE 31 İçtihatları

Kefil ve ipotek veren davacı, okuma yazma bilmediğini ve ipoteğin kefalet limiti ile verildiğini düşünerek ipotek belgesini imzaladığından bahisle ipoteğin terkinini talep etmiştir. İpotek akdi tapu sicil müdürü huzurunda düzenlenip, tüm sayfaları davacı tarafından okunarak imzalanmıştır. Davacının sahtelik iddiası hata ve hileye dayalıdır ve bu tür davaların 1 yıl içinde açılması gerekir.
(Şerh No: 15470 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-04-2014)

B.K. ‘nun 31. maddesine göre hileye dayalı iptal isteğinde , hile iddiası her türlü delille ispat edilebileceğinden davacının gösterdiği tanıkların dinlenilmesi gerekir. Hile nedenine dayanılıyorsa, işlemin tapu memuru huzurunda yapılması tanık dinlenmesine engel olmaz.
(Şerh No: 8675 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 30-11-2010)

Hata ile sakatlanan bir sözleşme, hataya düşen tarafı bağlamaz ise de; hata ile bağlı olmayan taraf bu sözleşmeyi ifa etmemek hakkındaki kararını diğer tarafa açıklamadan veya verdiği şeyi geri istemeden bir seneyi geçirir ise, sözleşmeye olur verilmiş nazarıyla bakılır. Bu süre, hatanın anlaşıldığı tarihten başlar(BK m.31). Hatanın sonucu, erteleyici şarta bağlı sıhhattir ve hata edene tanınan kurucu hakkın, bir sene içinde kullanılması gerekir. Borçlar Kanunu'nun 31. maddesinde öngörül...
(Şerh No: 2963 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 27-12-2009)

Bu Maddeye Not Girin

EskiBK. MADDE 31 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m.39 ve Gerekçesi
IV. İrade bozukluğunun giderilmesi MADDE 39- Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onamış sayılır. Aldatma veya korkutmadan dolayı bağlayıcılığı olmayan bir sözleşmenin onanmış sayılması, tazminat hakkını ortadan kaldırmaz. GEREKÇESİ: MADDE 39- 818...
(Şerh No: 8778 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-12-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 31 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

EskiBK. MADDE 31 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 31 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03532600 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.