Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yeni İhale Yasası Sınavına Davet

Yanıt
Old 20-02-2003, 20:14   #1
Armağan Konyalı

 
Varsayılan Yeni İhale Yasası Sınavına Davet

Sayın Üyeler,

Yeni ihale yasası konusunda çalışıyorum.

Yasa, yönetmelik ve tebliğler hakkında sorularınızı bekliyorum.

Ne kadar iyi öğrendiğimi sınayacağım. Yanıtlarıma notları siz vereceksiniz. Canım birden öğrenci olmak istedi. :-))

Saygılarımla

Bir Dost
Old 20-02-2003, 20:27   #2
Admin

 
Varsayılan

[summary]Yeni ihale yasası hakkında öğrenmek istedikleri olan tüm site üyesi meslektaşlarımız sorularını [linkme]bu forum mesajımız[/linkme] içinde sorabilirler..[/summary]Sayın Bir Dost,

Mesajınıza trafiği arttırmak için konuyu ana sayfaya taşıdım.. İyi sınavlar..

Saygılarımla,
Old 24-02-2003, 12:55   #4
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın hykayar,

Bildiklerimi zevkle anlatirdim ama üyelerimizin binlerce sayfayı zevkle okuyacağından emin değilim.

En iyisi somut sorulara somut yanıt vermek olacak.

Sorunsuz ve sorusuz çalışmalar dilerim.

Saygılarımla
Old 10-03-2003, 12:18   #5
Advocate

 
Varsayılan

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesi hakkında uygulamada karşılaşılan birtakım ciddi sıkıntılar vardır. Bu hususta çalışan arkadaşlarımız varsa düşüncelerini aktarmalarını istirham ediyorum.

Teşekkürler..........
Old 10-03-2003, 18:24   #6
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Advocate,

22.maddenin özellikle (d) bendi ihale yetkililerine hem çekici,
hem de tehlikeli görünmektedir. Benzetmek gibi olmasın ama, (d) bendi bir kadın gibidir; vezir de eder, rezil de... :-)

Kamu İhale Kurumunun tebliğlerini takip etmenizi öneririm.
Tebliğleri ve kurumun kararlarını www.kik.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.

Somut olarak sıkıntınızı yazarsanız belki bir yardımımız dokunur.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 12-03-2003, 13:26   #7
Advocate

 
Varsayılan Sn. Bir Dost

Teşekkürler Sayın Bir Dost!
İnan internet adresini vermiş olduğun KİK sitesinin tamamını ayrıntılı olarak zaten okumuştum, bütün yönetmelik tbliğler..v.s. Ancak uygulamalar noktasında tam bir tatmin sağlayamadım. sadece 15.02.2003 tarihli 2003/4 sayılı tebliğde bir iki husus açıklanmış. bunun dışında kanun maddesi hemen hemen aynen tebliğlere geçirilmiş gibi. bu da uygulamayı hafifletememekte.
Örneğin basit ve gündelik zaruri ihtiyaçların karşılanmasında sözleşme yapma şartı koşmuş, ancak sözleşme yapılmasının hayatın olağan akışına ters düştüğü durumlar için 03/4 sayılı tebliğle faturalarında sözleşme yerine geçebileceğini kabul etmiş. Bunun yanında piyasa araştırmasının mantıksız ve hayatın olağan akışına ters düştüğü hususlarda hala bir açıklama yok. Örneğin; otopark ücreti, bir iki parça kırtasiye veya noterlik ücreti ve bunun gibi örnekleri çoğaltılabilir, bütün bunlar için nasıl ve neden piyasa arştırması yapılacak? mantığı anlamak mümkün değil.....
Old 13-03-2003, 12:32   #8
august3

 
Varsayılan

Sn. Dost, 4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre belirlenen, ihale onayında ve Bütçe Yatırım Programlarında yeralacak olan yaklaşık maliyetin gizliliğinin sağlanması sizce mümkün olabilecek mi?
Bu çerçevede gizliliği sağlanamıyacak olan yaklaşık maliyetin ihaleye katılacak yüklenici firmalar tarafından öğrenilmesi durumunda İhale Komisyonunda görevli bulunan personelin idari ve cezai sorumluluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu hüküm, personelini harcamak isteyen kötü niyetli İdare yöneticileri tarafından suistimal edilmez mi?
Anılan yasa uyarınca sözleşme aşamasına kadar idare ve istekliler İdari Yargıya gitmeden önce KİK'na başvurup dilerlerse KİK'nun kararlarına karşı İdari yargıya gidebileceklerdir.KİK'na başvurmadan İdari Yargıya başvuramamaları Anayasa'dan doğan dava hakkını kanunla kısıtlamak olarak yorumlanabilir mi?
Değerlendirmelerinizi bekliyorum.
Selamlar...
Old 13-03-2003, 21:44   #9
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın august,

Bildiğiniz gibi yaklaşık maliyet ile tekliflerin pek bir ilgisi yok. En avantajlı teklif yaklaşık maliyetin altında veya üzerinde olabilir.

Zaten yapılacak işin niteliğinden onun maliyeti yaklaşık olarak işi çok iyi bilen istekliler tarafından tahmin edilebilir. Gizliliğin amacı ekonomik olmaktan çok psikolojiktir. Yaklaşık maliyet açıklanırsa istekliler bu maliyetin üzerinde fiyat verme eğiliminde olacakları için gizlilik konularak bir küçük yarar sağlanmaya çalışılmıştır.

Bütçe programında ödeneklerin global olarak toplam yer alması nedeniyle belki yaklaşık maliyet gizli kalabilecektir.

İhaleyi hazırlayan idari birimin personeli, onay belgesinin Başkanlıktaki işlemleri sırasında Başkanlık personeli, komisyon üyeleri bu gizli bilgiyi öğreneceklerdir. Ödenek olup olmadığı sorulacağından muhasebe birimi personeli de öğrenecektir. Bu kadar çok insanın bildiğini saklamak olanaksızdır. Ama saklanamazsa bilgiyi sızdıranın kimliğini belirlemek de neredeyse olanaksızdır. Bu konunun ne ihalenin tarafları açısından ne de idare ile çalışanları açısından ciddi bir sorun olacağını sanmıyorum. Çünkü gizliliğin ciddiyeti bulunmamakta. :-)

KİK başvurusunun dava hakkının kısıtlanması anlamında yorumlamak yerine, dava sürecini uzatmak diye yorumlamak belki daha doğru. Ama ihale süreci o kadar uzun ki, oranlanırsa, KİK'nun 60 günlük karar verme süresi ile uzayacak dava süreci de ''ciddi'' bir sorun sayılmamakta. Davanın kendisinin de uzun süreceğini unutmayalım. :-)

Baksanıza, yanıtım bile uzun sürdü... :-)

Yakında şöyle bir atasözümüz oluşacaktır: İhale işi sabır işi

Sabırlar dilerim.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 13-03-2003, 22:15   #10
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Advocate,

Piyasa araştırması yapılması her alımda yapılamaz elbette. Hele noter ücreti, ya da otopark parası gibi belli olan konularda yapılmaması gerekir. Örneğin, yolda kalan bir araca benzin alınması gerekiyorsa, hangi benzincinin kaç kuruş daha ucuz sattığını araştırmak olanaksızdır.

Bir kaç parça kırtasiye için de aynı şey söylenebilir: bir kurşunkalem alımı için fiyat araştırması yapmak sağlanacak faydadan daha çok emek ve zaman harcanmasına neden olacaktır.
Ama kırtasiye alımı bir kaç yüz milyon tutacaksa, en azından üç dükkan gezip fiyat almaya değer. Biz kendi kişisel alış verişimizde de aynı şeyi yapmaz mıyız?

Piyasa araştırmasında belli bir ölçü konmaması idarelerin rahatlığıdır, kanısındayım.

Size de sabırlar dilerim.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 14-03-2003, 17:46   #11
august3

 
Mutlu

Sn.Dost, bu kadar kısa sürede cevap verdiğin için öncelikle sağol.Tabiki yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif en avantajlı teklif ise ,Komisyon ihaleyi onda bırakabilir.Ancak İhale yetkilisi, yaklaşık maliyete göre ödenek ayrıldığından yaklaşık maliyet üzerindeki kısım için ödenek olup olmadığına, ödenek temin edilip edilemiyeceğine bakıp temin edilemiyeceği kanaatına varırsa ödenek yetersizliğinden ihaleyi iptal edebilecektir.Dolayısıyle işini iyi bilen istekli bunu zaten öngöreceğinden teklifini ona göre verecektir.
Öte yandan , yaklaşık maliyet gerçekçi olmak zorunda olduğundan ve yaklaşık maliyetin dayanaklarının gösterilmesi zorunlu .Bütçenin programlanmasında, tekliflerin mukayesesinde , iç ve dış denetim bakımından yaklaşık maliyet önem taşıdığından yaklaşık maliyetin dayanaklarının gösterilmesi gerekiyor.Ancak Kamu kuruluşlarınca hazırlanmış birim fiyatlarının ve yapı yaklaşık maliyetlerinin kullanılması bu Kanunla engellenmiş olduğundan bu hükmün uygulanmasında sıkıntılar yaşanacağını ve yaklaşık maliyetin gerçekçi olamıyacağını düşünüyorum.En azından bu Kanununun uygulamasına alışıncaya kadar.Çünkü düne kadar kamu kurum ve kuruluşları ,kanunun 01.01.2003 'te yürürlüğe girecek olmasına rağmen nasılsa değiştirilecek umuduyla hazırlıksız yakalandıklarını düşünüyorum.
selamlar
Old 15-03-2003, 16:33   #12
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın august,

Ne yazık ki. sözünü ettiğiniz sıkıntıların hepsi yaşanacak. Yaklaşık maliyetin gizliliği ciddi değil ama ödenek aşımlarında ciddi sorunlar yaşatabilir.

Yasanın amacı yaklaşık maliyetin en baştan doğru hazırlanmasını sağlamak. Böylelikle ödeneksizlik nedeni ile işin gecikmesine fırsat vermemek.

Bu nedenle kamu kuruluşlarınca hazırlanmış birim fiyatların ve yapı yaklaşık maliyetlerinin kullanılmasının yanı sıra diğer kaynaklardan da bilgi toplanarak yaklaşık maliyetin günün fiyatlarına uygun olarak doğru belirlenmesi öngörülmüş. Ancak bu yüce amaca enflasyon karşısında ne kadar ulaşılabileceği belli değil.

Hazırlıksız yakalanmak konusunda da haklısınız. Yasa yürürlüğe girmeden önce aylar geçtiği halde ancak yürürlüğe girdikten sonra ilk kez okundu. İlk kez okunduğunda anlaşılamadı, bir kaç kez daha okundu. Hâlâ okunmakta... Umarım uygulamada taşa çarpmadan önce anlamak mümkün olur.

Bu konuda Kamu İhale Kurumu'na çok iş düşüyor. Kurum bir an önce sorulara ve sorunlara çözüm yaratmalı. Özellikle alandan gelen sorular hemen yanıtlanmalı. Internet sayfası açılması çok iyi oldu ama soru-yanıt bölümünde sadece bir soruya yanıt bulabildik. Kamu İhale Kurumu'nun rehberliğine şiddetle ve ivedilikle ihtiyaç bulunmakta. Kurumda çalışanların yasayı binlerce kez okuduğunu biliyorum. Artık yasayı anlamış olmalılar. :-)

Saygılarımla

Bir Dost
Old 04-04-2003, 20:45   #13
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın İlgililer,

Lütfen Noter sözleşmelerine dikkat edin: Yeni yasadan haberdar olmayan noter katipleri, sözleşmeleri bilgisayardaki eski formlara göre hazırladıklarından sözleşme metinlerinde ''2886 sayılı kanuna göre ihale edilen'' ''kapalı zarfla eksiltme usulune göre'' gibi ifadeler kullanmaktalar. :-)

Düzenleme ihale sözleşmelerini 4734 sayılı kanun konusunda eğitim almış kurum personelinin hazırlayıp notere göndermesinde bence fayda var.

Gönderilecek tek örnek de daha sonraki ihalelerde yeterli olmayacaktır. İhale çeşidi ve kanun maddesi değişeceğinden her ihale için ayrı bir örnek gerekecektir.

Şimdiye kadar katıldığım yeni ihale yasası konulu pek çok eğitim seminerinin hiç birinde bir tek noter görmedim. (Noterler bu konuda kendi aralarında eğitim çalışması düzenledilerse sözümü geri alıyorum) Anlaşılan noterlere bu işi bizler öğreteceğiz.

Tekrar sabırlar dilerim.

Saygılarımla

Bir Dost
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yeni Ceza Yasası Av. Hulusi Metin Meslektaşların Soruları 6 09-04-2005 16:36
Yeni İhale Yasası o.balci Meslektaşların Soruları 7 07-07-2003 09:09
Yine Yeni Kira Yasası armagan Hukuk Soruları Arşivi 5 15-02-2002 00:23
Yeni kira yasası zor anlaşılıyor. Aydın Hukuk Soruları Arşivi 1 12-02-2002 00:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05582404 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.