Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Ticari Duyurular Ticari hukuk programları ve ürünleri, ücretli seminer ve konferans duyuruları, hukuk kitapları - yayınları. Hukukla ilgili tüm ticari ilanlar için.

Yeni Kitabım: Dilekçe Örnekleri Yaşanmış Örneklerle Dayanaklı ve İçtihat Örnekli

Yanıt
Old 11-01-2014, 19:38   #1
paluri

 
Varsayılan Yeni Kitabım: Dilekçe Örnekleri Yaşanmış Örneklerle Dayanaklı ve İçtihat Örnekli

Kitabım Legal Yayınevinden yayımlanmıştır.

http://www.legalkitabevi.com/paluri-...-ornekleri.htm


DİLEKÇE ÖRNEKLERİPaluri Arzu KAL DEMİRÇİAİLE VE ŞAHSIN HUKUKU4320 Sayılı Yasa Gereği Tedbir Başvurusu Dilekçesi 5

Aile Konutu Cevap Dilekçesi ve Deliller 7

Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin İptali Dava Dilekçesi 11

Boşandığı Eşin Soyadını Kullanma İzin Talebi Dilekçesi 15

Boşanma Bilirkişi Raporu, Tanık Beyanları ve Esasa İlişkin Beyan Dilekçesi 16

Boşanma Dava Dilekçesi 18

Boşanma Davaya Cevap Dilekçesi 21

Boşanma Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 24

Boşanma Tanık Beyanları ve Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 27

Boşanma Tanık İfadeleri ve Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 31

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Dava Dilekçesi 34

Boşanma Temyiz Dilekçesi 35

Boşanma Uzman Raporu Hakkında Beyan Dilekçesi 37

Çocuk Yardım Nafakası Beyan Dilekçesi 39

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Dava Dilekçesi 41

Mal Paylaşımı Dava Dilekçesi 42

Mal Paylaşımı Replik Dilekçesi 44

Vasi Tayini Dava Dilekçesi 47

Vasiyete İtiraz Dilekçesi 48

Vasiyetin İptali ve Tenkis Dava Dilekçesi 49

Vasiyetin İptali ve Tenkis Duruşma Öne Alım Dilekçesi 52

Velayet ve Boşanma Tanık Beyanları Hakkında ve Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 53

Velayetin Değiştirilmesi Temyize Cevap Dilekçesi 57

Velayetin Değiştirilmesi ve Nafaka Dava Dilekçesi 60

ALACAK DAVALARI, TAZMİNAT, RÜCU VE SİGORTA HUKUKUAlacak Davası Yetkisizlik Kararı Temyiz Dilekçesi 65

Aracın Pert Olması Nedeniyle Sigorta Bedelini Talep Davaya Yanıt Dilekçesi 68

Araç Hasarının Şüpheli Olması Nedeniyle Hasar Tespit Dilekçesi 70

Araç Maddi Hasar Sigorta Rücuen Tazminat Dava Dilekçesi 72

Araç Maddi Hasar Sigorta Rücuen Tazminat Temyize Yanıt Dilekçesi 74

Araç Satışında Peşin Satış ve İspat Külfeti Beyan Dilekçesi 76

Bankanın Bilgi Dışında Çektiği Paranın İadesi Talepli Dava Dilekçesi 78

Cari Hesap Alacağı İtirazın İptali (İspat Yükü) Dava Dilekçesi 80

Cari Hesap Alacak Davası Dava Dilekçesi (Birleştirme Talepli) 82

Çalınan Araç Sigorta Bedeli Dava Dilekçesi 85

Darp Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 87

Destekten Yoksun Kalma Davaya Yanıt Dilekçesi 89

Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Cevaba Cevap Dilekçesi 91

Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 93

Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Yanıt Dilekçesi ve Deliller 96

Fatura İtirazın İptali Karar Düzeltme Dilekçesi 102

Fatura İtirazın İptali Rapora Karşı Beyan Dilekçesi 105

Fatura İtirazın İptali Temyiz Dilekçesi 107

Fatura Konsinye Mal İtirazı İtirazın İptali Dava Dilekçesi 110

Hakaret Tehdit Manevi Tazminat Beyan Dilekçesi 113

Haksız Azil Nedeniyle Vekalet Ücreti Alacak Dava Dilekçesi 116

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davaya Yanıt Dilekçesi 121

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Rapora İtiraz Dilekçesi 126

Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Temyiz Dilekçesi 137

Haksız Tahliye Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 145

İhbar Olunan Sigorta Yanıt Dilekçesi 149

İmza İtirazı Cevap Dilekçesi ve Delil Listesi 151

İrade Dışında Gerçekleşen Bankacılık İşlemi Nedeniyle Bankadan Alacak Davası Delil ve Replik Dilekçesi 153

İşgücü Kaybı Nedeniyle Tazminat Adli Tıp Raporuna Beyan Dilekçesi 156

Kambiyo Vasfında Olmayan Çek Nedeniyle İtirazın İptali Dava Dilekçesi 157

Kambiyo Vasfında Olmayan Senet Nedeniyle İtirazın İptali Dava Dilekçesi 159

Kambiyo Vasfında Olmayan Senet Nedeniyle İtirazın İptali Replik Dilekçesi 161

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Rücu Dava Dilekçesi 163

Kazanç Kaybı Nedeniyle Alacak Davası Davalı Rapora Beyan Dilekçesi 165

Komisyon Sözleşmesi Nedeniyle İtirazın İptali Ek Temyiz Dilekçesi 167

Komisyon Sözleşmesi Nedeniyle İtirazın İptali Temyiz Dilekçesi 170

Kredi Güvence Sigortası Nedeniyle Alacak Davası Davalı Rapora Beyan Dilekçesi 179

Markaya Tecavüzün Önlenmesi Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 181

Menfi Tespit Davasında Alacaklıdan Başkasına İfa Sebebiyle Beyan Dilekçesi 186

Menfi Tespit Esas Hakkında ve Rapora Karşı Beyan Dilekçesi 189

Senet Nedeniyle Menfi Tespit Davalı Beyan Dilekçesi 192

Senet Nedeniyle Menfi Tespit Düplik Dilekçesi 194

Senet Nedeniyle Menfi Tespit Yanıt Dilekçesi 197

Sigorta Rücuen Tazminat İtirazın İptali Dava Dilekçesi 200

Silahla Yaralama Tazminat Davası Yanıt Dilekçesi 202

Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Alacak Dava Dilekçesi 204

Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Kar Mahrumiyeti ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 211

Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Menfi Tespit Dava Dilekçesi 217

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih Alacak Davası Dava Dilekçesi 221

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 224

Şirket Yöneticisinin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 227

Tavzih Talebi Cevaba Cevap Dilekçesi 231

Tecavüz Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 233

Tedbirin Kaldırılması Talebinin Reddi Müdürlük İşlemini Şikayet Temyiz Dilekçesi 235

Tehdit Hakaret Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 237

Tehdit Hakaret Manevi Tazminat Replik Dilekçesi 242

Teminat Senedi Menfi Tespit Dava Dilekçesi 244

Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 248

Trafik Kazası Manevi Tazminat Yanıt Dilekçesi 251

Trafik Kazası Tazminat Cevaba Cevap Dilekçesi 253

Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikayet Cevap Dilekçesi 255

Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikayet Temyiz Dilekçesi 257

Yangın Nedeniyle Tazminat Rücu Dava Dilekçesi 259CEZA HUKUKUAdam Öldürme ve Azmettirme Savunma Dilekçesi 263

Adam Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 267

Bilişim Sistemleri ve Bankayı Vasıta Kullanarak Dolandırıcılık Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 270

Darp Hakaret Zorla Alıkoyma Tehdit Şikayet Dilekçesi 272

Doktor Hatası Nedeniyle Adli Tıp Raporuna Sanık Müdafii İtiraz Dilekçesi 274

Elektrik Hırsızlığı Savunma Dilekçesi 276

Emniyeti Suistimal Hırsızlık Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 280

Gasp Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 282

Gerekçesiz Ceza Alt Sınırdan Uzaklaşma Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 283

Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi 284

Görevi Kötüye Kullanma Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 286

Görevi Kötüye Kullanma Savunma Dilekçesi 288

Karşılıksız Çek Eski Hale İade Talepli Dilekçe 289

Kasten Adam Öldürme Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 291

Kasten Adam Öldürme Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 2 293

Kavgaya El Atmak Savunma Dilekçesi 296

Kişilik Haklarının İhlali Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 297

Öldürmeye Kalkışmak Savunma Dilekçesi 299

Resmi Belgede Sahtecilik Tahliye Talepli Dilekçe 302

Resmi Evrakta Sahtecilik Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 304

Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi 307

Resmi Kayıtlarda Sahtekarlık ve Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi 309

Rüşvet Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 311

Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Savunma Dilekçesi 313

Sigorta Şirketini Dolandırmaya Teşebbüs Savunma Dilekçesi 315

Tahliye Talepli Dilekçe 317

Tahliye Talepli Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi 318

Tehdit Alıkoyma Darp Katılma Talepli Beyan Dilekçesi 321

Tahliye Talepli Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi 2 320

Tehdit Şikayet Dilekçesi 323

Tutuklama Kararının Kaldırılması Talepli Dilekçe 326

Tutuklu Kalınan Sürenin Mahsubu Talepli Dilekçe 328

Yağma Duruşma Talepli Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 329

Yağma Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 331

Yağma Mütalaaya Karşı Beyan ve Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 332

Yağma Tahliye Talepli Savunma Dilekçesi 333

Zimmet Tevsii Tahkikat ve Tahliye Talepli Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 335GAYRİMENKUL HUKUKU2B Tapu İptali ve Tescil Karar Düzeltme Dilekçesi 341

3091 Sayılı Yasa Gereğince Tahliye Dilekçesi 347

Ecrimisil Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi 348

Ecrimisil Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi 2 350

Ecrimisil Bilirkişi Raporuna ve Esasa İlişkin Beyan Dilekçesi 354

Ecrimisil Temyiz Dilekçesi 358

Ecrimisil ve Kira Geliri Dava Dilekçesi 361

Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Dava Dilekçesi 363

Eski Hale Getirme ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 364

Gayrimenkul Satış Sözleşmesine Aykırılık Sebebiyle Tazminat Dava Dilekçesi 365

Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Tescil Temyiz Dilekçesi 369

Gayrimenkulün Aynına İlişkin İlamın Kesinleşmeden İcraya Konamayacağı Sebebiyle Takibin İptali Temyize Yanıt Dilekçesi 371

Hakimin Bozma Kararına Uyma Kararıyla Bağlı Olmasının İstisnaları Beyan Dilekçesi 372

Haksız İşgal Delil Tespiti Dilekçesi 377

Hileye Dayalı Tapu İptali Tescil Davası Cevap Dilekçesi 378

İcra Takibi ve Tahliye Kararı Nedeniyle Menfi Tespit Davası Cevap Dilekçesi 383

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Dava Dilekçesi 385

İzaleyi Şüyu Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 387

İzaleyi Şüyu Ek Bilirkişi Raporuna Beyan ve İtiraz Dilekçesi 389

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Karşı Dava Dilekçesi 392

Kamulaştırmasız Elatma Dava Dilekçesi 394

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tazminat Dava Dilekçesi 397

Kira Alacağı İtirazın İptali Temyize Yanıt Dilekçesi 401

Kira Alacağı İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi 403

Kira Alacağı Menfi Tespit Dava Dilekçesine Yanıt Dilekçesi 404

Kira Tespit Islah Dilekçesi 409

Kira Tespit Temyiz Dilekçesi 411

Kira Tespit Temyize Yanıt Dilekçesi 415

Kira Uyarlama Davası Düplik Dilekçesi 417

Miras Taksim Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi 419

Müdahalenin Meni Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 421

Ortak Alana Müdahale Dava Dilekçesi 427

Ortak Alana Müdahale Tespit Dilekçesi 429

Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Tescil Bilirkişi Raporuna ve Davanın Esasına Dair Beyan Dilekçesi 430

Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Islah Talebinin Reddi Beyan Dilekçesi 433

Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Tanık İfadelerine Karşı Beyan Dilekçesi 436

Şüfa Davası Temyiz Dilekçesi 441

Tapu İptali Tenkis Miras Nedeniyle İstihkak Davası Replik Dilekçesi 443

Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi 450

Tasarrufun İptali İnanç Sözleşmesi Cevap Dilekçesi 452

Zilyetliğe Dayalı Tescil Temyiz Dilekçesi 456

İDARE HUKUKUEncümen Kararının İptali Dava Dilekçesi 461

Görevden Alma İdari İşlemin İptali Cevaba Cevap Dilekçesi 463

Görevden Alma İdari İşlemin İptali Cevaba Cevap Dilekçesi 2 466

Görevden Alma İdari İşlemin İptali Cevaba Cevap Dilekçesi 3 468

Görevden Alma İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi 471

Görevden Alma İdari İşlemin İptali Yd Talebinin Reddine İtiraz Dilekçesi 473

İdari İşlemin İptali Usuli Eksiklik Nedeniyle Reddedilen Dava Dilekçesi 477

İdari Para Cezasının İptali Temyize Yanıt Dilekçesi 479

Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Ara Karar Gereği Beyan Dilekçesi 480

Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Cevaba Cevap Dilekçesi 482

Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Temyiz Dilekçesi 487

Yd Talepli Görevden Alma İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi 490

Yd Talepli İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi 495

Yd Talepli İdari Para Cezasının İptali Temyiz Dilekçesi 497

Yd Talepli Ödeme Emrinin İptali Karar Düzeltme Dilekçesi 500İHTARNAMELERAcentelik Sözleşmesi Feshi ve Acentelik Vekaleti Azli İhtar 507

Bankanın Haksız Eyleminden Dolayı Tazminat İhtarı 508

Fatura ve Cari Hesap Alacağı İhtar 510

Haksız Rekabet İhtara Yanıt 511

Haksız Rekabetin Durdurulması İhtar 512

Haksız Rekabetin Durdurulması İhtar 2 513

Hisse Devri ve Ortaklıktan Çıkma Talebi İhtar 515

İhtara Cevap ve Karşı İhtar 516

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye ve Kira Artışı İhtar 517

İşe Devamsızlık Nedeniyle İhtar 518

İşe İade Talepli İhtar 519

Kesinleşen Mahkeme Kararına Göre İşe İade İhtar 520

Kira Alacağı İhtar 521

Kira ve Fatura Alacağı İhtar 522

Satın Alınan Taşınmazdaki Ayıp İhtarı 524

Satın Alınan Taşınmazın Teslim Edilmemesi Nedeniyle Kira Talepli İhtar 525

Sigorta Acentesi Makbuzların İadesi İhtar 526

Sigorta Acentesi Poliçelerin İadesi İhtar 527

Sözleşmenin Feshi ve Teminatın İadesi İhtar 528İŞ HUKUKUAra Karardan Rücu ile Emsal Ücret Araştırması Yapılması Talepli Dilekçe 533

Emsal Ücret Araştırması İçin Gereken Bilgilerin Sunulduğu Dilekçe 534

Emsal Ücret Araştırması İşçi Vekili Talebi 535

Emsal Ücret Araştırması Yanıtlarının Beklenmesi Nedeniyle Ara Karardan Rücu Talepli Dilekçe 536

Gerçek Maaş Üzerinden Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi 537

Hatalı Onama Kararındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Talepli Dilekçe 539

Hizmet Tespiti İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 542

Hizmet Tespiti İşveren Vekili Temyiz Dilekçesi 545

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası İşveren Vekili Cevap Dilekçesi 547

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kusur Raporuna Karşı İşveren Vekili Beyan Dilekçesi 550

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kusur Raporuna Karşı İşveren Vekili Beyan Dilekçesi 2 553

İşçilik Alacağı Bozma Sonrası İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 555

İşçilik Alacağı Cevap Dilekçesi ve Delil Listesi 561

İşçilik Alacağı Davası İşveren Vekili Olarak Temyiz Dilekçesi 565

İşçilik Alacağı Davası İşveren Vekilinin İşe Davetle İlgili Beyan Dilekçesi 572

İşçilik Alacağı Davaya Cevap Dilekçesi 574

İşçilik Alacağı Davaya Cevap ve Delil Listesi 580

İşçilik Alacağı İşçi Vekili Olarak Bilirkişi Raporuna ve Davanın Esasına Beyan Dilekçesi 584

İşçilik Alacağı İşçinin Haklı Fesih Nedenleri İşveren Vekili Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 587

İşçilik Alacağı İşveren Bilirkişi Raporuna ve Islaha İtiraz Dilekçesi 591

İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna İtiraz ile Bozma Yönünde Ek Rapor Alınması Talepli Dilekçe 598

İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Ek Rapor Alınması Talepli Dilekçe 603

İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bozma Sonrası Beyan Dilekçesi 609

İşçilik Alacağı İşveren Vekili Düplik Dilekçesi 615

İşçilik Alacağı İşveren Vekili Ek Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 618

İşçilik Alacağı İşveren Vekili Ek Rapor Talepli Bilirkişi Raporuna ve Islaha İtiraz Dilekçesi 621

İşçilik Alacağı İşveren Vekili Olarak Bilirkişi Raporuna ve Islaha İtiraz ile Ek Rapor Talepli Dilekçe 625

İşçilik Alacağı İşveren Vekili Olarak Bilirkişi Raporuna ve Tanık İfadelerine Beyan Dilekçesi 629

İşçilik Alacağı İşveren Vekili Temyiz Dilekçesi 634

İşçilik Alacağı İşveren Vekili Temyiz Dilekçesi 2 641

İşçilik Alacağı İtirazın İptali Davaya Cevap Dilekçesi 645

İşçilik Alacağı İtirazın İptali İşçi Vekili Düplik Dilekçesi 649

İşçilik Alacak Davası Dava Dilekçesi 651

İşveren Vekili Esas Hakkında Beyan ve Karşı Dava Dilekçesi 654

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası Cevap Dilekçesi 657
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri Programı didem79 Ticari Duyurular 7 01-11-2010 14:07
Acil-İçtihat Örnekleri savunma Meslektaşların Soruları 1 09-12-2009 10:27
İçtihat Örnekleri - asıl işverenin iş kazasından dolayı müteselsil sorumluluğu savunma Meslektaşların Soruları 1 08-12-2009 14:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04309011 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.