Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

(ACİL lütfen yardım)HUMK.10 Kargo ile teslim halinde ifa yeri?

Yanıt
Old 03-10-2007, 11:03   #1
Semanur

 
Varsayılan (ACİL lütfen yardım)HUMK.10 Kargo ile teslim halinde ifa yeri?

İyi günler,
Alım satıma ilişkin bir itilafta satıcı aleyhine davacının ikametganı olan Samsun ...Mah.de dava açılmıştır.Genel yetki kuralına dayanarak davalının ikametgahı olan İstanbul Mahkemleri mi yetkilidir yoksa Humk 10 uyarınca sözleşmenin ifa yeri (mallar kargoya İstanbul'dan veriliyor, burdan yola çıkarak teslim yeri İstanbul denebilir mi) olan davacının ikametgahımıdır? Konuyla ilgili yargıtay kararı bulamadım. Yardımcı olunursa çok sevinirim. Buarada yetki sözleşmesi yok.
2.Sorumda davalının ,ikametgahı Üsküdar bildiğim kadarıyla Ticaret mahkemesi Üsküdar'da yok eğer yetki itirazımız yerinde görülürse dosya nerde görülecektir?
Yardımcı olan herkeze teşekkür ederim
Old 03-10-2007, 13:41   #2
Kadir COŞKUN

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas : 2000/3-132
Karar : 2000/144
Tarih : 01.03.2000

ÖZET : Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, sözleşmenin yerine getirileceği yer mahkemesinde de dava açılabilir. Tarafların sözleşmenin yerine getirileceği yer hakkındaki açık veya zımni isteğinin anlaşılamadığı hallerde, sözleşmenin yerine getirileceği yer Borçlar Kanunun 73. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenir. Buna göre alacağın ödeme yeri kararlaştırılmamış ise alacaklının ikamet ettiği yerde ödenmesi gerekir.

(818 s. BK. m. 73) (1086 s. HUMK. m. 10)

KARAR METNİ :
Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesince davanın yetki yönünden reddine dair verilen 7.4.1999 gün ve 1999/254-420 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 5.7.1999 gün ve 1999/7050-7341 sayılı ilamı ile; (...Dava, borç olarak verilen paranın tahsili isteğine ilişkindir.

Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, sözleşmenin yerine getirileceği (icra-ifa edileceği) yer mahkemesinde de dava açılabilir. (HUMK. md. 10) Tarafların sözleşmenin yerine getirileceği yer hakkındaki açık veya zımni isteğinin anlaşılamadığı hallerde, sözleşmenin yerine getirileceği yer Borçlar Kanunun 73. madde 1.f. göre belirlenir. Buna göre alacağın ödeme yeri kararlaştırılmamış ise alacaklının ikamet ettiği yerde ödenmesi gerekir.

Bu durumda alacaklı davacının, ikamet ettiği yer mahkemesinde alacak davası açmasında usul ve yasaya aykırılık yoktur.

O halde mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken bazı yazılı gerekçelerle yetkisizlik kararı verilmesi doğru değildir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir....) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu´nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına dosyadaki tutanak ve kanıtlara, temyiz dilekçesinde ileri sürülen hükme etkili itirazların Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 5.7.1999 gün ve 1999/7050-7341 sayılı ilamında ayrı ayrı ele alınıp cevaplandırılmış bulunmasına ve özellikle davacının ödünç sözleşmesine dayanmasına, yetki uyuşmazlığının çözümlenmesinde ayrıca ödünç sözleşmesini kanıtlar nitelikte yazılı bir belge aranmasına gerek bulunmamasına göre, Hukuk Genel Kurulu´nca da benimsenen özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının özel Daire bozma kararında ve yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 1.3.2000 gününde, oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : {Corpus Arşiv No: HG-73}
Old 03-10-2007, 13:48   #3
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

humk 10,bk 186-1,2 gereği borcun ifa yeri teslim edileceği yer olup Samsun mahkemeleri de yetkilidir.Davacı burda ister humk 10 gereği samsun'da açar ister genel kural gereği İstanbul'da açar davasını.
Old 03-10-2007, 13:54   #4
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

yukardaki içtihat olaya uymuyor.Orda paranın tahsil istemi var.Olayımızda alıcı dava açmış satıcı değil
Old 03-10-2007, 13:57   #5
Kadir COŞKUN

 
Varsayılan

Sayın Rasnolnikov' a katılıyorum. Yukarıda eklediğim karardan da anlaşılacağı üzere eğer taraflar ifa yeri ya da ifa yerine geçmek üzere malın teslim yerini belirlememişlerse( yani mal kargoya verilmekle borçlunun yedinden çıkar gibi bir ifade varsa ) bu durumda sözleşmenin ifa edileceği yer BK 73. maddeye göre tespit edilir ki sizin olayınızda aksine bir sözleşme şartının varlığından bahsetmediğinize göre ifa yeri Samsun' dur ve HUMK un 10. maddesine göre davacı seçimlik yetkisini kullanıp Samsun Mahkemeleri' nde de davasını ikame edebilir kanısındayım.
Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Davacının Kayıp Olması halinde Humk.96-97 Temelinde Teminat Talebinin Haklılığı Sor. Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 16 13-05-2004 09:35
Lütfen Yardım mago Hukuk Soruları Arşivi 13 29-11-2002 00:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03802204 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.