Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İş Akdi Fesih Edilmeden Açılan Dava-İş Akdinin Fesih Edilip Edilmediği

Yanıt
Old 27-06-2011, 16:25   #1
alperyldrm

 
Varsayılan İş Akdi Fesih Edilmeden Açılan Dava-İş Akdinin Fesih Edilip Edilmediği

Merhaba,

işçi, işveren tarafından iş akdinin haksız nedenle fesih edildiği iddiasıyla dava açtı.

Ancak işveren işçinin iş akdini fesh etmedi, çıkışını vermedi, maaşını da ödemekte ( davanın açıldığı tarihe kadar ödenmiş)

Ortada işveren tarafından feshedilmiş bir iş akdi bulunmamaktadır.

Fiili durum ise şöyledir. İşveren fabrikada üretimi durduruyor. Ancak fabrikadaki diğer faaliyetlere son vermiyor (muhasebe vs). İşçinin iş akdide devam ediyor. İşçinin maaşı da tam olarak yatırılıyor. Ancak ortada işveren tarafından iş akdinin feshedilmesine ilişkin bir beyan bulunmaz iken ve işçi maaşını düzenli şekilde alırken, işveren beni haksız olarak işten çıkardı deyip dava açıyor.

İşçinin maaşını almaya devam ederken bu davayı açması, iş akdinin işçi tarafından fesh edildiği anlamına gelir mi? Çünkü işçi bu davayı açmakla artık ortada iş akdi olmadığını beyan etmekte ve bu iradersini işverene karşı dava açmakla kullanmakta.
Old 27-06-2011, 16:58   #2
Levent Cirit

 
Varsayılan

İyi de işçi "İş akdini işveren feshetti" diyor. Dolayısıyla bu iddiayı ispatlayamaz ise ve kendisinin de fesih iradesi yok ise Bu durumda iş akdi feshedilmemiştir ki. Sadece ortada haksız açılmış bir dava bulunmaktadır.
Old 27-06-2011, 20:54   #3
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alperyldrm
Merhaba,

işçi, işveren tarafından iş akdinin haksız nedenle fesih edildiği iddiasıyla dava açtı.

Ancak işveren işçinin iş akdini fesh etmedi, çıkışını vermedi, maaşını da ödemekte ( davanın açıldığı tarihe kadar ödenmiş)

Ortada işveren tarafından feshedilmiş bir iş akdi bulunmamaktadır.

Fiili durum ise şöyledir. İşveren fabrikada üretimi durduruyor. Ancak fabrikadaki diğer faaliyetlere son vermiyor (muhasebe vs). İşçinin iş akdide devam ediyor. İşçinin maaşı da tam olarak yatırılıyor. Ancak ortada işveren tarafından iş akdinin feshedilmesine ilişkin bir beyan bulunmaz iken ve işçi maaşını düzenli şekilde alırken, işveren beni haksız olarak işten çıkardı deyip dava açıyor.

İşçinin maaşını almaya devam ederken bu davayı açması, iş akdinin işçi tarafından fesh edildiği anlamına gelir mi? Çünkü işçi bu davayı açmakla artık ortada iş akdi olmadığını beyan etmekte ve bu iradersini işverene karşı dava açmakla kullanmakta.

İşveren üretimi ne sebeple, ne kadar süre ile ve nasıl(işçilere ne şekilde bildirerek) durdurmuş?
Old 28-06-2011, 08:15   #4
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan

Eğer durum anlattığınız gibiyse işçinin davası reddedilir. Feshe bağlı hakları alabilmek için iş akdinin (işçi tarafından haklı sebeple veya işveren tarafından haksız) feshi şarttır. İş akdi devam ettiği sürece işçi kıdem tazminatı ve diğer haklarını talep edemez. Fabrikada faaliyetlerin durdurulması da bence önem taşımaz. Çünkü işçinin işverenin emir ve talimatı için hazır beklediği süreler iş süresinden sayılır ve ücreti ödenmelidir. Yani işveren hiçbir iş yaptırmadan da ücretini ödediği sürece işçiyi çalıştırabilir. Bu olayda işçinin çalışma koşullarında değişiklik varsa işçi önce buna dayanarak iş akdini feshedip haklarını isteyebilirdi. Başka türlü pek mümkün görünmüyor.
Old 28-06-2011, 08:20   #5
gokhanunsal

 
Mutlu

4857 / 24 / III. madde işyerinde işin zorunlu sebeplerle bir haftdan fazla duröası durumunda işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilmesini düzenlemiştir.

Ancak yukarıdaki olayda iş durmamış ve işçinin işi ve işçilik alacakları yürümüştür. Bu nedenle haksız bir davadır ve reddi gerekir kanısındayım.

iyi çalışmalar,
Old 28-06-2011, 08:29   #6
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Evran KIRMIZI
Eğer durum anlattığınız gibiyse işçinin davası reddedilir. Feshe bağlı hakları alabilmek için iş akdinin (işçi tarafından haklı sebeple veya işveren tarafından haksız) feshi şarttır. İş akdi devam ettiği sürece işçi kıdem tazminatı ve diğer haklarını talep edemez. Fabrikada faaliyetlerin durdurulması da bence önem taşımaz. Çünkü işçinin işverenin emir ve talimatı için hazır beklediği süreler iş süresinden sayılır ve ücreti ödenmelidir. Yani işveren hiçbir iş yaptırmadan da ücretini ödediği sürece işçiyi çalıştırabilir. Bu olayda işçinin çalışma koşullarında değişiklik varsa işçi önce buna dayanarak iş akdini feshedip haklarını isteyebilirdi. Başka türlü pek mümkün görünmüyor.


Bu noktada, is akdinin iki tarafcada fesih edilmeden, iscinin dava acmasi is akdinin isci tarafindan fesih edildigi anlamina gelirmi. Cunku ortada isverene karsi acilmis bir dava var ama hala tum haklarini aliyor. Bence isci tarafindan dava acilmasiyla isci, artik ortada gecerli bir is akdi olmadigi iradesini ortaya koymaktadir.
Old 28-06-2011, 08:50   #7
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan

Bence böyle bir yorum yapılamaz. Ama davacının dilekçesine bakmak lazım. Fesih konusunda ne iddia ediyor. Eğer "ben haklı nedenle fesih ettim, tazminatlarımı istiyorum" diyorsa ve fesihi haklı değilse iş akdi fesih edilmiş olur fakat tazminat istemleri red olur. Fakat "işveren haksız fesih etti ve tazminatlarımı istiyorum" diyorsa işverenin haksız feshi yoksa dava red olur ve bence iş akdi devam etmektedir.
Old 28-06-2011, 11:05   #8
özfn_34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alperyldrm
Merhaba,

işçi, işveren tarafından iş akdinin haksız nedenle fesih edildiği iddiasıyla dava açtı.

Ancak işveren işçinin iş akdini fesh etmedi, çıkışını vermedi, maaşını da ödemekte ( davanın açıldığı tarihe kadar ödenmiş)

Ortada işveren tarafından feshedilmiş bir iş akdi bulunmamaktadır.

Fiili durum ise şöyledir. İşveren fabrikada üretimi durduruyor. Ancak fabrikadaki diğer faaliyetlere son vermiyor (muhasebe vs). İşçinin iş akdide devam ediyor. İşçinin maaşı da tam olarak yatırılıyor. Ancak ortada işveren tarafından iş akdinin feshedilmesine ilişkin bir beyan bulunmaz iken ve işçi maaşını düzenli şekilde alırken, işveren beni haksız olarak işten çıkardı deyip dava açıyor.

İşçinin maaşını almaya devam ederken bu davayı açması, iş akdinin işçi tarafından fesh edildiği anlamına gelir mi? Çünkü işçi bu davayı açmakla artık ortada iş akdi olmadığını beyan etmekte ve bu iradersini işverene karşı dava açmakla kullanmakta.

Sn. alperyldrm,

Bu konuda henüz bir karara rastlayamadım fakat bahsettiğiniz olaydan ne işçinin, ne de işverenin sözleşmenin feshine ilişkin bir irade sergilemedikleri, bu yönde bir bildirimde bulunmadıkları anlaşılıyor. İşverenin bu yönde bir iradesi olduğu hususu sadece bir iddiadır, oysa ki hukuk iddiaların ispatlanmasını da gerektirir. Ayrıca sözleşmenin işverence feshi söz konusu ise dahi bunun haksız gerekçelere dayanması gerekmektedir ki bu da ayrıca ispat edilmelidir. Bu bakımdan davacının açmış olduğu davayı kaybedeceğini, fakat sırf anılan gerekçelerle dava açılmış olmasının, işçinin iş sözleşmesini feshettiği şeklinde yorumlanmaması gerektiği kanaatindeyim.

Saygılarımla
Old 28-06-2011, 13:03   #9
Avukat-1601

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/42
K. 2006/18352
T. 22.6.2006
• KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Davalı İşverene Gönderdiği İhbarnamede Davalı Tarafından İş Aktinin Sona Erdiğini İddiası - İş Sözleşmesinin İşverence Sona Erdirildiği Hususunda Yazılı Kanıt Sunamaması Nedeniyle Reddi Gereği )
• İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( İş Sözleşmesinin İşverence Sona Erdirildiği Hususunda Yazılı Kanıt Sunamaması Nedeniyle Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVERENCE SONA ERDİRİLDİĞİNİN KANITLANAMAMASI ( İşçilik Alacakları Talebinin Reddi Gereği )
• İŞÇİNİN EŞİNİN İŞVERENLERİYLE TARTIŞMASI ( Ve Neticesinden İşyerini Terketmesi Üzerine İşten Ayrılması )
• MAZERETSİZ DEVAMSIZLIK NEDENİYLE HİZMET AKDİNİN FESHİ ( Haklı Fesih Nedeni Olduğu - İşverence Kanıtlanması Nedeniyle İşçinin Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
4857/m.25
1475/m.14
ÖZET : Davacı, amiri tarafından yaptığı işle ilgili uyarılması üzerine aynı işyerinde çalışan eşinin işverenle tartışarak işyerini terk ettiğini görmesi üzerine eşinin ardından işyerinden ayrılması ve takip eden günlerde de işe gelmemesi ve mazeret bildirmemesi nedeniyle devamsızlık nedeniyle hizmet akti işverence haklı nedenle feshedilmiştir ve bu işverence kanıtlanmıştır. Davalı işverene gönderdiği ihbarnamede davacının davalı tarafından iş aktinin sona erdiğini iddia ederek işçilik alacaklarını istemişse de, iş sözleşmesinin işverence sona erdirildiği hususunda yazılı kanıt sunamamış, dinlettiği tanıklar da bu konuda görgüye dayalı bilgi vermemişlerdir. İhbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekir.
DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti ile ikramiye alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1 -Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı hizmet akdinin 8.4.2004 tarihinde haklı bir neden bulunmadığı halde davalı işveren tarafından sona erdirildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiştir.
Davalı ise haklı bir neden bulunmadığı halde 8.4.2004 günü davacının hatalı bir işleminden dolayı amiri tarafından uyarıldığını aynı işyerinde çalışan davacının eşinin bu duruma kızarak işverenle tartışıp işyerini terk ettiğini eşi İ. A.'nın işyerini terk ettiğini gören davacının da arkasından işyerinden ayrıldığını, takip eden günlerde bir mazeret bildirmeden ise devam etmediğini, devamsızlık sebebiyle 12.4.2004 tarihinden hizmet akdini haklı olarak feshettiklerini savunmuştur. Mahkeme iddiaya değer vererek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerini hüküm altına almıştır.
Davacı, her ne kadar davalı işverene gönderdiği 9.4.2004 tarihli ihbarnamede davacı 8.4.2004 günü davalı tarafından iş akdinin sona erdiğini iddia ederek işçilik alacaklarını istemişse de, iş sözleşmesinin 8.4.2004 tarihinde işverence sona erdirildiği hususunda yazılı kanıt sunamamış, dinlettiği tanıklar da bu konuda görgüye dayalı bilgi vermemişlerdir, davalı ise dinlettiği tanık beyanları ve sunduğu fesih yazısı ile davacının amiri tarafından yaptığı işle ilgili uyarılması üzerine aynı işyerinde çalışan eşi İ. A.'nın işverenle tartışarak işyerini terk ettiğini görmesi üzerine eşinin ardından işyerinde ayrıldığını takip eden günlerde ise gelmediği ve mazeret bildirmediğini bu sebeple devamsızlık nedeniyle hizmet akdini haklı olarak feshettiğini kanıtlamıştır. Davalı savunmasını kanıtladığından davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken dosya içeriğine uymayan gerekçe ile anılan isteklerin hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İş akdinin feshine yönelik ne işçi ne de işveren tarafından bir beyanda bulunulmadığından iş akdinin sona ermeyeceğini, iş akdi devam ederken de kıdem tazminatı vb. haklar doğmayacağından davanın reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Old 28-06-2011, 13:15   #10
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan özfn_34
Sn. alperyldrm,

Bu konuda henüz bir karara rastlayamadım fakat bahsettiğiniz olaydan ne işçinin, ne de işverenin sözleşmenin feshine ilişkin bir irade sergilemedikleri, bu yönde bir bildirimde bulunmadıkları anlaşılıyor. İşverenin bu yönde bir iradesi olduğu hususu sadece bir iddiadır, oysa ki hukuk iddiaların ispatlanmasını da gerektirir. Ayrıca sözleşmenin işverence feshi söz konusu ise dahi bunun haksız gerekçelere dayanması gerekmektedir ki bu da ayrıca ispat edilmelidir. Bu bakımdan davacının açmış olduğu davayı kaybedeceğini, fakat sırf anılan gerekçelerle dava açılmış olmasının, işçinin iş sözleşmesini feshettiği şeklinde yorumlanmaması gerektiği kanaatindeyim.

Saygılarımla


peki işçi işverene dava açıyor, ancak işveren işçiyi işten çıkarmamış ve maaşını tam ödüyor. Bu noktada işveren haksız yere kendisi hakkında dava açan işçiye hala maaş mı ödeyecek.

işçi tarafından, iş akdi fesih edilmemesi ve maaşı tam yatırılmasına rağmen işverene karşı dava açılması durumunda, işverenden bu iş akdini sürdürmesinin beklenmesi yada işverene devamsızlık prosedürüne göre iş akdini fesh et demek hakkaniyete aykırı gibi geldi.

Okuduğum yorumlardan anladığım kadarıyla, iş akdi işveren tarafından fesih edilmemiş ve maaşı tam olarak yatan işçinin iddiasını ispatlaması zor olduğunundan davanın reddedileceği belirtilmiş. Peki dava açıldıktan sonra işveren ne yapsın?
Old 28-06-2011, 13:37   #11
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan

Davada davanın reddini isteyebilir. Devamsızlıkla ilgili tutanaklarla işveren haklı sebeple fesih prosedürünü başlatır.
Old 28-06-2011, 13:47   #12
Avukat-1601

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/23091

K. 2004/10718

T. 6.5.2004

• İŞ YERİNİ TERK ( İş Akdinin Davacı İşçi Tarafından ve Haklı Bir Neden Olmaksızın Feshedildiği - İhbar ve Kıdem Tazminatına Hükmedilemeyeceği )

• İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin Aktinin Feshedildiği Gün Yeni İşyerinde Çalışmaya Başlaması/Tanıkların Davacı İşçinin İşyerini Terkettiğini Doğrulamaları - İhbar ve Kıdem Tazminatına Hükmedilemeyeceği )

• KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Aktinin Feshedildiği Gün Yeni İşyerinde Çalışmaya Başlaması/Hükmedilemeyeceği - Tanıkların Davacı İşçinin İşyerini Terkettiğini Doğrulamaları )

1475/m. 14, 16


ÖZET : İş akdinin, davacı işçi tarafından ve haklı bir neden olmaksızın feshedildiği anlaşıldığından; ihbar ve kıdem tazminatına hükmedilmesi isabetsizdir.
Haklı bir neden bulunmadığı halde davacı hizmet aktini feshettiği anlaşıldığından ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, izin ücreti ile prim alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2. Davacı, davalı işveren tarafından haklı neden olmadan ve işyeri kapandığı için hizmet aktinin sona erdirildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur. Davalı ise, davacının işyerini terkettiğini savunmuştur. Mahkeme davacı iddiasına değer vererek istekleri hüküm altına almıştır. Dosyada aktin feshi ile ilgili yazılı bir belge mevcut değildir. Davacının iddia ettiği gibi işyerinin kapanmadığı Tarsus Ticaret Sicil Memurluğunun 27.10.2003/480 sayılı cevabi yazısından anlaşılmaktadır.
Hizmet aktinin feshedildiği 1.6.2002 günü davacının Turkish Yatırım Genel Müdürlüğü işyerinde çalışmaya başladığı yeni işverenin 5.3.2002 tarihli cevabi yazısında açıklanmıştır. Davalı tanıkları davacının işyerini terkettiğini doğrulamışlardır.Tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde haklı bir neden bulunmadığı halde davacının hizmet aktini feshettiği anlaşıldığından ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki Yargıtay Kararı işinize yarayabilir, görüşlerimizin aksi yönünde gibi görünüyor, farklı bir yaklaşımı var burda Yargıtay'ın iş akdinin işçi tarafından haksız feshedildiğini kabul etmiş.
Old 28-06-2011, 14:07   #13
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat-1601
T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/23091

K. 2004/10718

T. 6.5.2004

• İŞ YERİNİ TERK ( İş Akdinin Davacı İşçi Tarafından ve Haklı Bir Neden Olmaksızın Feshedildiği - İhbar ve Kıdem Tazminatına Hükmedilemeyeceği )

• İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin Aktinin Feshedildiği Gün Yeni İşyerinde Çalışmaya Başlaması/Tanıkların Davacı İşçinin İşyerini Terkettiğini Doğrulamaları - İhbar ve Kıdem Tazminatına Hükmedilemeyeceği )

• KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Aktinin Feshedildiği Gün Yeni İşyerinde Çalışmaya Başlaması/Hükmedilemeyeceği - Tanıkların Davacı İşçinin İşyerini Terkettiğini Doğrulamaları )

1475/m. 14, 16


ÖZET : İş akdinin, davacı işçi tarafından ve haklı bir neden olmaksızın feshedildiği anlaşıldığından; ihbar ve kıdem tazminatına hükmedilmesi isabetsizdir.
Haklı bir neden bulunmadığı halde davacı hizmet aktini feshettiği anlaşıldığından ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, izin ücreti ile prim alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2. Davacı, davalı işveren tarafından haklı neden olmadan ve işyeri kapandığı için hizmet aktinin sona erdirildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur. Davalı ise, davacının işyerini terkettiğini savunmuştur. Mahkeme davacı iddiasına değer vererek istekleri hüküm altına almıştır. Dosyada aktin feshi ile ilgili yazılı bir belge mevcut değildir. Davacının iddia ettiği gibi işyerinin kapanmadığı Tarsus Ticaret Sicil Memurluğunun 27.10.2003/480 sayılı cevabi yazısından anlaşılmaktadır.
Hizmet aktinin feshedildiği 1.6.2002 günü davacının Turkish Yatırım Genel Müdürlüğü işyerinde çalışmaya başladığı yeni işverenin 5.3.2002 tarihli cevabi yazısında açıklanmıştır. Davalı tanıkları davacının işyerini terkettiğini doğrulamışlardır.Tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde haklı bir neden bulunmadığı halde davacının hizmet aktini feshettiği anlaşıldığından ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki Yargıtay Kararı işinize yarayabilir, görüşlerimizin aksi yönünde gibi görünüyor, farklı bir yaklaşımı var burda Yargıtay'ın iş akdinin işçi tarafından haksız feshedildiğini kabul etmiş.

Evet bende boyle düşünüyorum ama yargıtay kararı bulamamıştım. Yargıtay kararında da işveren iş akdini feshetmemiş ancak işçi işveren fesh etti deyip dava açıyor. Yargıtay bu durumu işçinin iş akdini haklı neden olmaksızın feshettiği şeklinde değerlendirmiştir.

Şayet benim olayımda da iş akdi işçi tarafından haksız fesih edilmiş diye yorumlarsak, işverene sen git devamsızlıktan dolayı iş akdini haklı nedenle fesih et dememiz hakkaniyete aykırı gibi. Çünkü zaten dava açmak iş akdi işçi tarafından feshedilmiş.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
iş akdi fesih sebeplerinin saptırılarak; sektöre duyurulması ve işçinin hakları HAMUŞ Meslektaşların Soruları 3 16-05-2010 01:11
Fesih, çalışma koşullarındaki değişikliğin kabul edilmediği anlamına gelir mi osman akdoğdu Meslektaşların Soruları 2 23-02-2010 13:31
Belirli süreli iş akdi süresinden önce fesih Av.Yasin Meslektaşların Soruları 1 29-05-2009 16:11
iş akdinin kim tarafından fesih edildiğinin belli olmaması sailor1981 Meslektaşların Soruları 7 09-09-2007 11:59
iş akdinin feshinde fesih sebebine bağlılık salih altınok Meslektaşların Soruları 2 13-07-2007 16:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05733800 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.