Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 510

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 510
B. Mirasçılıktan çıkarma

I. Sebepleri
Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:

1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,

2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.

Gerekçesi için Bkz.
 2  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 06-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 510 İçtihatları

Mirasbırakan vasiyetnamesinde mirasçılıktan çıkarma sebeplerini göstermiş, davalılar gösterilen sebeplerin doğruluğunu kanıtlayamamışlardır. Bu durumda, Türk Medeni Kanunu'nun 512/3.maddesi uyarınca mirastan ıskatın mirasbırakanın tasarruf nisabı oranında geçerli olacağı, başka bir ifade ile davacının saklı payını isteyebileceği gözetilerek davaya tenkis davası olarak devam edilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 17326 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-04-2024)

Toplanan deliller birlikte değerlendirilerek ispat külfeti davalı tarafta olduğundan, murisin davacıyı mirastan çıkarmakta haklı olup olmadığı belirlenerek davanın ispat olması halinde TMK.nun 512. maddesinin 3. fıkrası uyarınca inceleme yapılarak mirasçılıktan çıkarmanın tasarruf nisabı oranında geçerli olacağı, davacının saklı payını isteyebileceği, davaya tenkis davası olarak devam edebileceği düşünülerek değerlendirme yapılması gerekirken ıskatın haklı olup olmadığı belirlendikten sonra sonu...
(Şerh No: 17325 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-04-2024)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 510 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 510 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 457 inci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin (1) nolu bendinde mirasçılıktan çıkarma sebebi olarak "ağır bir cürüm" öngörülmüş iken, yapılan değişiklikle bunun yerine "ağır bir suç" deyimi kullanılmıştır. Nitekim maddenin İsviçre Medenî Kanunundaki aslı olan 477 nci maddesinde ve bundan esinlenen 1984 tarihli öntasarıda da -cürüm- yerine -suç- sözcüğü kullanılmıştır. Mirasçılıktan çıkarılanın işlediği suçun ağır suç oluşturup oluşturmadığına hukuk...
(Şerh No: 2331 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 06-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 510 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 510 Yabancı Dil Çevirileri

In the following circumstances, the legator may dismiss his or her heir who has reserved portion by a testamentary disposition: 1. If the heir, has commited a gross crime against the legator or one of kinsmen/kinswomen of him or her, 2. If the heir, has not fulfilled to a considerable extent his or her obligations arising from family law towards the legator or family members of him or her.
(Şerh No: 13091 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 12-02-2012)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 510 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 510 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6909 - Ekleyen: Av.Elif ŞİMŞEK - Tarih : 20-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02940202 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.