Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İşK. MADDE 17

     
 
4857 S.lı İş Kanunu MADDE 17
SÜRELİ FESİH

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

       İş sözleşmeleri;

       a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

       b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

       c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

       d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

       Feshedilmiş sayılır.

       Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

       Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

       İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

       İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

       Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.
 4  İçtihat    2 Bilgi    (Madde son güncelleme Engin Özoğul, 13-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İşK. MADDE 17 İçtihatları

İşçinin emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.
(Şerh No: 17240 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 14-03-2023)

İşçi, Ağustos ayı ücreti muaccel olmadan işverene ihtar çekerek ihalenin 31.08.2011 tarihinde sona ereceğini, kendisine yeni çalışma yeri gösterilmesini, aksi halde iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdireceğini belirtmiştir. İşveren, iş bitiminde, işçiye iş bulmak zorunda değildir; yapılacak işin bitmesi sonucu iş ilişkisinin sona ermesi işveren feshi olarak değerlendirilir. İşçinin, işverene iş bitimi sonrası yeni işyeri göstermesini istemesi, aksi halde iş sözleşmesini feshetmesi de işçinin ...
(Şerh No: 15659 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-07-2014)

17.MADDEYE GÖRE FESİH YAPILAN İŞÇİNİN SONRADAN İSTİFA ETTİĞİ İDDİASI DİNLENEMEZ..
(Şerh No: 13880 - Ekleyen: Av.Ali EKMEKÇİ - Tarih : 22-08-2012)

4857 sayılı İş Kanunu’ nun 17. maddesine göre belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshi, yasada belirtilen süreler kadar ihbar süresi verilmesi ya da ihbar tazminatının ödenmesi suretiyle her zaman mümkündür. Ancak, yasayla tanınan bu hakkın her hak gibi kötüye kullanılmaması gerekir. Medeni Kanun’ un 2. maddesinde ifade edilen, dürüstlük ve objektif iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde fesih hakkını kötüye kullanan işveren 17. maddede belirtilen ihbar sürelerinin 3 katını kötü niyet tazmina...
(Şerh No: 3428 - Ekleyen: Av.Derya DEMİR - Tarih : 14-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İşK. MADDE 17 Şerhler, Notlar, Yorumlar

İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri MADDE 17. - Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa olsun, yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir. Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerd...
(Şerh No: 4937 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-03-2010)

İş Kanunu'nun 17. maddesinde yer alan ve uygulamada karışıklık yaratan kurumlardan biri de "kötüniyet tazminatı"dır. Birçok kişi 4857 sayılı Kanun'a tabi tüm işçilerin kötüniyet tazminatı talep edebileceği düşüncesindir. Oysa yasal düzenlemede buna bir sınırlama getirilmiştir. Her işçi değil sadece iş güvencesi kapsamı dışında olan işçiler kötüniyet tazminatı talep edebilecektir. Yani yasakoyucu örneğin altı aylık kıdemi olmadığı için iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçiye farklı bir ...
(Şerh No: 527 - Ekleyen: Av.Engin ÖZOĞUL - Tarih : 05-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İşK. MADDE 17 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İşK. MADDE 17 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İşK. MADDE 17 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04117703 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.