Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 17

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 17
Yetki sözleşmesi
Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır.
HMK. MADDE 17 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : MülgaHUMK.22, MÖHUK.47
 3  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Admin, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 17 İçtihatları

Yetki şartı kararlaştırılmış olan bir sözleşmeye dayalı alacağın temlik alınması halinde,yetki şartı sözleşmenin tarafı olmayan temlik alanı dahi kapsar.Bu nedenle davanın, davacı temlik alan tarafından, davalı borçlunun yerleşim yeri olan genel yetkili mahkeme yerine, temlik eden ile davalı borçlu arasındaki sözleşmede kararlaştırılan mahkemede açılmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. ["Yetki sözleşmesi cüzi ve külli halefleri, mesela dava konusu alacağı devralanlar ve mirasçıları dahi ka...
(Şerh No: 14660 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 04-06-2013)

1)6100 sayılı HMK.17.madde uyarınca, yetki sözleşmesi ancak tacirler veya kamu tüzel kişileri arasında yapıldığı takdirde geçerlidir. 2)Taraflar, sözleşmeyle yetkili kıldıkları mahkeme yanında, kanunen yetkili olan genel ve özel yetkili mahkemelerin de yetkisinin devam etmesini istiyorlarsa, bunu ayrıca ve açıkça sözleşmede belirtmelidirler. Aksi halde, davanın yalnız yetki sözleşmesiyle belirlenen mahkemede açılması gerekmektedir. 3)Ne var ki; bu yeni düzenleme, 01.10.2011 tarihinden son...
(Şerh No: 14663 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 01-06-2013)

Bilindiği üzere 1086 Sayılı HUMK'nun 22. maddesinde, tarafların yetki sözleşmesi yapmak suretiyle yetkili olmayan bir mahkemenin yetkisini kabul edebilecekleri belirtilmişti. Buna göre tarafların hükmi şahsiyetlerinin önemi olmadan, tüzel kişilerin yanında gerçek kişilerinin de yetki sözleşmesi yapabilecekleri tabii idi. 6100 sayılı HMK. ile getirilen yeniliklerden bir tanesi de yetki sözleşmelerine ilişkin olup, 17.madde uyarınca yetki sözleşmesi düzenleyebilecek şahıslar sadece tacirler vey...
(Şerh No: 14662 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 01-06-2013)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 17 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi
Yetki sözleşmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemede, tacirler veya kamu tüzel kişileri ile diğer kişiler, yetki sözleşmesi yapmak açısından, birbirinden ayırt edilmiştir. Tacirler veya kamu tüzel kişileri kendi aralarındaki hukukî ilişkilerde her ikisi de hukuken eşit konumda sayılabilirler. Buna karşılık, tacirler veya kamu tüzel kişileri, diğer bir gerçek kişiye göre, daha güçlü konumda bulunmaktadırlar. Daha zayıf konumda olan kimselerin daha güçlü olan tacir veya kamu tüzel kişilerine karş...
(Şerh No: 9973 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 17 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 17 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 17 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

HMK. MADDE 17 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9861 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-02-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

HMK. MADDE 17 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

MülgaHUMK. MADDE 22.
Mahkemenin salahiyeti intizamı amme esasına binaen tayin edilmemiş olan hallerde iki taraf bir veya mütaaddit muayyen hususa mütaallik ihtilaflarının salahiyettar olmıyan mahal mahkemesinde görülmesini tahriren mukavele edebilirler. Bu halde işbu mahal mahkemesi o davaya bakmaktan imtina edemez.
 5  İçtihat    2 Bilgi    1  Türkçe   
Yetki anlaşması ve sınırları
MÖHUK. MADDE 47.
(1) Yer itibariyle yetkinin münhasır yetki esasına göre tayin edilmediği hallerde, taraflar, aralarındaki yabancılık unsuru taşıyan ve borç ilişkilerinden doğan uyuşmazlığın yabancı bir devletin mahkemesinde görülmesi konusunda anlaşabilirler. Anlaşma, yazılı delille ispat edilmesi halinde geçerli olur. Dava, ancak yabancı mahkemenin kendisini yetkisiz sayması veya Türk mahkemelerinde yetki itirazında bulunulmaması halinde yetkili Türk mahkemesinde görülür.       

       (2) 44, 45 ve 46 ncı maddelerde belirlenen mahkemelerin yetkisi tarafların anlaşmasıyla bertaraf edilemez.
 2 Bilgi   
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03642392 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.