Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 331

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 331
Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri
(1) Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder.

(2) Görevsizlik veya yetkisizlik (Değişik 28.07.2020T. 7251 Sy. Kanun-33.madde) kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder.

(3) Davanın açılmamış sayılmasına karar verilen hâllerde yargılama giderleri davacıya yükletilir.
 5  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 28-07-2020 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 331 İçtihatları

Henüz yargılamayı sona erdirmeyen görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararları üzerine yetkili mahkemede davaya devam edildiği hallerde uyuşmazlığın esası hakkında verilecek nihai kararda haklılık durumuna göre yargılama giderlerinin hüküm altına alınması yerinde olacaktır. Bu halde davalı vekili lehine ayrıca bir vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekir.
(Şerh No: 17098 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-07-2021)

MK'nın 331/2. maddesi uyarınca, yerel mahkemece verilen görevsizlik kararı usule ilişkin nihai kararlardan olup davayı esas yönden sonra erdirmemektedir. Görevli mahkemede davaya devam edilmesi halinde bu dava yeni bir dava olmayıp görevsiz mahkemede açılan davanın devamı niteliğindedir. O halde kanun gereğince sonradan davaya bakan sulh hukuk mahkemesinde ilk görevsizlik kararı nedeniyle davalı lehine vekâlet ücretinin hüküm altına alınmamış olmasında da bir isabetsizlik yoktur. (Yargıtay 1. Hu...
(Şerh No: 16918 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-04-2019)

Dava devam ederken dava konusu alacağın ödenmesi, müdahaleye son verilmesi, taşınmaz mülkiyetinin davacıya geçirilmesi, paylı mülkiyet durumunun sona ermesi... vb gibi nedenlerle dava konusuz kalabilir. Davanın konusuz kalması halinde artık esas hakkında yargılama yapılmasına ve karar verilmesine gerek kalmaz. Bu durumda mahkemece davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm kurulması gerekir.
(Şerh No: 16498 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 28-06-2016)

Mahkemece, davanın görev yönünden reddine karar verildiği halde davanın görevli mahkemede devam edip etmeyeceği henüz belli olmadığından bu aşamada davalı idare lehine vekalet ücreti takdir edilmesi doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 14006 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-09-2012)

HMK.331 dikkate alındığında görevsizlik kararında vekalet ücretine hükmedilemez. Bu sebeple mahkemenin vekalet ücretine karar vermiş olması usul ve yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 14007 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 25-09-2012)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 331 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 1086 sayılı Kanunun 425 inci maddesinin karşılığı olmakla birlikte, yeni getirilen hüküm kısmen farklıdır. Şöyle ki; 425 inci maddede davanın konusuz kalmasına örnek olarak iki durum sayılmış iken, yeni düzenlenen bu maddenin birinci fıkrasında, davanın konusuz kalması hâli örnekleme yoluyla belirtilmeyip, genel olarak ifade edilmiştir. Davanın konusuz kalmasına; dava sırasında alacağın ödenmesi, tahliye davası devam ederken kiracının kiralananı tahliye etmesi veya boşa...
(Şerh No: 10392 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 331 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 331 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 331 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

HMK. MADDE 331 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12463 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 27-11-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03470802 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.