Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kooperatif Eski Başkanının Borçlardan Doğan Sorumluluğu

Yanıt
Old 02-11-2009, 15:08   #1
emran

 
Varsayılan Kooperatif Eski Başkanının Borçlardan Doğan Sorumluluğu

Merhaba arkadaşlar. Müvekkil, 2004 senesinde motorlu taşıyıcılar kooperatifi başkanlığını yürütmüştür. Başkanlık yaptığı dönemde, kooopertif ile ilgili harcamalar yapılmıştır. Söz konusu harcamalar faturalandırılmış olup yapılan vergi incelemesinde anılan faturaların sahte olduğu tespit edilmiştir. Vergi denetmenlerince harcamaların sahte olrak faturalandırılmış olması nedeniyle yüksek meblağlarda vergi borcu ortaya çıkacağı bilşdirilmiştir. Fakat henüz yapılmış bulunan herhangi bir yazılı bildirim bulunmamaktadır. Müvekkil ise söz konusu kooperatifin başkanlığını artık yürütmemektedir. Burada sormak istediğim; müvekkilin geçmiş dönem başkanlık yaptığı sırada meydana gelen vergi borcundan sorumluluğu doğar mı?İkincisi, sorumluluğun var olduğunu kabul etmemiz halinde şahsi malvarlığında da sorumlu tutulur mu? Son olarak, genel kurulda ibra edilmiş olması kendisini sorumlulıuktan kurtarır mı?Vereceğiniz cevaplar için şimididen teşekkürler, iyi çalışmalar.
Old 03-11-2009, 13:43   #2
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Raporla ile birlikte ihbarnameler müvekkilinize tebliğ edilecektir.

01. "müvekkilin geçmiş dönem başkanlık yaptığı sırada meydana gelen vergi borcundan sorumluluğu doğar mı?"

6183/mük. 35. maddesi uyarınca evet.

02. "sorumluluğun var olduğunu kabul etmemiz halinde şahsi malvarlığında da sorumlu tutulur mu? "

Kooperatifin mal varlığından alınamayacağı anlaşılmış ise, evet.

03. "sorumluluğun var olduğunu kabul etmemiz halinde şahsi malvarlığında da sorumlu tutulur mu?"
Tutulabilir.

Olayda bence çok daha önemli olan "Söz konusu harcamalar faturalandırılmış olup yapılan vergi incelemesinde anılan faturaların sahte olduğu tespit edilmiştir." ifadenizdeki söz konusu tespitin ne denli hukuka uygun olup olmadığıdır.

Bunun için de öncelikle, Fatura alınan firmanın vergi tekniği raporu bir şekilde edinilerek, iyi analiz edilmesi gerekiyor.
Old 05-11-2009, 11:33   #3
emran

 
Varsayılan

Yanıtınız için teşekkür ederim.Ancak mesajımda da belittiğim üzere müvekkilin kooperatifin genel kurulunda ibra edilmiş olması kendisini sorumluluktan kurtarnmaz mı? Bu konudaki düşüncenizi alabilirmiyim?
Old 05-11-2009, 12:59   #4
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Sayın emran,
"Genel kurulca ibra edilmiş olma" halini biraz açabilir misiniz? İbranın yapıldığı Genel Kurul Toplantı tutanaklarına bir gözatmak gerekir. Gelir-gider hesapları ayrıntılı olarak incelenmeden, bilanço ve mesnedi olan belgeler kurula katılanların incelemesine sunulmadan, tartışılmadan alınmış (soyut bir ) ibra kararı, ibra olunan kurul üyelerini sorumluluktan kurtarmaz (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin ibra ile ilgili kararlarının bu istikamette olduğunu biliyorum).
Kaldı ki, sonradan bilanço ve gelir-gider hesaplarına temel teşkil eden belgelerin sahteliği ortaya çıkmışsa, ibra kararı yukarıdaki olgunlukta olsa dahi, müvekkilinizin sorumlu olduğunu düşünüyorum.
Kolay gelsin.
Old 05-11-2009, 20:27   #5
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan emran
Ancak mesajımda da belittiğim üzere müvekkilin kooperatifin genel kurulunda ibra edilmiş olması kendisini sorumluluktan kurtarnmaz mı? Bu konudaki düşüncenizi alabilirmiyim?
Yine yukarıda da belirttiğim üzere kurtarmaz.

Çünkü genel kurulun, vergi yönünden inceleme yetkisi yoktur.

Ancaki ilgili dönemdeki genel kurulun, inceleme sonucunda sahte olduğu tespit edilmiş bulunan faturaların sahte olmadığı, gerçek harcamalar olduğu ve üzerinde yazan firmadan alındığı yönünde bir kararı var ise; karar örneği, kanıt olarak mahkemeye sunulabilir.

Üzerinde duruduğunuz yönlerin vergi hukuku açısından bence önemi yoktur. Önemli olan yönünü tekrar, tekrar ifade ediyorum.

"Fatura alınan firmanın vergi tekniği raporu bir şekilde edinilerek, iyi analiz edilmesi gerekiyor."
Old 09-11-2009, 13:44   #6
emran

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Kardan Adam
Sayın emran,
"Genel kurulca ibra edilmiş olma" halini biraz açabilir misiniz? İbranın yapıldığı Genel Kurul Toplantı tutanaklarına bir gözatmak gerekir. Gelir-gider hesapları ayrıntılı olarak incelenmeden, bilanço ve mesnedi olan belgeler kurula katılanların incelemesine sunulmadan, tartışılmadan alınmış (soyut bir ) ibra kararı, ibra olunan kurul üyelerini sorumluluktan kurtarmaz (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin ibra ile ilgili kararlarının bu istikamette olduğunu biliyorum).
Kaldı ki, sonradan bilanço ve gelir-gider hesaplarına temel teşkil eden belgelerin sahteliği ortaya çıkmışsa, ibra kararı yukarıdaki olgunlukta olsa dahi, müvekkilinizin sorumlu olduğunu düşünüyorum.
Kolay gelsin.
Bahsetiğiniz manada bir genel kurul oluşturulduğunu zannetmiyorum. Ayrıca, genel kurul tutanaklarının da basit usullerle tanzim edildiğini düşünüyorum. Diğer yandan, saymış olduğunuz usullere uygun olarak yapılmış bir genel kurulda ibra edilmiş olmanın, bazı sorumlulukları ortadan kaldırmayacağı gerçeği karşısında, müvekkilin sorumluluğunu doğuran bir sonuç ile karşılaşma ihtimalinin olması gündeme gelmektedir. Vermiş oldunuz yanıt için teşekkürler. İyi çalışmalar
Old 19-11-2009, 17:09   #7
emran

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YALÇIN ÖNDER
Raporla ile birlikte ihbarnameler müvekkilinize tebliğ edilecektir.

01. "müvekkilin geçmiş dönem başkanlık yaptığı sırada meydana gelen vergi borcundan sorumluluğu doğar mı?"

6183/mük. 35. maddesi uyarınca evet.

02. "sorumluluğun var olduğunu kabul etmemiz halinde şahsi malvarlığında da sorumlu tutulur mu? "

Kooperatifin mal varlığından alınamayacağı anlaşılmış ise, evet.

03. "sorumluluğun var olduğunu kabul etmemiz halinde şahsi malvarlığında da sorumlu tutulur mu?"
Tutulabilir.

Olayda bence çok daha önemli olan "Söz konusu harcamalar faturalandırılmış olup yapılan vergi incelemesinde anılan faturaların sahte olduğu tespit edilmiştir." ifadenizdeki söz konusu tespitin ne denli hukuka uygun olup olmadığıdır.

Bunun için de öncelikle, Fatura alınan firmanın vergi tekniği raporu bir şekilde edinilerek, iyi analiz edilmesi gerekiyor.
Sayın Yalçın ÖNDER, bahsetiğim olayda müvekkile tebliğ edilen vergi inceleme raporu ve ilgili ihtarnameler yok. Ayrıca müvekkil hakkında sahte fatura kullanmaktan, VUK nun 359/ b maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı. Vergi incelemesi yapılan yıl, 2004 dönemi. Mükellef olan kooperatifin başkanlığını ise müvekkil ikinci yarısından itibaren devralmıştır. Faturaların sahteliği ile ilgili vergi tekniği raporu ise soruşturma dosyasında yok. Müvekkilin ifade vermesi gerekir. Daha sağlıklı ifade verilmesi konusunda yardıma ihtiyacım var. Bu konuda önerilerinizi sunarsanız sevinirim. İyi çalışmalar...
Old 24-11-2009, 22:23   #8
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan Rapor Şarttir.

Bilgisayarım da yaşadığım bir sorundan ve işlerimin yoğunluğundan site ile bir süre ilgilenenemiş idim.

Vergi inceleme raporu olmadan ve defterdarlığın mütaalası eklenmeden vergi suçu raporu düzenlenmeden doğrudan suç duyurusunda bulunulamaz.

Raporu görmeden de ifade hazırlanamaz.
Old 25-11-2009, 14:08   #9
emran

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YALÇIN ÖNDER
Bilgisayarım da yaşadığım bir sorundan ve işlerimin yoğunluğundan site ile bir süre ilgilenenemiş idim.

Vergi inceleme raporu olmadan ve defterdarlığın mütaalası eklenmeden vergi suçu raporu düzenlenmeden doğrudan suç duyurusunda bulunulamaz.

Raporu görmeden de ifade hazırlanamaz.
Sayın Yalçın Önder;faturaların sahteliği ile ilgili vergi tekniği raporuna dayanılarak hazırlanan vergi inceleme raporuyla defterdarlık tarafından 16.11.2009 tarihinde savcılğa suç duyurusunda bulunulmuştur. Faturaların incelemeye alındığı dönem, 2004 yılının 1. ayından 12. ayına kadar ki zaman dilimi. Bu dönemin birinci yarısında müvekkillerden biri, diğer yarısında ise diğer müvekkil söz konusu kooperatifin yönetim kurulu başakanlığını yürütmüştür. Soruşturma her iki müvekkil hakkında da yürütülmektedir. Ancak burada temel sorun dava zamanaşımından yararlanıp yararlanamayacağımız. Çünkü müvekkiller daha ifade vermemişlerdir. Suçun tamamlandığı son tarih 2004 yılının 12. ayı. Dava zamanaşımı süresinin dolacağı tarih ise, 2009 yılının12. ayı. İsnat edilen suç bakımından öngörülen zamanaşımı sürsi ise 5 yıldır. Burada müvekkiller ifade vermezler ve savcılıkça bu konu hakkında, anılan süreden önce iddianame hazırlanmazsa zamanaşımı süresi dolacaktır.
Old 01-12-2009, 17:28   #10
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Fiil tarihi 1 Haziran 2005 öncesinde, 2004 sonu olarak kabul edildiğinde, Dava zamanaşımı, hem ceza hukuku ve hem de vergi hukuku açısından beş yıl olsa bile;

ceza hukuku açısından,

5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU

"Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi
Madde 67- (1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur.

(2) Bir suçla ilgili olarak;

a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi,

b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi,

c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,

d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi,

Halinde, dava zamanaşımı kesilir.

(3) Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.

(4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar."

hükmünce kaçak olduğuna karar verilir ise, dava zaman aşımı duracaktır.

Öte yandan vergi hukuku açısından da ihbarnameler hukuka uygun tebliğ edilmiş ise, zaman aşımı durmuştur. Tebliğ edilememiş ise, idare 213 sayılı VUK'nun 103. maddesince, ilanen tebligata çıkılır.
Old 02-12-2009, 10:07   #11
emran

 
Varsayılan

Sayın Önder, verdiğiniz bilgiler için teşekkürler, ancak, sormak istediğim başka bir soru daha var;vergi denetmenleri rapor hazırlarken incelemeye aldıkları dönemin yönetim kuruluna mı başvururlar yoksa şuan mevcut yönetim kuruluna mı başvururlar. Sanırım olayımızda, şuan mevcut bulunan kooperatifin yönetim kuruluna başvurularak söz konusu rapor hazırlanmıştır. Bu vergi denetmenlerince hazırlanan raporda esaslı bir eksiklik yaratmaz mı? Cevabınızı bekliyorum. Saygılar....
Old 02-12-2009, 18:32   #12
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan Uzmanlik

Alıntı:
Yazan emran
Sayın Önder, verdiğiniz bilgiler için teşekkürler, ancak, sormak istediğim başka bir soru daha var;vergi denetmenleri rapor hazırlarken incelemeye aldıkları dönemin yönetim kuruluna mı başvururlar yoksa şuan mevcut yönetim kuruluna mı başvururlar. Sanırım olayımızda, şuan mevcut bulunan kooperatifin yönetim kuruluna başvurularak söz konusu rapor hazırlanmıştır. Bu vergi denetmenlerince hazırlanan raporda esaslı bir eksiklik yaratmaz mı?

Sayın emran,

Sorularınızın bitmeyeceğini düşünüyor ve sizi anlayabiliyorum.

Raporu teknik olarak analiz etmek gerektiğini sanırım daha önceden de ifade etmiş idim.

Raporda tahmin edebileceğim, sizin göremediğiniz ve/veya anlayamadığınız çok daha başka önemli eksiklikler de var olabilir.
Bunlar usule ilişkindir ve elbette çok önemlidir ama;

Davanın esasında önemli olan sizin rapordaki "eksik ve hatalı da olsa" denetmence ortaya konulan iddiaları nasıl ve hangi yöntemlerle çürütüp, çürütemeyeceğinizdir? Konunun bu boyutu UZMANLIK gerektirir.

Onun için raporu ve tüm eklerini, karşı raporu ve defter kayıtları ile belgeleri teknik olarak analiz edilerek görüş üretebilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kooperatif başkanının sorumluluğu ve haciz ihbarnamesi S.Taşkıran Meslektaşların Soruları 5 21-12-2010 14:02
Kooperatif başkanının ibra yetkisi advocatein Meslektaşların Soruları 2 23-03-2009 09:24
kooperatif eski yönetim kurulunun sorumluluğu hakkında kocali Meslektaşların Soruları 1 26-02-2009 18:32
Eski Kooperatif başkanının sorumluluğu hakkında bir soru! av.egemen Meslektaşların Soruları 1 27-06-2007 16:59


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04980302 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.