Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 25

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 25
2. Davalar
Davacı, hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir.

Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.

Davacının, maddi ve manevi tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekaletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır.

Manevi tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; mirasbırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.

Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.

Gerekçesi için Bkz.
 3  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 14-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 25 İçtihatları

İnternet yoluyla yapılan yayının durdurulması ve kaldırılması istemlerinde davacı dilerse Sulh Ceza Mahkemesine dilerse Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilecektir. Yönetmelikte belirlenen 15 günlük hak düşürücü süreyi kaçıran davacının her zaman genel hükümlere göre mahkemeye dava açması da mümkündür. Ancak 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK'nın 389/1 maddesi "mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkans...
(Şerh No: 16922 - Ekleyen: Av.M.Gökhan AHİ - Tarih : 03-05-2019)

Twitter hesabı üzerinde yapılan paylaşımın, eleştiri niteliğin taşımadığı, aksine ilgili paylaşım davacının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığından ötürü; davacı lehine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken davanın red edilmesi hukuka uygun değildir.
(Şerh No: 16849 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 12-09-2018)

Davacının kişiliği değil izlediği siyaset ve duruşu eleştirilmiştir. Söylenen sözler eleştiri hakkı sınırları içinde olup, açıklamalarda, aşağılama ya da onur kırma kastı bulunmamaktadır. Davanın reddi gerekir.
(Şerh No: 6005 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-06-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 25 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddenin değişiklikten önceki hali
B) DAVA HAKLARI Madde 24/a - (Ek madde: 04/05/1988 - 3444/1. md.) Şahsiyet hakkı hukuka aykırı olarak tecavüze uğrayan veya bir tecavüz tehlikesi karşısında bulunan kişi, tecavüze son verilmesini veya tecavüz tehlikesinin önlenmesini talep edebileceği gibi, sona ermesine rağmen etkisi devam eden tecavüzün hukuka aykırılığının tespitini ve gerekiyorsa kararın yayınlanmasını ya da üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir. Maddi ve manevi tazminat davaları a...
(Şerh No: 2746 - Ekleyen: Av.Zeynep ÖDER - Tarih : 23-12-2009)

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 24/a maddesini karşılamaktadır. Madde yürürlükteki Kanuna 3444 sayılı Kanunla konulmuş yeni bir hükümdür. Maddenin aslı İsviçre Medenî Kanununun 1985 tarihinde yürürlüğe giren yeni 28/a maddesidir. Maddenin birinci fıkrasında zarar ve kusur koşullarını gerektirmeyen saldırı tehlikesinin önlenmesi, saldırıya son verilmesi ve tespit davaları düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkrada yer alan davalarla birlikte davacıya, mahkemece verilen düz...
(Şerh No: 783 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 25 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 25 Yabancı Dil Çevirileri

The plaintiff may ask the judge for the prevention of a prospective assault or suspension of an existing one or the determination of the illegality of which has ended but still influential . Additionaly, the plaintiff is also entitled to ask for the decision or the settlement be published or notified to third parties. The plaintiff's right to seek compensation for tangible or non-pecuniary damages and to claim restitution of profit gained by the defendant as a result of illegal act pursuant to the provisions of transactions without the power to represent is reserved. The right to non-pecuniary compensation cannot be assigned to third parties without the consent of the defendant and is not passable to the heirs unless had it been once claimed by the deceased person. Both the Courts of the domiciles of the plaintiff or of the defendant has juristiction for the cases intented for the protection of personality.
(Şerh No: 149 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 22-11-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 25 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 25 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6502 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 02-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03730702 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.