Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Soyadı Değişikliği / Üvey babanın soyadı

Yanıt
Old 21-05-2014, 15:52   #1
handekumas

 
Varsayılan Soyadı Değişikliği / Üvey babanın soyadı

Merhabalar,

Bir müvekkilim soyadını değiştirmek istemektedir.
Şu an itibariyle öz babasının soyadını taşımakta olup, annesi ile öz babası boşanmış ve annesi başka biriyle evlenmiştir.

Müvekkilim öz babası ile hiç görüşmemekte olup üvey babası ile iyi ilişkilere sahip olup onu öz babası bilmiştir.

Ancak sosyal ilişkilerinde ve arkadaş çevresinde, soyadının birlikte yaşadığı ailesinden farklı olması sebebiyle problem yaşamaktadır.

Müvekkilimin tek amacı, bilirkte yaşadığı üvey babasının soyadını almak olup bunu evlat edinme yoluyla gerçekleştirmeyi düşündük. Ancak evlat edinmek için evlat edinecek kişinin altsoyunun rızası gerekmesi ve bu kişilerin de rıza göstermeyecek olması nedeniyle evlat edinme yoluna başvuramıyoruz.

Bu nedenle MK 27. maddesi anlamında soyadın değiştirilmesi için dava açmak istiyorum ancak bu dava bir kere açılabildiği için olumsuz bir karar nedeniyle müvekkilimin mağdur olmasını istemiyorum.

MK 27. maddesi haklı sebeplerin varlığı halinde soyadı değişikliğine imkan tanımış.

Müvekkilin öz babasıyla hiç görüşmüyor olması ve üvey babası ile ilişkilerinin kuvvetli olması ve ayrıca arkadaş çevresi ile sosyal ilişkilerinde soyadı farklılığını açıklamak zorunda kalması MK 27 anlamında bir haklı sebep teşkil eder mi? Okuduğum bir makalede, bu yönde bir haklı sebebin özel ve somut gerekçelere dayandırılması ve kişisel ve duygusal gerekçelerden yola çıkılarak karar verilmeyeceği yönünde.

Özel ve somut gerekçeler neler olabilir? Evlat edinme davasının olumsuz sonuçlanacağı bir haklı sebep teşkil edebilir mi? Bu davayı açmadık ama bu rızayı göstermeyeceklerine eminiz.

Ayrıca soyadını üvey babanın soyadı ile değiştirmek amacıyla (evlat edinme altsoy rızası olmadığı için gerçekleşmediğinden bahisle) açılan bir davaya ilişkin bir Yargıtay kararı ya da Mahkeme kararı var ise sizlerden rica edeceğim.


Şimdiden teşekkürler.
Old 21-05-2014, 16:11   #3
handekumas

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan kubrick
inceleyiniz.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=37410


Merhabalar, gönderdiğiniz link evlat edinmeye ilişkin.

Mesajımı dikkatli okursanız ben evlat edinme yoluyla soyadı değişikliğini gerçekleştiremediğimi, MK 27 maddesi ile amaca ulaşmaya çalıştığımı ifade etmiştim.

Yine de teşekkürler
Old 21-05-2014, 16:32   #4
kubrick

 
Varsayılan

Şöyle ki;
TMK m.306/2 uyarınca; Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlât edinebilir.

TMK m.309'a göre ise evlât edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir.

Alıntı:
Ancak evlat edinmek için evlat edinecek kişinin altsoyunun rızası gerekmesi ve bu kişilerin de rıza göstermeyecek olması nedeniyle evlat edinme yoluna başvuramıyoruz.
Somut olaya uygularsak eşler 2 yıldan beri evli ise evlat edinilecek küçüğün ana-babasının rızası var ise evlat edinilebilir. Yani bu durumda sizin evlat edinecek kişinin altsoyunun rızasını almanıza gerek yok.

Rızanın aranmadığı durum ise; TMK m.311'de düzenlenmiştir.
Aşağıdaki hâllerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz:
l. Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa,
2.Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa.

yukarıda anılan kanun hükümlerinde belirtilen şartlar sağlanıyorsa evlat edinme durumunda evlat edinenin altsoyunun rızasına gerek yoktur.

Ergin müvekkilin soyadı değiştirme davasında anne babası boşanmış olup annesinin kızlık soyadını almak istemişti. Biz TMK m.27 çerçevesinde savunmamız şu şekilde olmuştu:
"Müvekkilin anne ve babası boşanmış; bu boşanma müvekkilde derin üzüntülere sebebiyet vermiştir. Babası ile istediği yakınlığı kuramayan müvekkil boşanma üzerine babasından daha da uzaklaşmış ve annesinin soyadını almak istemiştir. Evlilik birliği devam ederken, baba aile hukukundan doğan yükümlülüklerini her ne kadar yerine getirmeye çalışmışsa da, müvekkil ile yeteri düzeyde duygusal ve manevi bağ kurmamış; müvekkil manevi bir boşluğun içine düşmüştür. Tüm bu nedenler sonucu müvekkil, babasının soyadını taşımak istememektedir. Tüm anlatılanlar çerçevesinde soyadı değişikliği istemimiz, haklı sebebe dayanmaktadır."
davamız kabul edildi ve kesinleşti. Umarım faydası dokunur.
Old 21-05-2014, 16:40   #5
handekumas

 
Varsayılan

Teşekkür ederim ancak evlat edinme neticesinde evlat edinilenin mirasçısı olacağı ve altsoyun miras payları oranında azalma olacağı için altsoyun rızası her halükarda aranıyor.

Çünkü benim müvekkil reşit ve bu durumda MK 313 (Erginlerin evlat edinilmesi kapsamında) evlat edinecek kişinin altsoyunun açık muvafakati ile ancak evlat edinilebiliyor.

MADDE 313.- Evlat edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlat edinilebilir.....

Boşanan annesinin soyadını almaya ilişkin kararlar da gördüm sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi.. Maalesef üvey babasının soyadını almakla ilgili bir karar bulamıyorum.Alıntı:
Yazan kubrick
Şöyle ki;
TMK m.306/2 uyarınca; Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlât edinebilir.

TMK m.309'a göre ise evlât edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir.


Somut olaya uygularsak eşler 2 yıldan beri evli ise evlat edinilecek küçüğün ana-babasının rızası var ise evlat edinilebilir. Yani bu durumda sizin evlat edinecek kişinin altsoyunun rızasını almanıza gerek yok.

Rızanın aranmadığı durum ise; TMK m.311'de düzenlenmiştir.
Aşağıdaki hâllerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz:
l. Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa,
2.Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa.

yukarıda anılan kanun hükümlerinde belirtilen şartlar sağlanıyorsa evlat edinme durumunda evlat edinenin altsoyunun rızasına gerek yoktur.

Ergin müvekkilin soyadı değiştirme davasında anne babası boşanmış olup annesinin kızlık soyadını almak istemişti. Biz TMK m.27 çerçevesinde savunmamız şu şekilde olmuştu:
"Müvekkilin anne ve babası boşanmış; bu boşanma müvekkilde derin üzüntülere sebebiyet vermiştir. Babası ile istediği yakınlığı kuramayan müvekkil boşanma üzerine babasından daha da uzaklaşmış ve annesinin soyadını almak istemiştir. Evlilik birliği devam ederken, baba aile hukukundan doğan yükümlülüklerini her ne kadar yerine getirmeye çalışmışsa da, müvekkil ile yeteri düzeyde duygusal ve manevi bağ kurmamış; müvekkil manevi bir boşluğun içine düşmüştür. Tüm bu nedenler sonucu müvekkil, babasının soyadını taşımak istememektedir. Tüm anlatılanlar çerçevesinde soyadı değişikliği istemimiz, haklı sebebe dayanmaktadır."
davamız kabul edildi ve kesinleşti. Umarım faydası dokunur.
Old 21-05-2014, 19:37   #6
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yargıtay uygulamalarında kişinin toplum içerisinde bilinip tanındığı adı ile anılmayı ve bunu kayden de taşımayı istemesinin haklı sebep teşkil edeceği kabul edilmiştir. Çünkü, herkes etrafınca tanındığı ve çağrıldığı adın yasalara aykırı olmadıkça resmen ve kayden de taşımak hakkına sahiptir.

Bu durumda mahkemece; yasal bir sakıncada bulunmadığı halde davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yerinde bulunmayan gerekçelerle reddi doğru bulunmamıştır.

Birebir uyan karar bulmak çoğu zaman mümkün değil ama kararların özü yukarıdaki cümleler. Toplum içinde bilinip tanındığı adı almak herkesin hakkıdır..

Denemekten başka çareniz yok.

Örneğin aşağıdaki kararda haklı sebebin bulunmadığını Yargıtay kabul etmemiş.
Alıntı:
Yazan 18.Hukuk Dairesi Esas: 2002/10285 Karar: 2002/11884
Dava: Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşürüldü:

Karar: Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin nüfus kaydında soyadı Akgüç ise de, çevrede aile ismi olan Ego soyadı ile tanınıp bilindiğini, bu farklılığın kendisini mağdur ettiğini ileri sürerek soyadının Ego olarak düzeltilmesini istemiş; gerek mahkemece yaptırılan zabıta araştırması sonucu gerekse dinlenen tanıkların beyanları bu iddiayı doğrular mahiyette görülmüştür.

Türk Medeni Kanunun 27. maddesine göre, haklı sebebin varlığı halinde soyadın değiştirilmesi mümkün olup, Yargıtay uygulamalarında kişinin toplum içerisinde bilinip tanındığı soyadı ile anılmayı ve bunu kayden de taşımayı istemesinin haklı sebep teşkil edeceği kabul edilmiştir.

Bu durumda mahkemece; soyadının Türk dilinden alınacağı şeklinde emredici nitelikteki Soyadı Tüzüğünün 5. maddesi göz önünde tutularak alınmak istenilen soyadının bu vasfı taşıyıp taşımadığı araştırılıp bu konuda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan da görüş alınıp hasıl olacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerekirken haklı sebebin bulunmadığı ve davanın ispatlanamadığı şeklindeki varit bulunmayan gerekçelerle reddi doğru bulunmamıştır.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 09.12.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.


Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Soyadı Değişikliği, Yeni Soyadı Seçimi Av.Nebi Meslektaşların Soruları 16 12-02-2013 21:54
Sanığın soyadı ile yakının soyadı aynı değilse duruşmaya(adliyeye alınmama) Av.Barış Hukuk Sohbetleri 4 30-01-2008 19:15
Annenin Soyadı Değişikliği durumunda Velayet altında çocuğun soyadı Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 7 12-01-2007 12:39
Soyadı Değişikliği Av.Özgür Eralp Meslektaşların Soruları 2 23-12-2006 21:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04388499 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.