Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yeni İnfaz Düzenlemesi Neler Getirdi?

Yanıt
Old 26-04-2020, 01:11   #1
IŞIKDEMİR

 
Varsayılan Yeni İnfaz Düzenlemesi Neler Getirdi?

1- 01/09/2020 tarihinden itibaren iş durumu ve ceza infaz kurumu kıstasıyla belirlenen il ve ilçelerde infaz hâkimliği kurulacaktır.

2- İnfaz hâkimliğinin verdiği kararlara karşı itirazlar infaz hâkimliğinin kurulduğu yer ağır ceza mahkemesine yapılacaktır. Birden fazla ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı ağır ceza mahkemesi ihtisas mahkemesidir.

3- Ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine hükmü veren mahkeme değil infaz hâkimliği karar verecektir.

4- Genel olarak hükümlüler ve hüküm özlülerle ilgili hususlarla ilgili verilecek kararlar için aktif ve etkili bir infaz hâkimliği sistemine geçilecektir.

5- Kasten yaralama suçunun nitelikli hâllerine “canavarca hisle kasten yaralama” eklenmiştir. Bu nitelikli hâle giren yaralama suçlarında temel ceza bir kat arttırılacaktır.

6- Kasten yaralama suçu sonucunda ölüm meydana gelmesi hâlinde verilecek cezanın üst sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkarılmıştır.

7- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun cezasının alt sınırı 2 yıldan 4 yıla, üst sınırı 6 yıldan 8 yıla çıkarılmıştır.

8- Tefecilik suçunun cezasının üst sınırı 5 yıldan 6 yıla çıkarılmıştır. Hapis cezası ile birlikte verilecek para cezasının da alt sınırı 500 gün karşılığı olarak belirlenmiştir.

9- Tefecilik suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde cezanın bir kat arttırılmasına ilişkin nitelikli hâl eklenmiştir.

10- Ağır hasta, engelli, hamile veya loğusa olan şüpheliler tutuklanmayarak haklarında adli kontrol kararı verilebilecektir.

11- Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar ile ikinci defa mükerrir olanlar hariç olmak üzere 3 yıl ve daha az hapis cezası bulunan hükümlüler doğrudan açık cezaevine alınacaktır.

12- Taksirli suçlardan dolayı 5 yıl ve daha az hapis cezası bulunan hükümlüler doğrudan açık cezaevine alınacaktır.

13- Adli para cezasını ödemediği için cezası hapis cezasına çevrilenler doğrudan açık cezaevine alınacaktır.

14- Taahhüdü ihlal, nafakayı ödememek gibi tazyik hapsine tabi olanlar doğrudan açık cezaevine alınacaktır.

15- Terör suçları, örgütlü suçlar, adam öldürme suçu, cinsel suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar ile diğer suçlardan 10 yıl ve daha az hapis cezası bulunan hükümlüler idare ve gözlem kurulu kararı ile infaz hâkiminin onayından sonra açık cezaevine geçebilecektir.

16- Hamile ve doğumdan itibaren 1 yıl geçmemiş olan kadınların cezalarının infazı ertelenecektir.

17- Cumhuriyet Savcısı tarafından diğer sebeplerle hapis cezasının 6 ay ertelenmesine ilişkin süre 1 yıla çıkarılmıştır.

18- Hakkında yakalama bulunan hükümlünün yakalanabilmesi için Cumhuriyet Savcısı veya Sulh Ceza Hâkimi emriyle evde, iş yerinde ve kamuya açık alanlarda arama yapılabilecektir.

19- Kapalı cezaevindeki hükümlüler dini bayramlarda, yılbaşında, doğum gününde ve genel zamanda 2 ayda bir cezaevi için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahip olacaktır.

20- Mazeret izni kullanmak isteyen hükümlülerin iyi hâlle geçirmiş olacakları süre 1/5’ten 1/10’a düşürülmüştür.

21- Hükümlülerin ana, baba, eş, kardeşinin hastalığı nedeniyle verilebilecek ziyaret izninin sayısı 1’den 2’ye çıkarılmıştır.

22- Açık cezaevinde bulunan hükümlülerin 3 ayda bir kullandıkları izin hakkı 3 günden 7 güne çıkarılmıştır.

23- İçtima ve mahsup kararlarının verilmesi yetkisi hükmü veren mahkemeler, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay’dan alınarak infaz hâkimliklerine verilmiştir.

24- Kamuya yararlı bir işte çalışan hükümlülerin çalıştığı her 2 saat 1 gün sayılacaktır.

25- Adam öldürme suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, işkence suçu, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçu, devlet sırlarına karşı işlenen suçlardan ve MİT'e karşı işlenen suçlardan mahkûm olan hükümlüler ile terör suçları ve örgütlü suçlardan mahkûm olan çocuklar hakkında koşullu salıverilme oranı 2/3 olarak uygulanacaktır.
-Örgütlü suçlar nedeniyle alınan süreli hapis cezaları hakkında koşullu salıverilme oranı 2/3 olarak uygulanacaktır.
-Yukarıda sayılan bu suçlar dışında kalan tüm suçlar nedeniyle alınan süreli hapis cezaları hakkında koşullu salıverilme oranı 1/2 olarak uygulanacaktır.

26- Kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 ay ve daha az, taksirle öldürme hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıl ve daha az hapis cezalarının hükümlünün talep etmesi halinde Cuma günü saat 19:00’dan Pazar günü saat 19:00’a kadar hafta sonları veya hafta sonları hariç her gün saat 19:00’dan ertesi gün saat 07:00’a kadar geceleri cezaevinde infaz edilebilecektir.

27- Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar hariç olmak üzere kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmişlerin mahkûm oldukları toplam 1 yıl ve daha az hapis cezasının infazında ev hapsi uygulanabilecektir.

28- Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar hariç olmak üzere 70 yaşını bitirmişlerin mahkûm oldukları toplam 2 yıl ve daha az hapis cezasının infazında ev hapsi uygulanabilecektir.

29- Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar hariç olmak üzere 75 yaşını bitirmişlerin mahkûm oldukları toplam 4 yıl ve daha az hapis cezasının infazında ev hapsi uygulanabilecektir.

30- Bakıma muhtaç ağır hasta ve engellilerin mahkûm oldukları 5 yıl ve daha az hapis cezasının infazında ev hapsi uygulanabilecektir.

31- Adam öldürme suçu, alsoya, üstsoya, eşe, kardeşe ve engelliye karşı işlenen kasten yaralama suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, işkence suçu, eziyet suçu, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçları ile terör suçları hariç olmak üzere; 30/03/2020 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle koşullu salıverilmesine 3 yıl kalan mahkumlar denetimli serbestlikten yararlanabilecektir. Yani denetimli serbestlikten yararlanma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır.

32- Adam öldürme suçu, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar ile terör suçları hariç olmak üzere; 30/03/2020 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle koşullu salıverilmesine 4 yıl kalan 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanabilecektir.

33- Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenmiş ağır hastalık, engellilik ve yaşlılık nedeniyle tek başına hayatını idame ettiremeyenlerden adam öldürme suçu, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar ile terör suçları hariç olmak üzere; 30/03/2020 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle cezalarının tamamı üst sınır gözetilmeksizin denetimli serbestlik yoluyla infaz edilebilecektir.

34- 01/01/2021 tarihine kadar cezaevinden çıktıktan sonra denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurma süresi 25 güne çıkarılmıştır.

35- Açık cezaevindeki hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmeye hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler koronavirüsü nedeniyle 31/05/2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır.

36- Kaçakçılık suçlarında eşyanın değerinin hafif olması hâlinde verilecek ceza yarısına kadar, pek hafif olması hâlinde üçte birine kadar indirilecektir.

37- Mükerrirler ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere kaçakçılık suçlarından dolayı etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesi’ne soruşturma bitene kadar ödeyenlerin cezası yarı oranında, kovuşturma sonunda hüküm verilene kadar ödeyenlerin cezası üçte bir oranında indirilecektir.
-Haklarında daha önce hüküm verilen ve dosyası infaz aşamasında olanlar da 14/07/2020 tarihine kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesi’ne yatırarak faydalanabileceklerdir.
-Yargıtay’daki tüm dosyalar da bu konuda değerlendirme yapılması için mahkemesine gönderilecektir.

38- Terör suçları nedeniyle verilen süreli hapis cezalarının koşullu salıverilme oranı 3/4 olarak uygulanacaktır.
Old 26-04-2020, 01:16   #2
IŞIKDEMİR

 
Varsayılan

Çocukların yeni infaz düzenlemesi durumu:

•Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (TCK md. 102, 103, 104 ve 105), uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan (TCK md. 188), suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan (TCK md. 220) ve terör suçlarından mahkum olan çocukların (15-18 yaş ayrımı yoktur) koşullu salıverilme oranı 2/3 olarak hesaplanacaktır.
•Yukarıda sayılan suçlar dışında kalan suçlardan mahkum olan çocukların (15-18 yaş ayrımı yoktur) koşullu salıverilme oranı 1/2 olarak hesaplanacaktır.
•Ancak her iki durumda da çocuklar için denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır.

••Ayrıca çocukların 30/03/2020 öncesi işlediği suçlar için geçerli olmak üzere aldığı cezanın yatarı hesaplanırken 15 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde geçirilen 1 gün, 3 gün olarak; 18 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde geçirilen 1 gün, 2 gün olarak sayılacaktır.
Old 26-04-2020, 01:17   #3
IŞIKDEMİR

 
Varsayılan

Şu an denetimde olanlar ile denetimi ihlâl edenlerin yeni infaz düzenlemesi durumu:

Şu an kapsam dışı kalmayan suçlardan dolayı denetimli serbestlik tedbiri uygulananların müddetnameleri yeniden düzenlenerek 1/2 üzerinden hesaplama yapıldıktan sonra 3 yıllık denetimli serbestlik süresi kapsamında durumu yeniden gözden geçirilecektir. Bu durumda denetimli serbestlik süresi kısalabilecektir.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanıyorken belirlenen yükümlülükleri ihlâl edenler 1/2 yatar hesabından yararlanabileceklerdir ancak 3 yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanamayacaklardır.

Denetimli serbestliği devam ediyorken suç işleyenler işlenen suçtan dolayı verilen ceza kesinleşene kadar denetimli serbestliğe devam edeceklerdir.
Old 26-04-2020, 01:18   #4
IŞIKDEMİR

 
Varsayılan

Doğrudan açık cezaevine ALINMAYACAK hükümlüler:
-Terör suçlarından mahkum olanlar,
-Örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak veya örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlar,
-Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar,
-İkinci defa mükerrir olanlar,
-Koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler.

Doğrudan açık cezaevine ALINACAK hükümlüler:

-Yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar,
-Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanlar,
-Adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler,
-Taahhüdü ihlal, nafakayı ihlal gibi İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi olanlar.

Doğrudan açık cezaevine alınan veya hâlen açık cezaevinde bulunanlardan açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilecek olan hükümlüler:
-Firar edenler,
-Başka bir suçtan dolayı hakkında 5271 sayılı CMK'nın 100. maddesi uyarınca tutuklama kararı verilenler,
-Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp cezası kesinleşmiş olanlar,
-Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp cezası kesinleşmemiş olsa bile kurum güvenliği açısından tehlike oluşturanlar,
-Açık cezaevi şartlarına veya çalışma koşullarına uyum sağlamayacakları saptananlar,
-İş temin edildiği halde çalışmayanlar veya iş düzenine uyum sağlamayanlar,
-Şartları tutmadığı halde açık cezaevine ayrıldığı sonradan anlaşılanlar,
-Cezası infaz edilmekte iken başka bir suçtan dolayı cezası kesinleşip içtimadan sonra koşullu salıverilmesine kalan sürenin açığa ayrılma kapsamı dışında kaldığı tespit edilenler.
Old 26-04-2020, 01:19   #5
IŞIKDEMİR

 
Varsayılan

Cezalarının toplamı 10 yıldan az olan hükümlüler,
cezalarının sadece 1 ayını kapalı cezaevinde geçirmek, “iyi halli” olmak ve koşullu salıverilme süresine 7 yıl veya daha az kalması kaydıyla açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptirler.

Cezalarının toplamı 10 yıl veya daha fazla olan hükümlüler,
toplam cezalarının 1/10’unu (onda birini) herhangi bir cezaevinde geçirmek, “iyi halli” olmak ve koşullu salıverme süresine 7 yıl veya daha az kalması şartıyla açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptirler.
Yani cezalarının toplamı 10 yıl veya daha fazla olan hükümlülerin cezalarının 1/10'unu (onda birini) kapalı cezaevinde geçirmiş olması yeterli değildir. Koşullu salıverilme süresine 7 yıl veya daha az kalması da gerekir.

*Cezalarının toplamı 10 yıldan az olanlar için cezalarının 1 ayını, cezalarının toplamı 10 yıl veya daha fazla olanlar için 1/10'unu kapalı cezaevinde geçirmek tek başına yeterli değildir. Dikkat edilmesi gereken husus koşullu salıverilme süresine 7 yıl veya daha az kalması gerekir. 1 yıllık veya 3 yıllık denetimli serbestlik süresi de bu 7 yıla dahildir.
**İyi hâlin değerlendirilmesi 5275 sayılı CGTİHK'nın 89'uncu maddesi uyarınca idare ve gözlem kurulu tarafından yapılır.
***Ancak toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgütlü suçlar, kasten öldürme suçu, cinsel suçlar ve uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlarından mahkum olanların değerlendirilmeleri Cumhuriyet Başsavcısı'nın başkanlık edeceği bir idare ve gözlem kurulu ile infaz hâkimliğinin onayından sonra yapılır.


Müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlüler,
koşullu salıverilme tarihine beş yıl veya daha az süre kala açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptirler.

Cezaları yüksek güvenlikli olarak veya yüksek güvenlikli kapalı kurumlarda infaz edilen hükümlüler,
cezalarının üçte birini (1/3) iyi hâlli olarak geçirmek ve koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha az süre kalmak şartıyla açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptirler.

5237 sayılı TCK'nın 142, 148, 149, 188 ve 190. maddeleri ile mülga 765 sayılı TCK'nın 403, 404, 491/3-4, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 ve 499. maddelerinden mahkûm olan hükümlüler,
koşullu salıverilme tarihine beş yıldan az süre kalmak şartıyla açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptirler.

5237 sayılı TCK'nın 102. ve 103. maddeleri ile eşe karşı işlenen 82/1-d, 86/3-a ve 96/2-b maddeleri ve mülga 765 sayılı TCK'nın 414, 416/1, 418/1 maddeleri ile eşe karşı işlenen 449/1, 456 ve 457/1 maddelerinden mahkûm olan hükümlüler,
koşullu salıverilme tarihine üç yıldan az süre kalmak şartıyla açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptirler.

Terör ve örgütlü suçlardan hükümlüler,
mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilmek ve koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalmak şartıyla açık cezaevine ayrılma hakkına sahiptirler.
Old 26-04-2020, 01:20   #6
IŞIKDEMİR

 
Varsayılan

Mükerrirlerin yeni infaz düzenlemesi durumu:

Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanan hükümlüler yeni düzenleme kapsamında, yalnızca, yatar hesabı yapılırken gözetilen 1/2 koşullu salıverilme oranından yararlanamayacaktır.

Tekerrür hâlinde yatar oranı 2/3 üzerinden hesaplanacaktır.

Ancak yatar 2/3 üzerinden hesaplandıktan sonra 3 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabileceklerdir.

İkinci kez mükerrir olanların yatarı 4/4 olarak hesaplanacak, ikinci kez mükerrir olanlar doğrudan açık cezaevine alınmayacak, ancak 3 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabileceklerdir.
Old 26-04-2020, 01:20   #7
IŞIKDEMİR

 
Varsayılan

Yakalaması bulunanların ve henüz teslim olmamış olanların yeni infaz düzenlemesi durumu:

30.03.2020 tarihinden önce suç işleyip de kesinleşmiş cezası olan ve infaz savcılığı tarafından gönderilen çağrı kağıdına uymayarak teslim olmayan veya haklarında doğrudan yakalama kararı çıkartılanlar, ne zaman teslim olurlarsa olsunlar, işledikleri suç kapsam dışı kalan suçlardan değilse, yeni infaz düzenlemesi ve 3 yıl denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabileceklerdir. Yakalamalı olmanın veya teslim olmamış olmanın olumsuz bir etkisi olmayacaktır.
Old 26-04-2020, 01:21   #8
IŞIKDEMİR

 
Varsayılan

Yurtdışında yaşayanların yeni infaz düzenlemesi durumu:

Yurt dışında yaşayanlar, yeni infaz düzenlemesi kapsamında denetimli serbestlik uygulamasından yararlanmak istiyorlarsa, denetimli serbestlik süresi boyunca Türkiye’de belirlenen yükümlülüklere uygun hareket etmek zorundadırlar. Konsoloslukta imza veya benzeri bir uygulama mevcut değildir. Denetimli serbestlik, sadece Türkiye sınırları içerisinde uygulanabilen bir sistemdir. Bu nedenle denetimli serbestlik bitene kadar Türkiye'de olmaları gerekir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yeni İnfaz Yasası İnfaz Aşamasında Olan Ceza İçin Uyarlama Talebi Fazladanödemeyeçözüm Meslektaşların Soruları 1 27-05-2020 16:30
Yeni Ticaret Kanunundan çıkarılan-Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununa Alınan Ticari Defterler Düzenlemesi Av.Nevra Öksüz Ticaret Hukuku Çalışma Grubu 1 08-11-2012 17:12
bilirkişi raporuna itiraz üzerine yeni raporu da aynı bilirkişinin düzenlemesi av.yağmur deniz Meslektaşların Soruları 9 29-08-2011 18:25
Uzayan davalar, sağlık şurası raporuna iptal getirdi Av. Engin EKİCİ Hukuk Haberleri 0 22-10-2010 16:49
Kat Mülkiyetinde Karar Defteri Düzenlemesi Yeni Yönetimin Yapması Gerekenler av.ertürkyıldız Meslektaşların Soruları 3 05-06-2010 10:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05222702 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.