Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 25

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 25
Meşru savunma ve zorunluluk hali
(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.
TCK. MADDE 25 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : MülgaTCK.49
 7  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 07-02-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 25 İçtihatları

Olayın gerçekleştiği işyerine doğru yaklaşık on gün kadar önce silahla ateş ettiği gerekçesiyle hakkında kovuşturma yapılan sanık S..'nin olayın hemen öncesinde geldiği işyerinde sanık C.'in de aralarında bulunduğu çalışanlar ile tartıştığı, hakaret ve tehditlerde bulunarak ve tekrar döneceğini beyan ederek ayrıldığı ve yaklaşık onbeş dakika sonra bir ticari taksiyle dönerek işyerine doğru silahla ateş ettiği, bu ateş sonucunda mağdur C.'i yaşamsal tehlike geçirecek biçimde yaraladığı olayda; sa...
(Şerh No: 16434 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-02-2016)

Sanık, maktul ve arkadaşlarının hırsızlık suçunu işlemek amacıyla marketin kepengini açmalarından itibaren, bu suçun gerçekleşmemesi ve vazgeçmeleri için çabalamış, fakat saldırıyı defedememiştir; sanığın, kendisine ait malları korumak amacıyla, olay yerinden malları ile kaçan maktulün bulunduğu araca ateş etmesinde yasal savunma koşullarının gerçekleştiğinin ve yasal savunmada aşırıya kaçılmadığının ve bu suçtan sorumlu tutulamayacağının kabulü gerekir.
(Şerh No: 15497 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-05-2014)

Yangın çıkma ihtimali üzerine, tehlikeyi önlemek amacıyla sanıkların kapının kilidini kırarak içeriye girmeleri şeklinde gerçekleşen olayda, eylemin zorunluluk hali etkisiyle işlenmiş olduğunun kabulüyle ceza tayinine yer bulunmamaktadır.
(Şerh No: 13913 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 02-09-2012)

MEŞRU MÜDAFAA TANIM: Bir kimsenin kendisine veya başkasına yöneltilen ağır ve haksız maddi bir saldırıyı uzaklaştırmak için gösterdiği zorunlu tepkidir. HUKUKİ NİTELİĞİ: *Bunun sebebini hukuk düzeninin hakkın saldırıya uğramasına izin vermeyeceği esasında aramak gerekir (Jherlng, Hukuk Uğruna Savaş, Sh. 5). *Hukuk, esasen haksızlığı yenmek, adaletsizliği, saldırıları yasaklamak amacını güder. Hukuku korumak, haksızlığı yenmek için savaşan kimsenin hareketini ise hiçbir hukuk düzeni hukuka a...
(Şerh No: 13912 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 02-09-2012)

Maktul ile daha önce hayvanların otlatıldığı yer hususunda sanığın tartıştığı, maktulün "Bu burada kalmaz, seninle görüşeceğiz." dediği, aynı gün içerisinde aynı yerde yine karşılaştıkları, sanığın tüm uyarısına rağmen maktulün bastonuyla sanığa vurduğu daha sonra da 4 metre mesafeden 2 el atış yaptığı, saldırı defetmek amaçlı sanığın da ateş ettiği olayda, meşru savunma koşulları gerçekleşmiştir.
(Şerh No: 8102 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 15-10-2010)

Otopark görevlileri ile girdiği tartışma neticesinde sanığa birden fazla kişi saldırmış ve yaralanmasına neden olmuşlardır.Saldırının devam etmesi ve kurtulmanın başka yolunun bulunmaması nedeni ile sanığın ruhsatlı tabancası ile bir el ateş etmesinin meşru müdafaa sınırları içinde kaldığı,
(Şerh No: 4758 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 12-03-2010)

Kendisine bıçak ile saldıran müştekiyi olay yerinde bulunan sopa ile darp eden sanığın eyleminin yasal savunma sınırları içerisinde kaldığı, cezalandırılmanın yerinde olmadığı ve beraatinin gerektiği,
(Şerh No: 4757 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 12-03-2010)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 25 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Meşru savunma ve zorunluluk hali ile ilgili genel açıklamalar
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda meşru savunma, “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında,25.maddenin 1.fıkrasında düzenlenmiştir.Bu düzenleme; “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş,gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” şeklindedir. Meşru savunmadan söz edebilmek için öncelikle bir...
(Şerh No: 2287 - Ekleyen: Av.Onur KART - Tarih : 04-12-2009)

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 25.– Maddenin birinci fıkrasında bir hukuka uygunluk nedeni olarak meşru savunma düzenlenmiştir. Meşru savunma bakımından Tasarı şu koşulları saptamıştır: Bir kere her türlü hakka yönelik haksız bir saldırıya karşı meşru savunmanın söz konusu olduğu belirtilmiş ve böylece kurumun, bazen anlamsız ve sosyal gereklere aykırı düşecek derecede dar tutulmasının önüne geçilmesi istenilmiştir. Ayrıca, şu husus da belirtilmelidir ki, kişileri suç işlemekten caydıracak en etkin araçlardan birisi...
(Şerh No: 948 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 25 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 25 Yabancı Dil Çevirileri

(1) A person is not criminally liable for the acts of defence which are deemed as necessary to avert the danger under the existing circumtances and which are proportionate with the existing, imminent or repetitive unjustified attack against himself or against the rights of others. (2) A person is not criminally liable if confronted with a serious or imminent danger to himself, another person or property, he performs an act necessary to ensure the safety of the person or property, provided that the instruments used are proportionate with the gravity of the threat and that the danger was not caused deliberately by the perpetrator himself.
(Şerh No: 5842 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 25 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

TCK. MADDE 25 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

MülgaTCK. MADDE 49.
1 - Kanunun bir hükmünü veya salahiyettar bir merciden verilip infazı vazifeten zaruri olan bir emri icra suretiyle,

2 - Gerek kendisinin gerek başkasının nefsine veya ırzına vukubulan haksız bir taarruzu filihal defi zaruretinin bais olduğu mecburiyetle,

3 - Gerek nefsini ve gerek başkasını vukuuna bilerek mahal vermediği ve başka türlü tahaffüz imkanıda olmadığı ağır ve muhakkak bir tehlikeden muhafaza etmek zaruretinin bais olduğu mecburiyetle, işlenilen fiillerden dolayı faile ceza verilemez.

Bir numaralı bentte gösterilen halde merciinden sadır olan emir hilafı kanun olduğu takdirde neticesinden hasıl olan cürme müterettip ceza emri veren amire hükmolunur.
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04412198 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.