Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Malik İhaleye Teminatsız Girebilir mi ?

Yanıt
Old 07-07-2009, 14:48   #1
alperyldrm

 
Varsayılan Malik İhaleye Teminatsız Girebilir mi ?

Müvekkil, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başladıktan sonra ipotekli yeri icra dosya borçlusundan satın alıyor. Dosya şu an satış aşamasına geldi. Sormak istediğim soru müvekkil malik olması nedeniyle ihaleye teminatsız olarak girebilir mi ?
Old 07-07-2009, 16:33   #2
av.kadirpolat

 
Varsayılan mümkün olmadığı kanaatindeyim

Bilindiği üzere, ancak teminat yatıranlar ihaleye girebiliyor. Eğer müvekkiliniz bu noktada teminat yatırabilecekse ihaleye girmesinde bir sıkıntı yok. Kaldı ki müvekkiliniz borçlu kişi değil. Sadece ipotekli malı almış olan kişi. Burada teminat yatırmadığı sürece ihaleye giremeyeceği düşüncesindeyim.
Old 07-07-2009, 17:16   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alperyldrm
Müvekkil, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başladıktan sonra ipotekli yeri icra dosya borçlusundan satın alıyor. Dosya şu an satış aşamasına geldi. Sormak istediğim soru müvekkil malik olması nedeniyle ihaleye teminatsız olarak girebilir mi ?Sorunuzu biraz daha açık yazabilir misiniz?
Old 07-07-2009, 17:31   #4
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Sorunuzu biraz daha açık yazabilir misiniz?


Müvekkil, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konu bir gayrimenkulü,icra dosyasında satış aşamasına geçilmeden icra dosya borçlusundan satın aldı.

Dosyadan, alacaklı tarafça usuli işlemler tamamlandıktan sonra satış günü verildi ve gayrimenkulun şu anki maliki müvekile gayrimenkul satış ilanı tebliğ edildi.

Sormak istediğim soru, müvekkil bu satışa, satışa konu gayrimenkulun maliki olması sıfatıyla teminat yatırmadan girebilir mi ?
Old 07-07-2009, 18:03   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alperyldrm
Müvekkil, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konu bir gayrimenkulü,icra dosyasında satış aşamasına geçilmeden icra dosya borçlusundan satın aldı.

Dosyadan, alacaklı tarafça usuli işlemler tamamlandıktan sonra satış günü verildi ve gayrimenkulun şu anki maliki müvekile gayrimenkul satış ilanı tebliğ edildi.

Sormak istediğim soru, müvekkil bu satışa, satışa konu gayrimenkulun maliki olması sıfatıyla teminat yatırmadan girebilir mi ?

Herşeyden önce teminat aranıp aranmamaısndan da evvel İpotekli taşınmazı satın almakla ipotek borcu ile sınırlı olarak takip borçlusu durumuna düşen malik'in, ipotek borçlusu sıfatıyla ihaleye girmekte hukuki yararının olup olmadığı hususu da kanımca tartışmaya açıktır.

Her ne kadar borçlunun ihaleye girip giremeyeceği hususunda kanunda açık bir hüküm yoksa da bildiğim kadarıyla Yargıtay'ın, borçlunun ihaleye giremeyeceğine dair kararları var.

Bu temelde olaya bakıldığında kanımca ipotek borçlusu durumuna gelen malik'in ihaleye girmesinin bir manası da yok. Borcu öderse zaten taşınmaz takipten kurtulacaktır ve zaten ipotek yükümü telafi edilmeden satış yapılmamaktadır.

Hal böyle iken ipotek borçlusunun ihaleye girmesine izin verilse bile teminat alınmadan girmesine izin verilebileceğine ihtimal veremiyorum.
Old 07-07-2009, 18:10   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Herşeyden önce teminat aranıp aranmamaısndan da evvel İpotekli taşınmazı satın almakla ipotek borcu ile sınırlı olarak takip borçlusu durumuna düşen malik'in, ipotek borçlusu sıfatıyla ihaleye girmekte hukuki yararının olup olmadığı hususu da kanımca tartışmaya açıktır.

Her ne kadar borçlunun ihaleye girip giremeyeceği hususunda kanunda açık bir hüküm yoksa da bildiğim kadarıyla Yargıtay'ın, borçlunun ihaleye giremeyeceğine dair kararları var.

Bu temelde olaya bakıldığında kanımca ipotek borçlusu durumuna gelen malik'in ihaleye girmesinin bir manası da yok. Borcu öderse zaten taşınmaz takipten kurtulacaktır ve zaten ipotek yükümü telafi edilmeden satış yapılmamaktadır.

Hal böyle iken ipotek borçlusunun ihaleye girmesine izin verilse bile teminat alınmadan girmesine izin verilebileceğine ihtimal veremiyorum.

Malik ipotek borçlusu olmamaktadır. Sadece ipotek olduğunu bile bile taşınmazı satın almaktadır.

Alıntı:
Yazan alperyldrm
Malik İhaleye Teminatsız Girebilir mi ?

--------------------------------------------------------------------------------
Müvekkil, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başladıktan sonra ipotekli yeri icra dosya borçlusundan satın alıyor. Dosya şu an satış aşamasına geldi. Sormak istediğim soru müvekkil malik olması nedeniyle ihaleye teminatsız olarak girebilir mi ?

İİK 124 üncü madde kimlerden teminat/pey akçesi alınmayacağını hüküm altına almıştır. Bu nedenle teminat yatırmak zorundasınız, diye düşünüyorum.
Old 07-07-2009, 18:16   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Malik ipotek borçlusu olmamaktadır. Sadece ipotek olduğunu bile bile taşınmazı satın almaktadır.


Emin misiniz?
Old 07-07-2009, 18:28   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Emin misiniz?

Ya siz?

Not: Çıkmak zorundayım.
Old 07-07-2009, 18:30   #9
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Ya siz?

Not: Çıkmak zorundayım.


MADDE 849/1 (MK. m.764/1): Taşınmaz maliki değişirse yeni malik, başka bir işleme gerek bulunmaksızın taşınmaz yükünün yükümlüsü olur.


Bu temelde ben takip alacaklısının, ipotek yükümlüsü taşınmazın malikini takip borçlusu olarak takip edebileceğini düşünüyorum.
Old 07-07-2009, 18:32   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
MADDE 849/1 (MK. m.764/1): Taşınmaz maliki değişirse yeni malik, başka bir işleme gerek bulunmaksızın taşınmaz yükünün yükümlüsü olur.


Bu temelde ben takip alacaklısının, ipotek yükümlüsü taşınmazın malikini takip borçlusu olarak takip edebileceğini düşünüyorum.

İcra emri de gönderecek mi?
Old 07-07-2009, 18:35   #11
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Talih Uyar da böyle düşünüyor.

Bkz. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPLERDE TAKİP TALEBİ
Av. Talih Uyar http://www.talihuyar.com

"İpotekli taşınmazın başkasına devri,11 satılması12 ya da mahkeme ilâmı ile dahi olsa ipotekli taşınmazın malikinin değişmesi,13 borçlunun borcunda ve teminatında değişiklik yapmayacağından takip talebinde borçlu olarak, «asıl borçlu» yanında «ipotekli taşınmazın yeni maliki»nin de gösterilmesi gerekir."
Old 07-07-2009, 18:36   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Talih Uyar da böyle düşünüyor.


"İpotekli taşınmazın başkasına devri,11 satılması12 ya da mahkeme ilâmı ile dahi olsa ipotekli taşınmazın malikinin değişmesi,13 borçlunun borcunda ve teminatında değişiklik yapmayacağından takip talebinde borçlu olarak, «asıl borçlu» yanında «ipotekli taşınmazın yeni maliki»nin de gösterilmesi gerekir."


Somut olay için İİK 150/C öyle demiyor.
Old 07-07-2009, 18:38   #13
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
İcra emri de gönderecek mi?

Konuyla ilgisi???
Old 07-07-2009, 18:42   #14
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Somut olay için İİK 150/C öyle demiyor.

Sayın Ergin,

İİK.150/C hükmü (taşınmazı satın alacaklara yönelik) bilgilendirme AMAÇLI OLUP, icra müdürlüğünce Re'sen bildirim yapılıp yapılmayacağı ile ilgilidir. bilen kişiye bildirime de gerek olmayacağı açıktır.

Bu hükmün, Takip alacaklısının yeni malik'e takibini yöneltmesi ile ve esasen soruyla hiç bir ilgisi yoktur!!!
Old 07-07-2009, 19:24   #15
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPLERDE TAKİP TALEBİ
Av. Talih Uyar http://www.talihuyar.com
" «Asıl borçlu» ile «ipotek veren (taşınmaz maliki)» ayrı kişilerse, her birine ayrı ayrı ödeme emri gönderileceğinden6 (İİK. mad. 149b/I). İpotekli taşınmazın maliki olan üçüncü kişinin de isim ve adresinin takip talebinde belirtilmesi gerekir. Yüksek mahkeme, « ‘asıl borçlu’ hakkında takip yapılmadan ‘ipotek veren’ hakkında takip yapılamayacağını7 ve daha sonra ‘asıl borçlu’nun da takibe dahil edilemeyeceğini, buna karşın ‘asıl borçlu’ hakkında takip yapıldığı halde ‘ipotek veren’ hakkında takip yapılmamışsa, bu kişinin daha sonra takibe dahil edilebileceğini»8 belirtmiştir."

8 Bknz: 12. HD. 20.10.2003 t. 16706/20366; 20.11.2001 T. 18414/19411; 2.3.2000 T. 2405/3673
Old 07-07-2009, 19:54   #16
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 15.02.1996 T, 1996/2161 E., 1996/2330 K: "Alacaklı Yapı Kredi Bankası ile kredi borçlusu H.S. arasında yapılan kredi sözleşmesi tapu sicil muhafızlığına gönderilmiş ve müdürlükçe onanmıştır. Bu durumda ayrıca ipotek akit tablosu düzenlenmemektedir. Kredi sözleşmesi akit tablosu yerine geçmektedir. Konut Kredisi sözleşmesi kesin borç için düzenlenmiş ve faizleri de eklenmek sureti ile ödeme planına bağlanmıştır. İpotek karz ipoteği niteliğindedir. Kaldı ki, esas borçluya 29.7.1994 tarihinde hesap kat ihtarı da gönderilmiş ve tebliğ edilmiştir. Bu itibarla taşınmazı ipotekli yükümlü olarak satın alan 3. kişiye 151 örnek icra emri gönderilmesinde bir usulsüzlük yoktur. Borçlunun sorumluluğunun limitli sınırlı olduğuna dair itirazı da yerinde değildir. Mercice bu yönler gözetilerek talebin reddi gerekirken kabulü isabetsiz olup bu nedenlerle merci kararı bozulması gerekirken zuhulen onandığı anlaşıldığından karar düzeltme talebinin kabulü gerekmiştir."

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 150/C: "...Taşınmazı bu şerh tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ olunmaz."
cümlesi icra veya ödeme emrinin bu 3.kişiye gönderilmemesi halinde bu durumun :
Alıntı:
Yazan Av. Mehmet Saim Dikici
bilen kişiye bildirime de gerek olmayacağı açıktır.

sebebiyle 3.kişiye "ödeme veya icra emri göndermemesinden kaynaklı" alacaklının herhangi bir sorumluluğunun doğmayacağı ve takibin usulsüz değerlendirilemeyeceğini belirtmek amaçlıdır (diye düşünüyorum)

Yoksa taşınmazı satın alan bu 3.kişinin

Alıntı:
Yazan Av. Mehmet Saim Dikici
MADDE 849/1 (MK. m.764/1): Taşınmaz maliki değişirse yeni malik, başka bir işleme gerek bulunmaksızın taşınmaz yükünün yükümlüsü olur.

sıfatı değişmeyecektir.

Saygılarımla...
Old 08-07-2009, 12:54   #17
alperyldrm

 
Varsayılan

Yukarıda yazılanlardan anladığım özetle;
1-müvekkil, gayrimenkulu satışa ilşkin şerhten sonra satın aldığı için kendisine icra emri tebliğ edilmesine gerek yok

2-"MADDE 849/1 (MK. m.764/1): Taşınmaz maliki değişirse yeni malik, başka bir işleme gerek bulunmaksızın taşınmaz yükünün yükümlüsü olur." maddesine göre de borçlu yerine geçiyor. Dolayısıyla borçlu sıfatı taşıdığı için satışa giremez

3-Kaldı ki satışa girdi diyelim.Teminatsız olarak satışa girmesi imkansız, sebebi de İİK 124. maddesi
Old 08-07-2009, 14:19   #18
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPLERDE TAKİP TALEBİ
Av. Talih Uyar http://www.talihuyar.com
" «Asıl borçlu» ile «ipotek veren (taşınmaz maliki)» ayrı kişilerse, her birine ayrı ayrı ödeme emri gönderileceğinden6 (İİK. mad. 149b/I). İpotekli taşınmazın maliki olan üçüncü kişinin de isim ve adresinin takip talebinde belirtilmesi gerekir. Yüksek mahkeme, « ‘asıl borçlu’ hakkında takip yapılmadan ‘ipotek veren’ hakkında takip yapılamayacağını7 ve daha sonra ‘asıl borçlu’nun da takibe dahil edilemeyeceğini, buna karşın ‘asıl borçlu’ hakkında takip yapıldığı halde ‘ipotek veren’ hakkında takip yapılmamışsa, bu kişinin daha sonra takibe dahil edilebileceğini»8 belirtmiştir."

8 Bknz: 12. HD. 20.10.2003 t. 16706/20366; 20.11.2001 T. 18414/19411; 2.3.2000 T. 2405/3673

Bu kararın, takip alacaklısının yeni malik'e takibini yöneltmesi ile ve esasen soruyla hiç bir ilgisi yoktur!!!
Old 08-07-2009, 14:20   #19
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Talih Uyar da böyle düşünüyor.

Bkz. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPLERDE TAKİP TALEBİ
Av. Talih Uyar http://www.talihuyar.com

"İpotekli taşınmazın başkasına devri,11 satılması12 ya da mahkeme ilâmı ile dahi olsa ipotekli taşınmazın malikinin değişmesi,13 borçlunun borcunda ve teminatında değişiklik yapmayacağından takip talebinde borçlu olarak, «asıl borçlu» yanında «ipotekli taşınmazın yeni maliki»nin de gösterilmesi gerekir."

Bu bilginin esasen soruyla hiç bir ilgisi yoktur!!!
Old 08-07-2009, 14:45   #20
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
MADDE 849/1 (MK. m.764/1): Taşınmaz maliki değişirse yeni malik, başka bir işleme gerek bulunmaksızın taşınmaz yükünün yükümlüsü olur.


Bu temelde ben takip alacaklısının, ipotek yükümlüsü taşınmazın malikini takip borçlusu olarak takip edebileceğini düşünüyorum.

TMK 849 uncu maddesinin ve altında sizin tarafınızdan yazılan bilginin, esasen soruyla hiç bir ilgisi yoktur!!!

Konumuzla ilgisi olan TMK maddesi aşağıdadır:

Alıntı:
1. Taşınmazın devri

MADDE 888.- İpotekli taşınmazın devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun sorumluluğunda ve güvencede bir değişiklik meydana getirmez.

Yeni malik borcu yüklendiği takdirde alacaklı, kendisine başvurma hakkını saklı tuttuğunu bir yıl içinde yazılı olarak önceki borçluya bildirmezse, borçlu borcundan kurtulur.


Yukarıdaki madde eski MK 803 üncü maddenin karşılığıdır. "M.K. un 803 üncü maddesine göre ipotekli bir taşınmazın başkasına devri aksine bir sözleşme olmadıkça, borçlunun borcunda ve teminatında bir değişiklik doğurmaz. Üçüncü kişi tarafından borçlu için ipotek edilen taşınmazın el değiştirmesinde borçlu aynı kalır.

Şu duruma göre, taşınmazın devri halinde borçlunun da değişeceği kabul edilmemiştir." Türk Hukukunda Rehin- A.Haydar Karahacıoğlu; M.Edip Doğrusöz
Old 08-07-2009, 14:45   #21
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Bu bilginin esasen soruyla hiç bir ilgisi yoktur!!!
Sayın Ergin,
Siz aksini dayanak da göstermeden iddia ettiğiniz için, bunları yazmak zorunda kaldık.
Old 08-07-2009, 14:51   #22
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hades
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 15.02.1996 T, 1996/2161 E., 1996/2330 K: "Alacaklı Yapı Kredi Bankası ile kredi borçlusu H.S. arasında yapılan kredi sözleşmesi tapu sicil muhafızlığına gönderilmiş ve müdürlükçe onanmıştır. Bu durumda ayrıca ipotek akit tablosu düzenlenmemektedir. Kredi sözleşmesi akit tablosu yerine geçmektedir. Konut Kredisi sözleşmesi kesin borç için düzenlenmiş ve faizleri de eklenmek sureti ile ödeme planına bağlanmıştır. İpotek karz ipoteği niteliğindedir. Kaldı ki, esas borçluya 29.7.1994 tarihinde hesap kat ihtarı da gönderilmiş ve tebliğ edilmiştir. Bu itibarla taşınmazı ipotekli yükümlü olarak satın alan 3. kişiye 151 örnek icra emri gönderilmesinde bir usulsüzlük yoktur. Borçlunun sorumluluğunun limitli sınırlı olduğuna dair itirazı da yerinde değildir. Mercice bu yönler gözetilerek talebin reddi gerekirken kabulü isabetsiz olup bu nedenlerle merci kararı bozulması gerekirken zuhulen onandığı anlaşıldığından karar düzeltme talebinin kabulü gerekmiştir."

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 150/C: "...Taşınmazı bu şerh tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ olunmaz."
cümlesi icra veya ödeme emrinin bu 3.kişiye gönderilmemesi halinde bu durumun :

sebebiyle 3.kişiye "ödeme veya icra emri göndermemesinden kaynaklı" alacaklının herhangi bir sorumluluğunun doğmayacağı ve takibin usulsüz değerlendirilemeyeceğini belirtmek amaçlıdır (diye düşünüyorum)

Yoksa taşınmazı satın alan bu 3.kişininsıfatı değişmeyecektir.

Saygılarımla...

Sayın Hades sizin ve Sayın Dikici'nin açıklamaları ve kararları takipten önce devredilen ipotekli taşınmaza ilişkindir. Soru 150/C deki şerhten sonraki devir halini içermektedir.

TMK 849 uncu maddenin konuyla ilgisi olmadığını (Daha çok iştira hakkı ve vakıf şerhleriyle ilgilidir.) az önceki mesajımda belirtmiştim.

Soruya ilişkin uygulanabilecek maddeler İİK 150/C ile TMK 888 inci maddelerdir.Yeni malik teknik olarak "borçlu" sayılmamalıdır.
Old 08-07-2009, 14:52   #23
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
TMK 849 uncu maddesinin ve altında sizin tarafınızdan yazılan bilginin, esasen soruyla hiç bir ilgisi yoktur!!!

Konumuzla ilgisi olan TMK maddesi aşağıdadır:Yukarıdaki madde eski MK 803 üncü maddenin karşılığıdır. "M.K. un 803 üncü maddesine göre ipotekli bir taşınmazın başkasına devri aksine bir sözleşme olmadıkça, borçlunun borcunda ve teminatında bir değişiklik doğurmaz. Üçüncü kişi tarafından borçlu için ipotek edilen taşınmazın el değiştirmesinde borçlu aynı kalır.

Şu duruma göre, taşınmazın devri halinde borçlunun da değişeceği kabul edilmemiştir." Türk Hukukunda Rehin- A.Haydar Karahacıoğlu; M.Edip Doğrusöz


Sayın Ergin,

Bu maddeyi ne diye yazdınız? Konu aydınlandı ve sizin dediklerinizln doğru olmadığı ortaya konuldu. Yazdığınız maddeyi yanlış yorumluyorsunuz.
Old 08-07-2009, 16:14   #24
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Sayın Ergin,

Bu maddeyi ne diye yazdınız? Konu aydınlandı ve sizin dediklerinizln doğru olmadığı ortaya konuldu. Yazdığınız maddeyi yanlış yorumluyorsunuz.


Saim Bey,

Ben konuyla ilgili maddeyi ve doktrin görüşünü de yazdım. Sizin dayandığınız TMK maddesinin de ipoetek ile soruyla ve konuyla ilgisi yoktur. Benim sunduğum madde ise doğrudan ipotekle ilgili.Konuyu, ilgisiz maddelerle ve görüşlerle mi aydınlattınız?
Old 08-07-2009, 16:44   #25
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av. Suat Ergin,

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Şu duruma göre, taşınmazın devri halinde borçlunun da değişeceği kabul edilmemiştir

Üstad forumda borçlunun DEĞİŞECEĞİNİ iddia eden birini bulamadım

Bir de;
Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Sayın Hades sizin ve Sayın Dikici'nin açıklamaları ve kararları takipten önce devredilen ipotekli taşınmaza ilişkindir. Soru 150/C deki şerhten sonraki devir halini içermektedir.

Taşınmazı ipotekle devralan 3.kişiye NEDEN icra emri gönderildiği (hangi sıfata binaen) konusunda da beni aydınlatabilirseniz müteşekkir olurum

Saygılarımla
Old 08-07-2009, 16:54   #26
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hades
Sayın Av. Suat Ergin,Üstad froumda borçlunun DEĞİŞECEĞİNİ iddia eden birini bulamadım

Saygılarımla


Şu sözler o anlama gelmiyor mu:

Alıntı:
Yazan Saim Bey
Herşeyden önce teminat aranıp aranmamaısndan da evvel İpotekli taşınmazı satın almakla ipotek borcu ile sınırlı olarak takip borçlusu durumuna düşen malik'in, ipotek borçlusu sıfatıyla ihaleye girmekte hukuki yararının olup olmadığı hususu da kanımca tartışmaya açıktır.


Alıntı:
Yazan Saim Bey
Bu temelde ben takip alacaklısının, ipotek yükümlüsü taşınmazın malikini takip borçlusu olarak takip edebileceğini düşünüyorum.

Alıntı:
Yazan Hades
Bir de;


Taşınmazı ipotekle devralan 3.kişiye NEDEN icra emri gönderildiği (hangi sıfata binaen) konusunda da beni aydınlatabilirseniz müteşekkir olurum


Siz de benim bu anlama gelecek bir cümlemi yazarsanız ben size müteşekkir olacağım. Soruyu ben sormuşum.
Alıntı:
Yazan Ben
İcra emri de gönderecek mi?

Saim Bey de cevaplamış.

Alıntı:
Yazan Saim Bey
Talih Uyar da böyle düşünüyor.

Yani son sorunuzun muhatabı, Saim Bey olmalıydı.
Old 08-07-2009, 17:15   #27
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Sayın Hades sizin ve Sayın Dikici'nin açıklamaları ve kararları takipten önce devredilen ipotekli taşınmaza ilişkindir. Soru 150/C deki şerhten sonraki devir halini içermektedir.

TMK 849 uncu maddenin konuyla ilgisi olmadığını (Daha çok iştira hakkı ve vakıf şerhleriyle ilgilidir.) az önceki mesajımda belirtmiştim.

Soruya ilişkin uygulanabilecek maddeler İİK 150/C ile TMK 888 inci maddelerdir.Yeni malik teknik olarak "borçlu" sayılmamalıdır.Sayın Ergin sorum aynen İİK 150/C deki şerhten sonra ki devir halini içermektedir. Anlattıklarınızdan anladığım " yeni malik olarak borçlu sıfatımız olmadığından teminat yatırarak satışa girebiliriz"
Old 08-07-2009, 17:32   #28
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alperyldrm
Sayın Ergin sorum aynen İİK 150/C deki şerhten sonra ki devir halini içermektedir. Anlattıklarınızdan anladığım " yeni malik olarak borçlu sıfatımız olmadığından teminat yatırarak satışa girebiliriz"

Benim düşüncem bu yöndedir.
Old 08-07-2009, 17:43   #29
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av. Suat Ergin,

Üstad, DEĞİŞMEK: Tahavvül etmektir. Yerine başka bir şey ya da kimsenin gelmesidir. Birşeyin son bulup başka birşeyin başlaması halidir.

Alıntı:
Yazan Av. Mehmet Saim Dikici
takip borçlusu durumuna düşen malik'in

sözlerini ben, ipotek borçlusunun sıfatının bitmesi ve borçlunun yerine yeni malikin geçmesi şeklinde anlamıyorum. Sayın Dikici nin de bu anlamda açıklama yaptığını “sanmıyorum” (?)

Alıntı:
Yazan Av. Mehmet Saim Dikici
Bu temelde ben takip alacaklısının, ipotek yükümlüsü taşınmazın malikini takip borçlusu olarak takip edebileceğini düşünüyorum.

Sözlerinde de ipotek asıl borçlusunun sıfatı bitmiştir anlamı yoktur. Dolayısıyla değişim de yoktur.

Bu yorumlarım, Sayın Dikici nin anlatmaya çalıştığı şeye kül halinde bakmamdan kaynaklı sanırım

Alıntı:
Yazan Av. Suat Ergin
Sayın Hades sizin ve Sayın Dikici'nin açıklamaları ve kararları takipten önce devredilen ipotekli taşınmaza ilişkindir. Soru 150/C deki şerhten sonraki devir halini içermektedir.


Altı çizili bölümden “bu açıkladığınız durumda ipotek yüküyle taşınmazı devralana icra emri gönderilebilir” şeklinde kabulünüz var gibi? Bu durumda sizce;

Alıntı:
Yazan Hades
Taşınmazı ipotekle devralan 3.kişiye NEDEN icra emri gönderildiği (hangi sıfata binaen) konusunda da beni aydınlatabilirseniz müteşekkir olurum


diye sormuştum?

Saygılarımla...

Old 09-07-2009, 00:19   #30
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Takibe geçilmeden önce taşınmaz maliki değişmişse, lehine ipotek verilen kredi borçlusu -Şüphe yok- aynı kalacak, yalnızca gönderilecek icra veya ödeme emrindeki "Rehin maliki" hanesi değişecektir. Rehin maliki "kredi borçlusu" değildir, ancak kredi borçlusunun ipotek akdinde yükümlendiği borç kadar taşınmazından vazgeçmiştir.

150/c şerhi verilmeden önce malik değişmişse, rehin malikine de icra-ödeme emri tebliği zorunlu olduğu için, artık eski taşınmaz malikine değil, yalnızca kredi borçlusu/borçluya ve yeni taşınmaz malikine tebligat çıkarılır.

150/c şerhi verildikten sonra taşınmaz el değiştirmişse, artık bilgi verilmesi değil, "bilgi vermesi" gereken, tapudaki şerhe rağmen taşınmazı devralan yeni maliktir ki, bu nedenle tapu sicil müdürlüğü icra dairesi ile yazışma yaparak yeni malik ve adres bilgileri konusunda, şerhin ait olduğu dosyaya bilgi verir. Bu noktada satış henüz gerçekleşmemiş, kıymet takdir raporunun tüm ilgililere tebliği safahatı henüz tamamlanmamışsa, yeni malike de "usulen" kıymet takdir raporu tebliğ edilir. Bu aşama da geçilmiş ise, yalnızca satış ilanı tebliğiyle yetinilir.

Rehin maliki satışa iştirak edebilir mi... Hiç karşılaşmadım. "Kredi borçlusu" değil elbette ancak; satışa geçildiğini "bile bile" satın aldığınız ve üstelik nasıl sonuçlanacağı önceden belirsiz bir ihaleye katılarak, "Kendi" taşınmazınızı bilvesile "Yeniden" satın almaya kalkışmak..??? Mümkün olabilir mi... Bence bu sorunun yanıtı, hayır olmalıdır. Zira:

1-Olası "Rehin açığı belgesi" yükümlüsü yalnızca kredi borçlusu olacağına, rehin maliki sorumluluktan azade olacağına göre, bu tür bir devir sonrası ihaleye iştirak, kolaylıkla hakkın kötüye kullanımı niteliğinde değerlendirilebilir...

2-Yeni malik, sadece 150/C şerhi sonrası taşınmazı devraldığı için kendisine ödeme-icra emri tebliğ edilmemiştir. Takibe geçilmeden ve şerh verilmeden önce satın almış olsa idi, kendisine de ödeme-icra emri tebliğ edilecek olan ve borcun ödenmesi ihtarının muhatapları arasında yer alan, aksi halde taşınmazınIN satılacağından bilgilendirilen kişidir. Ödeme-icra emri tebliği gereken kişi de, borcu ödemek suretiyle satıştan azade olabilecek olan kişilerdir, bu durumda, bence, rehin maliki de -eski ya da yeni- ihaleye iştirak edememeli, ancak borcu ödemek suretiyle satışı önleyebilmelidir.

3-Soğuk Amerikan esprisidir; bir kapıyı açabilmek için gerekli ilk şart, o kapının kapalı olmasıdır. İhale öncesi ihalenin neticesi belli değildir. İhale neticesine dek de o mülk benimdir. Benim olanı bir kez daha almaya kalkışabilir miyim?

Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Doğrudan Temin ve İhaleye Fesat Karıştırma? tgunes2002 Hukuk Soruları 8 12-11-2012 14:10
İhaleye fesat karıştırma Av. Cem Arıcıgil Meslektaşların Soruları 2 01-06-2009 19:32
İhaleye Fesat Karışmış mı? Güldal Meslektaşların Soruları 7 18-10-2008 20:22
İftira mı yoksa İhaleye FEsat karıştırma mı Av.Barış Meslektaşların Soruları 5 06-09-2008 17:17
Hazİne İle Bİrlİkte Malİk Olan KİŞİnİn Tahlİye Ve Ecrİmİsİl İstemİ.. Heybe Hukuk Meslektaşların Soruları 1 19-04-2007 11:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09047103 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.