Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 2

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 2
Asliye hukuk mahkemelerinin görevi
Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.
 6  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 06-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 2 İçtihatları

Boşanma protokolünde vergi ve mali yükümlülükleri üstlenen eski eş bu yükümlülüklerini yerine getirmemişse, icra takibi sonrası itirazın iptali davası Aile Mahkemesinde görülmelidir.
(Şerh No: 17209 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 16-12-2022)

Boşanma protokolünden kaynaklanan tapu iptali ve tescil davalarında uyuşmazlık Aile Hukukundan kaynaklanmakta olup 4787 sayılı yasa md. 4/1 uyarınca Aile Mahkemesi görevlidir.
(Şerh No: 16631 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 15-08-2017)

Davacı-karşı davalı kadın dava dilekçesinde; vadeli hesabında bulunan 7500 TL nakit paranın kocanın isteğin üzerine daha fazla faiz getireceğinden bahisle kocanın hesabına aktarıldığı ve iade edilmediği belirtilerek 7500 TL'nin tarafına verilmesini istemiş ve bu hususta nispi harcı yatırmıştır. Davacı-karşı davalı kadının bu istemi aile hukukundan kaynaklanmayıp, genel hükümlere tabi alacak istemi niteliğindedir. Görev kamu düzenine dair olmakla yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate ...
(Şerh No: 16410 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-01-2016)

Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilinceye kadar Sulh Hukuk mahkemesinin görevli olduğu ileri sürülüp itiraz da bulunulabilir.Ancak karar verildikten sonra davanın sulh mahkemesinin görevi içinde olduğu ileri sürülerek bu konu temyiz nedeni yapılamaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 7/3. maddesi: "Bir dava, asliye mahkemesinde hükme bağlandıktan sonra, davanın sulh mahkemesinin görevi içinde olduğu ileri sürülerek üst mahkemede itirazda bulunulamaz." Somut olayda da asliye hukuk mahkemesi...
(Şerh No: 14665 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 03-06-2013)

Mirasın kayıtsız şartsız reddinin iptaline ilişkin davalarda görev Asliye Hukuk Mahkemesine aittir.
(Şerh No: 12733 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-01-2012)

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklılarının veya iflas idaresinin, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde ikame edebilecekleri mirasın reddinin iptali davasına bakmaya asliye hukuk mahkemesi görevlidir.
(Şerh No: 12730 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-01-2012)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 2 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi ("Adalet Komisyonu Raporu"ndan)
...Tasarının 2 nci maddesinin müzakereleri sırasında, “Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkemenin, asliye hukuk mahkemesi olması ayrıca insana verilen zararlarının tazmini hukukunda hangi yargı koluna girerse girsin asliye hukuk mahkemesinin görevli olması” hususlarına ilişkin değişiklik önergesi verilmiştir. Değişiklik önergesinin gerekçesi aynen şöyledir: “Bugüne kadar, malvarlığına ilişkin d...
(Şerh No: 10090 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 2 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 2 Yabancı Dil Çevirileri

Competent court in actions concerning rights of assets and rights of personal entity regardless of value and amount of object of litigation, is the court of general jurisdiction unless a contrary regulation existed. Unless a contrary regulation existed in this Code or other laws, the court of general jurisdiction is also competent in respect to the other actions or matters.
(Şerh No: 12774 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 14-01-2012)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 2 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

HMK. MADDE 2 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9846 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-02-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04425097 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.