Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 176

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 176
ALTINCI AYIRIM

Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
Kapsamı ve sayısı
(1) Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir.

(2) Aynı davada, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir.
 13  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 176 İçtihatları

Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuş olsa dahi, kira tespit davasında ıslah yapılamaz.
(Şerh No: 17260 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023)

Dava açılmadan önce kıdem tazminatı ile ilgili olarak arabuluculuğa başvuran davacının, ıslaha konu kısım için ayrıca bu yola başvurması zorunlu değildir.
(Şerh No: 17141 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 03-01-2022)

Islah talebi ile birlikte yeni delil sunulabilir. Taraflarca delil listesinin sunulması işlemi de yargılama usulüyle ilgili bir işlem olup, ıslah ile değiştirilmesi mümkündür.
(Şerh No: 17038 - Ekleyen: Av.Bayram YÜKSEKKAYA - Tarih : 12-10-2020)

Somut uyuşmazlıkta davacının her talebi ayrı bir dava konusudur ve objektif dava birleşmesi (davaların yığılması) vardır. Her talep ayrı bir dava olduğuna göre kötüye kullanılmadığı sürece "her talep ayrı ayrı da ıslah konusu yapılabilir." Davacı ayrı bir dava konusu olan ücret alacağını, diğer alacaklarından ayrı olarak ıslah yolu ile istemiştir. Daha önce ücret alacağı ıslah sureti ile arttırılmadığına ve ücret alacağı istemi ayrı bir dava olarak kabul edildiğine göre ıslah yolu ile talebin de...
(Şerh No: 16976 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-12-2019)

Maddi tazminat istemli davada ıslahla manevi tazminat istemelerinde hukuken bir engel yoktur. Mahkemenin başlangıçta talep edilmeyen bir hakkın yargılama aşamasında ıslah ile talep edilemeyeceği değerlendirmesi doğru değildir. Mahkemece manevi tazminata yönelik istemin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15365 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 19-02-2014)

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan tazminat davalarında, dava açmadan önce bedelin tam ve kesin olarak belirlenmesi mümkün olamayacağından, davacının dava açarken fazlaya dair hakkını saklı tutmaması dava dışı tutulan kısımdan feragat edeceği anlamına gelmez. Bu nedenle, davacının ıslah ettiği miktar da gözetilerek hüküm kurulması gerekir.
(Şerh No: 15226 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-12-2013)

Maddi tazminat miktarının ıslah yoluyla artırımı bu hakkın dava dilekçesinde saklı tutulması halinde mümkündür.
(Şerh No: 15223 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-12-2013)

Davacının ıslah dilekçesiyle ileri sürdüğü istem, yeni bir dava niteliğinde olmayıp dava dilekçesindeki istek sonucunun artırılması biçimindedir. Bu nedenle sadece dava dilekçesine karşı ileri sürülebilecek olan zamanaşımı def'i ıslaha karşı ileri sürülemez. Karşılaştırınız: [url] http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=14873 [/url]
(Şerh No: 14957 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-08-2013)

Islah, yeni bir dava olmayıp sadece dava dilekçesinde yapılan bir değişikliktir. Açıklanan yasal düzenleme karşısında; yerel mahkemece, ıslah ile artırılan bölümün zamanaşımı nedeniyle reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. İlgili Link: [url]http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=14873 [/url]
(Şerh No: 14068 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-07-2013)

Öğretide, kısmi davada dava edilmeyen alacak kesimi için, fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmuş olmasının zamanaşımını kesmeyeceği kabul edilmektedir. Kısmi dava açılması halinde zamanaşımı yalnız alacağın kısmi dava konusu yapılan miktarı için kesilir. Dolayısıyla ıslah dilekçesine karşı davalı tarafından zamanaşımı def’i ileri sürüldüğünden ve ıslah tarihinde ıslahla artırılan maddi tazminat istemi yönünden zamanaşımı süresi dolduğundan istemin zamanaşımı nedeniyle reddi doğrudur.
(Şerh No: 14873 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-07-2013)

Davanın başında talep edilmeyen manevi tazminat isteminin, usulüne göre açılmış bir dava bulunmak koşuluyla, ıslah yoluyla sonradan talep edilebileceğine ilişkindir.
(Şerh No: 14621 - Ekleyen: Av.Ömer GÜNTAY - Tarih : 30-05-2013)

Islah ayrı bir dava olmayıp dava dilekçesindeki miktara ilişkin kısmi bir değişikliktir. Ayrı bir dava olmadığından ıslah için zamanaşımından söz edilemez. Bu haliyle ıslahla arttırılan kısım da hüküm altına alınmalıdır.
(Şerh No: 13862 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-07-2012)

Zamanaşımı definin ıslah yoluyla ileri sürülmesi mümkündür.
(Şerh No: 13639 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 20-05-2012)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 176 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi
1086 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi hükmü esas olarak kabul edilmiş, ancak anlaşılmasını kolaylaştırmak için ifadesi değiştirilmiş ve iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Taraflar, daha önce olduğu gibi, ıslah yolu ile iddialarını ve savunmalarını genişletip değiştirebileceklerdir. Buna göre, davacı dava dilekçesinde belirttiği dava sebebini değiştirebileceği gibi, örneğin; daha önce belirttiği ödünç sözleşmesi sebebini değiştirip, sebepsiz zenginleşme sebebine dayanabilecektir. Keza, davacı dav...
(Şerh No: 10194 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 176 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 176 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 176 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

HMK. MADDE 176 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 11575 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 09-05-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04297805 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.