Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 24

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 24
İKİNCİ BÖLÜM

Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler

Tasarruf ilkesi
(1) Hâkim, iki taraftan birinin talebi olmaksızın, kendiliğinden bir davayı inceleyemez ve karara bağlayamaz.

(2) Kanunda açıkça belirtilmedikçe, hiç kimse kendi lehine olan davayı açmaya veya hakkını talep etmeye zorlanamaz.

(3) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri dava konusu hakkında, dava açıldıktan sonra da tasarruf yetkisi devam eder.
HMK. MADDE 24 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : MülgaHUMK.72, MülgaHUMK.79, AnaY.36
 1  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Admin, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 24 İçtihatları

Davalının cevap dilekçesinde karşı boşanma davası açtığına ilişkin bir beyan ve talep bulunmadığından, talep olmaksızın bu konuda bir karar verilmesi usule ve yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 13629 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 20-05-2012)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 24 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi
Maddeyle, hâkimin bir davaya ancak, taraflardan birinin talebi üzerine bakabileceği, tarafın da bir davayı açmak, takip etmek ve sona erdirmekte serbest olduğu hususu düzenlenmiştir. Bu husus medeni usul hukukunda “tasarruf ilkesi” olarak bilinmektedir. Bu ilke, 1086 sayılı Kanunun 72 ve 79 uncu maddelerinde yer almış iken, bu maddede birinci ve ikinci fıkralar olarak düzenlenmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasıyla, özel hukuktaki hukukî ilişkilerde var olan irade serbestisinin, dava açılmakla ...
(Şerh No: 9980 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 24 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 24 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 24 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

HMK. MADDE 24 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9868 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-02-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

HMK. MADDE 24 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

BEŞİNCİ FASIL :İKİ TARAFIN HAK VE VAZİFELERİ
MülgaHUMK. MADDE 72.
Hakim iki taraftan birinin talebi olmaksızın re'sen bir davayı tetkik ve halledemez.
MülgaHUMK. MADDE 79.
Kanunen sarahat olmadıkça hiç kimse kendi lehine olan davayı ikameye veya hakkını talebe icbar olunamaz.
 1  Türkçe   
XIII. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler A. Hak Arama Hürriyeti
AnaY. MADDE 36.
(Değişik: 3.10.2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.
 9  İçtihat   
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03727198 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.